Socialismen vil gøre hele forskellen for kvinder

Af Dorte Grenaa
8. marts-tale  2017 i Oktober Bogbutik, København

 

com_int

Vi vil gerne leve i en verden med fred, have en uddannelse, et fast arbejde, og have et sted, hvor vi ved, at vi kan bo. Vi vil gerne leve uden hele tiden at skulle bekymre os om fremtiden, og hvad den vil bringe.

Vi vil gerne kunne bruge vores energi og evner på at udvikle os, være en del af fællesskabet og være med til at skabe et godt samfund, som mennesker og kloden trives i.

Vi vil gerne behandles som selvstændige ligestillede individer, kunne være stolte af og glædes over, at vi er kvinder, af vores krop, vores seksualitet og vores menneskeværd.

Er det for meget forlangt?

Overhovedet ikke. Det er vel i grunden ganske beskedne og rimelige krav. Som vi i øvrigt deler med størstedelen af verdens kvinder.

Bliver de opfyldt i dagens samfund? Nej – tværtimod, udviklingen går den gale vej. Og den går hurtigt.

Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen – I ved, hende der fik indført kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen som minister i Thorning-regeringen – hun er for nylig kommet med en firepunktsplan for at gøre dagens kapitalismen mere menneskelig og til gavn for befolkningen og ikke kun de rige og magteliten. Det er det samme, de siger om EU – nu skal EU have en social solidarisk dimension, der skal sikre velfærden.

Tror vi på dem? Er kapitalismen ikke et klassesamfund og økonomisk system, der bygger på, at en lille gruppe/klasse skaber magt og rigdomme til sig ved at plyndre verdens ressourcer, ved at presse mest muligt ud af vores arbejde? Uanset de menneskelige omkostninger.

Et system, hvor penge og privat ejendom står over alt andet – et system, der demonstrerer sin magt, nogle gange bare fordi det kan, som ved Ungdomshuset 69, der skulle smadres for så ligge tomt hen de næste ti år.

For flertallet af kvinderne betyder kapitalismen derudover dobbelt og tredobbelt undertrykkelse – som arbejdskraft/klasse og som køn med hovedansvar for ikke bare børn og husholdning, men familie, også for de gamle og syge, som systemet i dag skrotter.

LO-toppen lancerer i dag et nyt udspil, Den offentlige sektor sikrer frihed for kvinder. På trods af at de så rigtigt fremhæver, at kvinder har brug for en offentlig velfærdssektor for at sikre sig en plads på arbejdsmarkedet og større ligeløn, så minder det unægtelig mere om et valgoplæg mod Løkke-regeringens kommunale nedskæringer, hvor kvindespørgsmålet tages som gidsel.

LO-toppen har tavst bøjet nakken i de nu tre årtier, hvor velfærdsstaten er blevet systematisk slagtet og kvindernes stilling forringet.

Den offentlige sektor er en størrelse, som politiske magthavere skærer dybt i, når skattekronerne skal flyttes over i magtelitens kasser. Det er ikke en størrelse, vi kan regne med. Den skrues op og ned – og ikke efter vores behov.

Der er al mulig grund til at sige, at når kapitalismen ikke kan opfylde vores mest basale krav til livet, så må den væk og erstattes af et socialistisk samfund, hvor det ikke længere er privatejendommen, der gælder og bestemmer, men arbejderklassen og flertallets behov.

Hvilken forskel vil socialismen betyde i kvinders hverdag?

Et socialistisk Danmark uden udbytning vil betyde at de kolossale rigdomme, der skabes, kan bruges til at opbygge et nyt samfund, der planmæssigt indrettes, så familier, kvinder og mænd kan leve og trives bedst muligt.

Det vil betyde en kolossal tryghed i hverdagen at vide, at der er institutionsplads til børnene, hospitalsplads til syge, plejehjem til ældre, som kan betales. At vide, at man er sikret uddannelse, arbejde og bolig. Og en stor tryghed i at vide, at man opbygger en offentlig sektor for at aflaste kvinders dobbeltarbejde i hjemmet og familien.

Forstil dig, hvis vi selv bestemte over vores arbejdspladser og de kvarterer, hvor vi bor – hvad kunne der ikke skabes der af kollektive løsninger og nyskabelser.

Oktoberrevolutionen for 100 år siden i Rusland var en sådan flodbølge af social revolutionær kraft, der fuldstændig ændrede kvindernes muligheder. Ved at organisere hele samfundet omkring princippet om at afskaffe udbytning af mennesker forholdt Sovjetstaten sig til alle former for økonomisk, social og politisk ulighed, inklusive den sociale ulighed mellem mænd og kvinder, der eksisterer i ethvert klassesamfund.

Sovjetstaten forholdt sig til alle aspekter af kvindernes liv og frigørelse og gav dem ikke bare den juridiske lige ret til at udfolde deres frigørelse, men understøttede kvinderne med at skabe de nødvendige sociale strukturer, der skal til for at opnå frigørelse. Blandt andre Clara Zetkin og Lenin har beskrevet dette både i principper og konkrete detaljer.

Oktoberrevolutionen betyder og betød dengang et helt nyt syn på kvinder som ligeværdige. Også langt uden for Sovjets egne grænser – så stor kraft havde den forandring, den bevirkede. De nordiske velfærdssamfund blev skabt under presset fra krav om forandringer. Mange ting, som vi i dag betragter som selvfølgeligheder, har sin rod i de kolossale fremskridt, der blev gjort med Oktoberrevolutionen.

Vil socialismen i dag kunne udløse lige så omfattende revolutionær forandring og kraft for kvinder? Det er jeg ikke i tvivl om. Tænk bare, hvis man ikke skrottede en fjerdedel af hver ungdomsårgang, men sikrede alle en uddannelse og et arbejde. Hvad ville det ikke betyde for samfundet, for kvinders muligheder, for kvinders selvværd?

Hvis vi ikke længere var en vare, der kunne tjenes penge på, hvis vi ikke længere skulle leve op til reklame og glam, hvis vi ikke skulle frygte, hvor længe pensionen rakte til, ikke konkurrere med hinanden, men skabe nye kollektive landvindinger …

Socialismen har været og kan igen blive en meget konkret virkelighed. Og den eneste måde vi kan sikre frigørelse af hele vores liv og fremtid.

Se hele talen her

KPnetTV: Dorte Grenaas tale på Kvindernes Kampdag 2017


Se også

Kvindernes internationale kampdag 8. marts 2017
Af Arbejderpartiet Kommunisterne

100 år: 8. marts i revolutionsåret 1917
Af Interpres 8. marts 2017

Hvad har Oktoberrevolutionen betydet for kvinder i Vesten? 
Af Alexandra Kollontai 

Pjece af Dorte Grenaa  i pdf
Kvindekamp: Rul de nyliberale reformer tilbage

 

KPnet 8. marts 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater