Kommunalvalg 2017: Ikke et valg der rykker for alvor

Det var de små rokeringer uden de store politiske skred, der prægede kommunal- og regionsrådsvalgene 2017.

Valgkommentar
KPnet/Kommunistisk Politik

Selv stemmeprocenten på omkring 70 var en dans på stedet, en lille tilbagegang på trods af ugers intens mediekampagne for at lokke folk til at stemme. Alligevel blev mange væk – og der blev samtidig afgivet mange stemmer på lister uden reelle valgchancer.

Selvfølgelig var der nogle lokale brud og opbrud, nogle borgmesterskift, men i det store og hele afspejlede valget det nuværende landspolitiske parlamentariske partibillede uden de store ændringer. Det var ikke mindst de siddende borgmestres og deres partiers valg.

Arbejderpartiet Kommunisterne opfordrede til at stemme blankt, hvor der ikke eksisterede en progressiv liste – og til ikke at stemme på folketingspartierne fra hverken blå eller ‘rød’ blok, som begge som regeringsflertal har gennemført en ulighedsskabende nyliberal poltik, som har ramt kommuner og regioner hårdt.

Den stadig voksende folkelige modvilje mod regeringschef Løkke og hans brutale nedskæringspolitik viste sig i form af en pæn vælgerlussing og procentuel tilbagegang for Venstre. Socialdemokratiet gik lige så meget frem og distancede klart Venstre som landets største parti.

Dansk Folkepartis forhåbninger om et kommunalpolitisk gennembrud og indtil flere borgmesterposter led skibbrud. Dets eneste borgmesteropost gik tabt – i København, og til Alternativet.  Det gik mere end en procent tilbage på landsplan. DFs konstante vælgerfremgang ser ud til at være stoppet, og nedturen begyndt.

Enhedslistens drøm om fornyet fremgang på landsplan blev heller ikke indfriet. Partiet måtte derimod notere en vis tilbagegang i tilslutningen. En af årsagerne er konkurrencen fra det nye Alternativet, der fik henved halvt så mange stemmer som Enhedslisten. Samtidig ser det ud til at SFs tilbagegang er stoppet. Samlet set oplevede de tre partier i lighed med socialdemokratiet en ikke ubetydelig fremgang med Alternativets ganske gode resultat.

Enhedslistens drøm om at besætte overborgmesterposten i København forblev en drøm. Socialdemokraterne fik knap 30 pct, Enhedslisten under 20 pct. og Alternativet omkring 10 pct. af københavnernes stemmer. Det er sikkert genvalg til Frank Jensen.

Valgresultatet i København nærmest smadrede partierne i blå blok, der hver fik et sted mellem 5 og 8 pct af stemmerne. Ambitionen om et blåt København fik sig en ny dukkert.

En række velkonsoliderede lokallister klarede sig igen ganske godt og blev repræsenteret en række steder, enkelte afgørende for den magtfulde borgmesterpost. De fleste fik til gengæld ikke mange stemmer.

De små partier udenfor folketinget har vanskelige vilkår ved kommunal- og regionsrådsvalg. I København klarede det nye Feministisk Initiativ (med inspiration fra Island, Sverige og Norge) sig nogenlunde med godt  en halv procent af stemmerne (0,7 pct.).

De to erklæret kommunistiske partier KP og KPiD stillede igen op sammen ved dette valg på liste R under parolen ‘Stem på kommunisterne’. Resultatet blev status quo i forhold til 2013 -omkring 0,1 pct. i Århus og 0,4 pct. i København. Den fælles opstilling var et led i sammenslutningsprocessen mellem de to partier. De gjorde ikke noget forsøg på at skabe et bredere parlamentarisk alternativ til venstre for Enhedslisten.

Som gennemgangen viser: Det er ikke store og dramatiske ændringer. Men der ligger nogle klare landspolitiske tendenser, der tegner et billede af en svækket blå blok og en styrkelse af venstrekræfterne.

Og i kommuner og regioner fortsætter nedskæringskursen. Planerne er parat.

Se også

Kommunalvalg17: Ændrer det på noget?
KPnet 14. november 2017

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES
– eller på FACEBOOK

Udgives af APK Arbejderpartiet Kommunisterne

KPnet 22. november 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater