Pernille Skipper: Ingen kunne forudse Socialdemokratiet – Men passer det nu også?

Enhedslisten har holdt sit årlige landsmøde under stor presseopmærksomhed. Der er kommunalvalg i november og et folketingsvalg spøger. VLAK-regeringen er dybt upopulær og kan tvinges til at udskrive valg længe før valgperioden er forbi. Interessen fokuserer sig ikke mindst på Enhedslistens rolle som støtteparti for en socialdemokratisk ledet regering med Mette Frederiksen i spidsen.

Kommentar
Af Kommunistisk Politik

Pernille_Skipper

Mette Frederiksen var som bekendt beskæftigelsesminister (og senere justitsminister) i Thorning-regeringen og stod for at gennemføre nogle af de mest asociale EU-nedskæringsreformer, der har kastet titusinder ud i fattigdom.

Som afløser som socialdemokratisk partiformand har hun forsøgt at lægge afstand til den miskrediterede Thorning-regering. Hun ønsker at få det til at fremstå, som om socialdemokratiet er drejet til venstre og ikke kommer til at gennemføre mere af samme reaktionære reformpolitik – uden at love at ville trække selv de allerværste tilbage.

I sin tid brugte også Thorning den stærke modstand mod Fogh- og Løkke-regeringerne til at profilere sig som et venstrealternativ, der ville gøre op med nedskæringsreformpolitikken. Dengang deltog Enhedslisten i koret og lagde sig fast i rollen som støtteparti.

’Ingen kunne forudse det’ var Pernille Skippers forklaring på landsmødet om Thorningregeringens reform-amokløb. I dag må partiet indrømme, hvad arbejdere, arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere og mange andre for længst har set: Socialdemokratiet førte som regeringsleder en politik for at øge uligheden og gøre de rige rigere og de fattige fattigere. Holdt ved magten af liste Ø.

Enhedslistens ’strategi for at presse socialdemokratiet til venstre’ viste sig med Thorning, Corydon og Mette Frederiksen at være en bastant fiasko. Fup og blålys. Regeringen førte blå politik, i Foghs og Løkkes fodspor. Det vil en Frederiksen-regering også gøre. For en reel anden politik forudsætter udtræden af EU og NATO.

‘Arbejderflertals-‘ og ‘Rød blok’-strategierne med Socialdemokratiet i spidsen har spillet fallit.

Arbejderpartiet Kommunisterne anbefalede at stemme blankt ved folketingsvalget i 2011,  og APK vil ikke anbefale at stemme på noget folketingsparti hverken ved det kommende kommunal- eller folketingsvalg. Det skal skabes et alternativ til både ’rød’ og blå blok, fastslog APK.

Som det hed i en valganalyse:
”Udfaldet af folketingsvalget 2011 betyder ikke en grundlæggende ny politik eller en helt ny regeringskurs, sådan som venstrefløjens opportunister prøver at bilde os ind. Fogh/Løkke-regeringerne og Nyrup/Thorning-regeringerne er to varianter af samme nyliberale politik.”

Se
Valganalyse: Hvad viser FV2011
KPnet 30. september 2011

Det kan Enhedslisten ikke lave om på, heller ikke i dag.

Længe før 2011-valget, konstaterede APK, at Enhedslistens strategi for at ’presse socialdemokratiet og SF til venstre’ var illusion og ønsketænkning. Det gjorde mange venstrefløjsfolks harme, som reagerede med at bagtale og søge at isolere APK. Ingen bryder sig om at få at vide, at de lider af illusioner.

Se f.eks.
Liste Ø’s presseveer
KPnet 31. august 2011

I dag er der en enorm skepsis blandt venstrekræfterne i Danmark, og også i Enhedslisten internt, over for en fortsat rolle som støtteparti. Med god grund er der ingen tillid til, at Mette Frederiksen faktisk vil gennemføre en antireform-politik, en politik mod EU og NATO. Det modsatte vil selvfølgelig være tilfældet.

EU-socialdemokratiernes reaktionære karakter og rolle forstås bedre i dag. Men Enhedslisten vil ikke opgive sin alibi-rolle og dybt forfejlede pressestrategi.

Derfor Skippers fortælling om, at det ikke var til at forudse, at det danske EU-socialdemokrati ville føre EU-socialdemokratisk politik. Det var i den grad til at forudse.

Enhedslistens opportunistiske politik splitter og svækker modstanden mod nedskærings- og krigspolitikken. Den vanskeliggør udviklingen af en bred folkelig modstandsalliance. Det er på tide at bryde med den – selvom landsmødet ikke ville.

På trods af ’røde streger’ og trusler om evt. at vælte Mette Frederiksen er Enhedslisten stadig et socialdemokratisk støtteparti og ikke noget kæmpende modstandsparti.

Se også

APK: Åbent brev til progressive organisationer og bevægelser
KPnet 27. april 2013

KPnet 16. maj 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater