Med fingeren på verdens største atomknap: Trump vil udvide muligheden for ’taktisk atomkrig’

Trump vil sandsynligvis snart følge op på offentliggørelsen af USA’s nye sikkerhedsstrategi med en ændring af USA’s atomdoktrin. Tanken er at ‘mini’-atomvåben konkret tænkes ind i aktuelle konflikter, også i ikke-atomkonflikter. Særligt skal Rusland sættes under pres med den nye strategi.Truslen fra ”min atomknap er større en din”-præsidenten kan blive til uhyggelig virkelighed – også i Europa.

Atommissilerne som Trump vil målrette til ‘taktiske atomangreb’ i Europa befinder sig på de britiske Trident atomubåde. Billedet viser en af de store protester i Storbritannien mod fornyelse af atomprogrammet

Den nye strategi er en glidende videreudvikling af USA’s tidligere atomdoktriner siden 2001 under USA’s ’krig mod terror’. Man har i denne periode skabt idéen om at ’små’ taktiske atomvåben (mini-nukes) angiveligt vil kunne bruges uden de store skadevirkninger for civilsamfundet og menneskeheden i det hele taget. En åbenlys løgn. Brugen af enhver atombombe er ødelæggende og indebærer en overhængende risiko for en verdensomspændende atomkrig.

Nu vil Pentagon gå et skridt videre og lave endnu mindre taktisk rettede atomvåben øremærket til indgriben i angivelige trusler mod USA. Ikke mindst skal truslen rettes mod Rusland, hvor Europa skal udrustes med de nye mini-nukes, og med færre begrænsninger for deres brug.

Udviklingen af den ny strategi startede allerede under Bush, hvor man i 2001 åbnede en dør for at atomvåben kunne sættes ind i et ‘forebyggende angreb’.

I 2005 gik man et skridt videre. Nu kunne atomvåben anvendes mod en ‘slyngelstat’ der kunne tænkes at ville udvikle masseødelæggelsesvåben, konkret Iran. Man havde nu flyttet sig langt fra den tidligere doktrin, hvor atomvåben angiveligt kun måtte bruges som advarsel eller i forsvar mod et atomangreb. Samtidigt har det dog altid siden afslutningen af 2. verdenskrig været en bagvedliggende dagsorden, at atomvåben ville kunne bruges i en imperialistisk storkrig.

De ‘små’ mini-nukes blev omklassificerede som værende ufarlige for civilbefolkningen, så de nu kunne anvendes uden de tidligere begrænsninger.

En plan for et atomangreb på Iran har ligget klart siden 2005. Brug af atomvåben blev et muligt ‘redskab i værktøjskassen’ i USA’s krige.

Hver revision af strategien er således gået et skridt videre og nærmere et faktisk atomangreb.

USA’s nye sikkerhedsstrategi – med atomtrussel

I december lancerede Trump administrationen USA’s nye sikkerhedsstrategi. Bl.a. med disse besværgelser fra præsidenten:

“Amerika er på vej tilbage, og Amerika kommer styrket tilbage…Vi genopbygger vores nation, vores tillid, vores placering i verden…Vi vil stå op for os selv, og vi vil stå op for vores land, som aldrig tidligere set”.

En voldsom og truende krigstale, ikke mindst da talen også pegede på en udvidet brug af atomtruslen som skræmmemiddel. Også i forhold til konventionelle konflikter.

Påståede trusler og ’forebyggende krig’

At begrebet ’trusler’ har en helt særlig fortolkning i amerikansk krigstankegang gør denne atomdoktrin ekstra skræmmende. I øjeblikket begrunder USA og NATO udelukkende deres aggressive oprustning med NATO-baser tæt til Ruslands grænse med ’faren fra Rusland’ og ’truslen’ mod de baltiske lande. Ikke ud fra en konkret trussel, men udelukkende ud fra Ruslands reaktion på det vestligt støttede kup i Ukraine, hvor Rusland annekterede Krim.

De eksisterende ubådsbaserede Trident D5-missiler i Europa skal nu konstrueres med mindre sprængladninger. Ubådene er for øvrigt er bygget af Lockheed Martin, firmaet bag Danmarks kommende krigsfly F-35, og Trident missilerne er præcisionsvåben udviklet til ‘first strike’ angreb, ligesom flyene, der også kan bære atomvåben.

Danmark ud af NATO!

Så længe Danmark er medlem af NATO vil vi være viklet dybt ind i USA’s atomstrategi og imperialistiske omfordelingskrige, hvor man nu åbenlyst opererer med kommende brug af atomvåben i Europa som en realistisk og konkret mulighed.

Det kan ikke kaldes beskyttelse. Tilslutning til NATO’s strategi – både når det gælder opstilling af soldater i Estland mm eller NATO’s atomparaply – beskytter lige så lidt balterne som os. Afspænding i Europa kan kun ske gennem svækkelse og opløsning af NATO og USA’s – eller andre stormagtsalliancers –  indflydelse, og kun udenfor NATO vil Danmark kunne føre en fredelig udenrigspolitik.

Læs mere om de lækkede oplysninger om USA’s atomdktrin her

Here Is A Draft Of Trump’s Nuclear Review. He Wants A Lot More Nukes.
Huffington Post 11. januar 2018

 

Læs også

US to loosen nuclear weapons constraints and develop more ‘usable’ warheads
The Guardian 9. januar 2018

USA’s militærdoktrin: Atomvåben er en del af værktøjskassen
KPnet 15. januar 2014

Remember Hiroshima: “Collateral Damage” and The “Pre-emptive” First Strike Use of Nuclear Weapons Af Michel Chossudovsky
Global Research 

 

Dette er en artikel fra KPnet. 
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

 

 

KPnet 12. januar 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater