World Economic Forum i Davos: Kapitalismens overlevelsesforsøg sat på dagsordenen af verdens rigeste

Milliardærerne og den vestlige verdens politikere mødes fra 23. – 26. januar til World Economic Forum i Davos. Her foregiver de at have løsninger på de problemer de selv og det kapitalistiske system skaber. Forsamlingen i Davos er en påmindelse om kapitalisternes usvækkede frygt for den folkelige modstand, for revolution.

Et af året temaer på milliardærernes møde i Davos: Hvordan gør vi EU overlevelsesdygtigt?

Repræsentanter for den vestlige verdens 1000 største kapitalgrupper samt 340 politiske ledere gennemfører i disse dage deres årlige møde i Davos til debat om verdens tilstand. Det underliggende formål er at sikre deres fortsatte magt, herunder at italesætte den ulighed deres egen placering som herskende klasse medfører. Oprør og ustabilitet – revolution – ligger som en evig trussel, og det bekymrer dem. Men løse problemerne reelt hverken kan eller vil de. Hvert år opgør man verdens stigende ulighed fra Davos, og året efter er den blevet endnu større. Bekymringer der behandles på årets møde er bl.a. manglende opbakning til EU, klimakrisens følger og vreden over de riges skatteunddragelser.

Otte mænd ejer det samme som de 3,6 milliarder fattigste

Oxfam der hvert år beregner udviklingen i ulighed i verden og udgiver resultatet i forbindelse med World Economic Forum skriver i årets rapport:

8 mænd ejer det samme som verdens 3,6 milliarder fattigste.
82 % af væksten tilfaldt i 2017 1 procent af verdens befolkning – verdens fattigste 7,3 milliarder mennesker fik 0. Der er et boom i antallet af milliardærer og rigdommen vokser og koncentreres, mens den globale økonomi træder vande. Oxfam advarer: Hvis udviklingen fortsætter uadresseret vil det skabe revner og brud i vores verden.

Oxfam peger på de rigestes tiltagende pres mod arbejderklassens løn- og arbejdsforhold, nedbrydning af rettigheder, afvisningen fra monopolerne af at betale skat og monopolkapitalens stigende direkte politiske indflydelse for at sikre sig max profit. En politik for at gøre de superrige endnu rigere på bekostning af arbejderne og verdens fattigste. Kvinder tjener overalt mindre end mænd, særligt i de dårligst betalte og mest usikre jobs.

Link til Oxfams rapport

Den kapitalistiske verdens kriser til ‘løsning’ i Davos

En række af den kapitalistiske verdens mange kriser trækkes frem til behandling i Davos, men ’løsning af problemerne’ går ikke ud på at mindske uligheden og egne profitter, men at forsøge at finde løsninger der kan sikre dem.

I år er firmaernes skatteunddragelse, klimakrisen, migration og EU’s krise f.eks. på dagsordenen. De store afsløringer af et system, hvor de rigeste ikke betaler skat, som Panama Papers og Paradise Papers stiller det kapitalistiske system i relief og vækker stor vrede verden over. Davos ‘adresserer’ sagen og forsøger at svare igen med løsninger, der skal sikre dem selv og deres egen dagsorden, f.eks. mere overnational styring.

Frankrigs præsident Emmanuel Macron advarer på mødet mod ‘skattebetalingen og reguleringens ræs mod bunden’ og peger på ‘globale løsninger’. I hans hoved betyder dette en skat opkrævet af en europæisk union, et boost for Europas Forenede Stater.
I år er opbygning af EU-staten og en redning af EU-projektet i det hele taget central på milliardærernes dagsorden.

Gør EU populært – fornyet, feministisk og tillidsvækkende

Rapporter til Davos lavet i samarbejde med McKinsey Global Institute beskriver udfordringerne i EU og problemerne ifht den folkelige opbakning. Se Renew Europa og 2018 is the year to renew Europe

Brainstorm-grupper er nedsat med unge og med politiske ledere. Der skal sættes ind for at gøre EU populært. Unionen skal slås op som stedet hvor problemer med social ulighed, fattigdom, indvandring, ulighed mellem kønnene, klimaproblemer løses retfærdigt. EU skal promoveres som en kraft der går foran og sikrer udvikling og arbejdspladser. Man skal blot sluge idéen om den overstatslige union, inklusive fælles oprustning og militær.

Rapporten opgør en række forskellige problemer ifht opbakning bag EU. F.eks. at 72 % af franskmænd og italienere mener at der er problemer med demokratiet i EU – at ‘systemet ikke virker’.

Kort sagt skal befolkningerne i EU’s medlemslande bringes ind i en tro på EU som stedet for demokrati, fremskridt, retfærdige løsninger, lighed, løsning af sociale problemer og klimaudfordringer.

En vanskelig opgave, men kræfter som den tidligere græske finansminister Yanis Varoufakis kommer til hjælp. Hans idéer om at reformere og forbedre EU er mums for milliardærerne og deres EU-projekt, og han optræder da også som en af oplægsholderne, der skal vitalisere EU og få ungdommen til at bide på.

Fra World Economic Forums hjemmeside linker man til denne ‘EU-kritiske’ artikel af Varoufakis, hvor han opruller visionen om et ‘alternativt EU’.
The death of the European idea, and a new deal trying to save it

Forsamlingen i Davos forsøger at bilde os ind at monopoler og deres politiske repræsentanter har vilje og evne til at løse verdens enorme problemer. De minder os også om kapitalisternes usvækkede frygt for arbejderklassen og den folkelige modstand, for revolution.

 

Se World Economic Forums hjemmeside

Se også
Milliardærene vil lansere EU-staten som «progressiv»

Dette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

 

 

KPnet 26. januar 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne