Den offentlige sektor kørt ned: Nødberedskabet på hospitaler bedre end den normale bemanding

Optakten til konflikten mellem de offentlige arbejdsgivere og de ansatte har kastet et afslørende strejflys over en offentlig sektor, der er kørt helt i bund. Nødberedskabet på mange hospitaler viser sig at være bedre end den nuværende daglige bemanding, så arbejdsgiverne visse steder må opgive den planlagte lockout.

I adskillige år har ansatte på hospitaler forsøgt at gøre opmærksom på de forringede forhold, der er med til at true patientsikkerheden som følge af stadige nedskæringer. Nu afslører forberedelserne til storlockout, hvor ringe det egentlig står til med den normale daglige bemanding. Den er endnu ringere end nødberedskabet.

Omkring 70.000 – heraf knap 10.000 læger – er berørt af det massive lockoutvarsel fra regionerne. Men allerede under forberedelserne til den viser det sig, at den normale bemanding på hospitalerne er dårligere end det fastsatte nødberedskab. Regionerne har derfor allerede måttet trække næsten 1700 læger ud af den lockout, de selv har varslet. Det er følgen af en aftale mellem regionerne og lægernes fagforbund.

På mere end halvdelen af de hospitalsafdelinger, hvor der er varslet lockout, ønsker ledelse og tillidsfolk, at den trækkes tilbage simpelthen fordi der ikke er sygeplejesker nok ansat til at man kan opstille nødberedskaber. Mere end halvdelen af de berørte afdelinger har bedt om at blive undtaget fra lockouten, viser en opgørelse fra DR Nyheder.

Denne situation afslører, at regionerne og de offentlige arbejdsgivere vanemæssigt fortier og skønmaler de dårlige bemandingsforhold i et sundhedsvæsen, som er blevet skåret ned år for år. Den viser samtidig at de offentlige arbejdsgivere forsøget at optrappe den nuværende konflikt så langt, at den bliver livstruende.

– -Lockouten har vist, at når man skal stille et nødberedskab, der på papiret bare skal kunne undgå livstruende situationer, så kan vi faktisk end ikke stille den bemanding med fastansatte sygeplejersker. Det viser bare, at for at klare dagen og vejen ude på afdelingerne, må man indkalde timelønnede ansatte og vikarer, siger Grethe Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

På sin blog skriver hun:

– I første omgang var vi jo meget forundrede over de massive lockoutvarsler fra Danske Regioner. Dels over, at de svarede så massivt og uproportionalt igen på vores begrænsede strejkevarsel og dels over, at de udtog områder som kræft og børn, som vi jo undtager fra strejkevarsler. Nu går bevægelsen så den modsatte vej, med undtagelse på undtagelse fra lockouten.

– Det er godt for patienterne, at de ikke behøver at være bekymrede – men det viser mig også et billede af, at Danske Regioner enten har forsøgt at skræmme os med et kæmpe lockoutvarsel eller ikke rigtigt vidste, hvad de egentlig havde med at gøre.

Se
Nødberedskaberne viser den daglige nød

At den offentlige sektor er presset så meget i bund, at et nødberedskab ikke kan etableres, fordi den daglige bemanding er endnu ringere, er afslørende.  For situationen på hospitalsafdelingerne er langt fra enestående. Underbemandingen af hele den offentlige sektor er en brutal kendsgerning, selvom de ‘ansvarlige’ politikere systematisk forsøger at skjule den.

De samme politikere har gjort det klart, at de i deres egenskab af arbejdsgivere fastholder kursen for at ødelægge den offentlige sektor. Formålet er at privatisere og høste større profitter fra den.

Den folkelige sympati ligger klart hos de offentligt ansatte. Den brede befolkning ønsker at forringelsen af den offentlige sektor og af de offentligt ansattes forhold bringes til ophør. Politikerne skal trække lockouten tilbage og imødekomme de ansattes mere end rimelige krav.

Se også

Forligsinstitutionen blokeret
KPnet 6. april 2018

Skulder ved skulder på Dronning Louises bro
KPnet 4. april 2018

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

 KPnet 7. april 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater