Kommunalvalg17: Ændrer det på noget?

En større kampagne for at få folk lokket i stemmeboksen til kommunalvalget er i fuld gang. De systemfaste medier fokuserer ind på valget med personhistorier og forsøg på at definere ‘valgets vigtige spørgsmål’. Interessen er mådeholden. Stadig flere tvivler på at det forandrer noget.

Kommentar
Af KPnet

vores_fremtid_skaerer

Valgene er det borgerlige demokratis livsnerve. Tusinder af kandidater stiller op til kommunalvalget 2017 for at fremme deres karrierer, sikre sig indflydelse og indtægter og – i nogle tilfælde – for at gøre en forskel.

Men det er svært at skabe den store interesse i befolkningen og angsten for at valgdeltagelsen formindskes har udløst mere eller mindre diskrete mediekampagner og institutionelle foranstaltninger – fra skoler til rådhuse – for at få folk til at stemme

Denne venlige omsorg udstrækkes også til folk på kontanthjælp, som er svære at lokke til at sætte et X den 21. november. I en artikel fra DR omtales tre unge fra Esbjerg, som ikke vil stemme. En af dem er Anja From, som begrunder sin manglende tilbøjelighed til at stemme sådan:

– Vi har plutokrati. Det er et rigmandsvælde, der går ud på, at den rige bliver rigere, og den fattige bliver fattigere. Jeg mener ikke, at de fattige eller udsatte har nogen reel indflydelse uanset, hvor de afgiver deres stemme.

Se
Alf, Anders og Anja er socialt udsatte: ”Det nytter ikke noget at stemme”

Hun har selvfølgelig ret. De fattige, udsatte, de arbejdende og de arbejdsløse og alle andre får lov til  – en gang hvert fjerde år cirka  – at vælge dem, der skal repræsentere dem og holde dem på plads. Eller som Karl Marx sagde det, utroligt præcist, for omkring halvandet hundrede år siden:

“De undertrykte får med nogle års mellemrum lov til at afgøre, hvilke repræsentanter for undertrykkerklassen, som skal repræsentere og undertrykke dem.”

Det er kernen i det borgerlige demokrati. ‘Frit valg’ af undertrykkere. Udskiftning af Løkke med Thorning-Scmidt og Thorning-Schmidt med Løkke. En blå borgmester med en ‘rød’ ditto og omvendt. Forskellige ansigter til at besmykke fakta og forskellige hænder nede i kasserne. Forskellige blokke og forskellige partinavne. Men samme klassepolitik, der gør de rige rigere og de fattige fattigere.

Folketinget er bundet af dansk lovgivning og EU’s diktater. Kommunerne bundet af fastsatte udgiftsrammer og politiske diktater fra folketinget. De fattige, de udsatte – eller for den sags skyld det store flertal – har ingen reel indflydelse, uanset hvor de lægger deres stemme.

Partierne konkurrerer selvfølgelig på løfter, der lover forbedringer eller at rette op på groteske forhold eller utålelige skævheder. Mange af dem gemmes væk, i samme øjeblik stemmerne er talt op.

Nogle partier og lister – som Enhedslisten – lover gode og relevante reformer til gavn for de mange. Men som i forhold til folketinget og regeringspolitikken har Enhedslisten bundet sig til Socialdemokratiet og forudsætter deres aktive medvirken ved gennemførelsen. Derfor får det mest karakter af blålys.

KPs og KPiDs fælles liste R, som håber på et gennembrud for ‘kommunisterne’, søger at overhale deres foretrukne folketingsparti Enhedslisten venstre om. Deres eksklusive samarbejde skal bane vejen for en sammenslutning af de to erklæret kommunistiske partier til et enkelt i 2018.

Arbejderpartiet Kommunisterne anbefaler at stemme blankt. Undtagen hvor der findes reelt progressive lister eller personer at stemme på, som repræsenterer og støtter den aktive udenomsparlamentariske kamp.

I bedste fald vil kommunalvalget være en storstilet meningsmåling imod den borgerlige og socialdemokratiske nedskærings-, krigs- og EU-politik, som de to dominerende blokke i dansk politik sammen har gennemført i årtier. Et signal om et krav om forandring.

Men forandringen kommer ikke gennem de parlamentariske partier, kommunalbestyrelserne eller folketinget. Den kan kun komme udefra og nedefra.

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES
– eller på FACEBOOK

Udgives af APK Arbejderpartiet Kommunisterne

 

 

KPnet 14. november 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater