Kvindekamp – OK-kamp – Social kamp – Solidaritet: Kom til debatmøde i Århus fredag den 16. marts kl. 16-18

Fredag d. 16. marts vil der være mulighed for en vigtig debat. APK, Østjylland indbyder til møde om kvindekamp i dag, som den kæmpes helt aktuelt – for de offentligt ansattes overenskomst og til forsvar mod nedbrydning af velfærd. Med indlæg fra Dorthe Madsen, sosuhjælper, Lisbeth Sand og Marianne Grann fra den sociale bevægelse og Marie Herget, aktiv i kvindekampen.


Kvindekampen foregår på fuld tryk i dagens Danmark, hvor det offentlige område er på vej i konflikt. Det bliver både en kamp om overenskomstkravene og et forsvar for en offentlig sektor, som regeringen arbejder målrettet på at bryde ned. Kampviljen er stor, og det samme er opbakningen i befolkningen.

Dorthe Madsen, Sosu-hjælper vil fortælle om arbejdsforholdene i hjemmeplejen i Århus. Området er hverken udtaget til strejke eller lockout.
– Vi arbejder allerede på nødberedskab, som Dorthe udtrykker det.

På mødet vil der også blive mulighed for at høre fra kvinder der er gået forrest i at organisere en kamp for dem der er uheldige at blive syge eller arbejdsøse. Tør du blive syg i et nutidsdanmark, hvor social sikkerhed mere ligner et frit fald?

Kvinder udgør i høj grad ’de varme hænder’, og er dem der står for skud når velfærdsjobbene nedlægges og presses. Der er også flest kvinder der rammes af fattigdomsreformerne.
Men det er også i høj grad kvinder der organiserer sig og slår igen.

Hvordan udvikles en fælles kamp?
– et helt aktuelt spørgsmål i den OK-kamp der er på vej

MED INDLÆG FRA

DORTHE MADSEN – sosu-hjælper, der slås for bedre vilkår

Dorthe arbejder som sosu-hjælper, og inviterede i juledagene politikerne til at komme med på en vagt i hjemmeplejen, for at opleve situationen på egen krop. Ingen takkede ja. Hun siger om sig selv:

– Jeg stiller stadig gerne op til at kæmpe for bedre forhold. Jeg er ligeglad med om folk er hvide, sorte eller blå, da jeg ser os alle som mennesker på denne jord, og jeg bliver aldrig for gammel til at tale for de svage.

LISBETH SAND OG MARIANNE GRANN – frontkvinder i den sociale bevægelse

Striben af ’reformer’ har presset arbejdsløse ud af dagpengesystemet, presset kontanthjælpen i bund og holder syge på laveste ydelse frem for førtidspension. Fattigdomsreformerrne har mødt organiseret modstand fra dem der bliver ramt.

Her finder vi Lisbeth og Marianne som frontkvinder i den sociale bevægelse. Med udgangspunkt i Randers og ’Aktion systemets ofre’ mm, men bevægelsen er landsdækkende og de to har også vigtige fingre med i spillet i dette samarbejde.

MARIE HERGET – aktiv i kvindekampen

Der er behov for en kvindekamp der tager udgangspunkt i arbejderkvinderne og deres kamp for ligeløn, mod reformerne og for at kunne forsørge sig selv og sine børn. En kvindekamp som er forbundet med klassekampen og for kampen for socialisme. Marie Herget er aktiv i kvindekampen og kæmper for at netop de spørgsmål bliver sat på dagsorden i en tid hvor borgerlig feminisme og fokus på den enkelte får lov at fylde i kvindekampen.

– Reel ligeløn nu – reelle lønstigninger!
– 30 timers uge med løn- og personale kompensation!
– Skrot de asociale reformer!

OKTOBER BOGSALG, NY MUNKEGADE 88, ÅRHUS
Fredag d. 16. marts kl. 16-18
Arr: Arbejderpartiet Kommunisterne, APK og Oktober Støttekreds

Gratis adgang – alle er velkomne

Mulighed for at købe kaffe, vand og lidt spiseligt

Begivenhed på facebook

Se også

Støtten til de offentligt ansatte og modstanden mod regeringens brutale lockout-politik må synliggøres
KPnet 10. marts 2018

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

 

KPnet 12. marts 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater