PCE(m-l): Imperialismen ud af Syrien! Nej til NATO -Væk med baserne!

Af Spaniens Kommunistiske Parti (marxister-leninister) – PCE (m-l)

120329_huelga_general_republic

Angrebet mod en syrisk militærbase bestilt af USA’s præsident er en aggressionshandling, der savner enhver lovlig begrundelse og krænker de meste elementære principper i international lov.

Påskuddet er den syriske hærs påståede angreb  med kemiske våben mod byen Jan Shijun.  Men en sådan aktion er ikke blevet dokumenteret, og kan under ingen omstændigheder begrunde et brutalt overfald på suverænt land, og Syrien er et sådant,  som det der nu er set.

De to destroyere, hvorfra der blev affyret snesevis af missiler, udgør en del af missilskjoldet, som er baseret i Rota. Dette gør vores land direkte medansvarlig for en krigshandling imod en stat,  som aldrig har udvist fjendtlig adfærd imod Spanien.

Vores NATO-medlemskab gør os medskyldige i en imperialistisk politik, der strider imod vores interesser, og som kan have alvorlige konsekvenser for os.

Det er nødvendigt at genvinde suveræniteten og national uafhængighed og bryde med vores afhængighed af USA. Og dette kan kun opnås indenfor rammerne af en ny statsmodel: En folkerepublik og en forbundsrepublik (med lige ret for alle nationaliteter, KPnet). Det monarkistiske regime repræsenterer et anti-nationalt oligarki, der dømmer det spanske folk til elendighed og fortvivlelse.

Den amerikanske regering er med dette angreb slået ind på og har lagt sig fast på en kurs, der kan føre til en verdenskrig med uoverskuelige konsekvenser.

Kapitalismens strukturelle krise er årsag til en intens kamp imellem imperialistiske magter for kontrol over strategiske områder, såvel  ud fra et økonomisk synspunkt (råstoffer, markeder, etc.) som geografisk (strategisk).

Donald Trumps udenrigspolitik forfølger samme linje som hans forgængere. Det er en militaristisk politik, der sigter mod at opnå hegemoni og herredømme, som i dag er udfordret af Rusland og Kina. Det er en krigsmagerpolitik, der fører ned i krigens afgrunde.

Trump er ikke en galning, eller en hallucineret person, det var Hitler heller ikke.  Han repræsenterer interesserne i en fraktion af oligarkiet, som kaster  USA ud i militære konflikter som den korteste vej til at overkomme de økonomiske kriser.

Masseødelæggelse af produktivkræfter vil kunne resultere i et cyklisk opsving for profitraten, som det skete efter 2. verdenskrig – uanset om det vil koste millioner af mænd og kvinder livet.

Spaniens Kommunistiske Parti (marxister-leninister) fordømmer aggressionen mod Syrien, og opfordrer til bred folkelig mobilisering og kamp imod imperialismen. Vi fordømmer Spaniens NATO-medlemskab.

Vi opfordrer også til massiv deltagelse i alle arrangementer i anledning af årsdagen for den Anden republik (1931-39) med et politisk brud med monarkiet og forfatningen fra 1978 som perspektiv.

Kapitalismen fører til barbari. I dette år, som markerer 100-året for den bolsjevikiske revolution, er det endnu mere nødvendigt aldrig at glemme læren af denne revolution, der markerede begyndelsen til menneskehedens frigørelse. Oktober-revolutionen har vist vejen.

Se også

Spanien: Ned med monarkiet – For den tredje republik
KPnet 1. juni 2014

KPnet 16. april 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater