Vigtig protest ved NATO-topmødet i maj: Trump, NATO og EU forbereder nye krige

NATO holder sit kommende topmøde d. 24.-25. maj i Bruxelles. Donald Trump har meddelt, at han deltager.  Vesten har været i konstant krig siden 2001 og militarisering, spændinger og krigsopbygning accelererer.  NATO fortsætter kursen som krigsskabende organisation på verdensplan også med den ny amerikanske præsident.  Også EU opruster – sammen med NATO og med ambitioner om selv at blive en militær supermagt.

no to nato copy
Ved topmødet mobiliserer det internationale netværk NEJ TIL KRIG – NEJ TIL NATO til omfattende protester – demonstrationer og civil ulydighed – i Bruxelles og overalt hvor det er muligt.

Pressemeddelelse fra Det internationale netværk NEJ TIL KRIG – NEJ TIL NATO
30. januar 2017

Protester mod NATO ved det kommende topmøde i Bruxelles 25. – 25. maj 2017

Det er fredsbevægelsens opgave at formulere grundlæggende fredelige alternativer til militaristerne og krigsophidserne, som enten skyldes kræfter med baggrund i den neoliberale globalisering eller i den nationale populisme. I begge tilfælde er krigen en følge af den førte politik, og militarisering er et essentielt element af deres politik, med NATO som det primære instrument.

Vores alternativ er: Nej til Krig og opløsning af NATO

Vigtigheden af det kommende NATO topmøde i Bruxelles d. 24.-25. maj bunder ikke først og fremmest i den nye konstellation mellem USA og Europa, men i følgende forhold:

1. Topmødet vil evaluere beslutningerne fra NATO-topmødet i Warszawa (2016). Grundlæggende var NATO’s aggressive udvidelsesbestræbelser mod øst med brug af militære tropper og udstyr til Polen og de baltiske lande langs den russiske grænse. De historisk set uhørte bevægelser af tropper og materiel via Bremerhaven er kun det første skridt frem mod en overskridelse af aftalen mellem NATO og Rusland fra 1997 og specielt af Paris charteret fra 1990. Fortsættelsen af denne konfrontation vil være på dagsordenen i Bruxelles.

2. Fornyelsen af atomvåbenarsenalet – også i Europa – er på dagsordenen. Indtil videre er den nye amerikanske administration med ensyn til atomvåben på linie med Obamas moderniseringsplaner, i sammenhæng med udtalelser fra præsidenten der indeholder en øget risiko for brug af disse tilintetgørelsesvåben. Desuden synes USA’s nye præsident at omfavne en sprednings politik der helt klart gør vold på international lov.

3. En ny runde om at ‘bære byrderne’ af NATO’s militærudgifter er på dagsordenen i Bruxelles. 2 % målet fra Wales og Warsawa vil blive evalueret og muligvis øget. Denne forøgelse argumenterer ud fra USA, der øger sine militærudgifter massivt, herunder forberedelsen af en eventuel krig mod Kina.

4. Denne nye arbejdsfordeling kræver at EU får en ny rolle. EU vil støt udvikle sig mod at blive en militær supermagt med militære operationer og egne interventioner i Europas periferi og i Afrika. Brexit blev brugt som en åbning for EU’s miltarisering. EU topmødet der fulgte efter tog klare beslutninger for et program der indebærer fælles våbenudvikling, fælles kampgrupper, mere udviklet koordinering og kommunikation, flere fælles aktioner (Mali) og accelererede medlemslandenes militarisering. Disse beslutninger er blevet kombineret med propaganda mod de ”aggressive russere”.

5. Udviklingen af et globalt NATO gennem nyt samarbejde i Asien (Indonesien, Malaysia, Singapore) så vel som forøgelse af det allerede eksiterende samarbejde med Japan, Sydkorea såval som Colombia. NATO’s engagement i Asien med det højkonflikt potentiale fremmer afgjort ikke freden i dette område.

Alle tegn peger mod konfrontation, fortsatte interventioner og et ubegrænset våbenkapløb.

Kommentar fra Reiner Braun, Medlem af den internationale koordinationskomiteé for “No to War – No to NATO”:

På planlægningsmødet 17. december 2017 i netværket, ”No til War – No to NATO” (som har organiseret aktion ved alle topmøder siden 2009) vedtog man en invitation til et planlægningsmøde den 17. december 2016.

Over 60 aktivister fra 11 lande deltog og blev hurtigt enige om behovet for aktioner, der kunne understrege topmødet og dets indhold. Der var grundlæggende enighed om punkterne beskrevet ovenfor. Det blev besluttet at gennemføre flg. Aktioner:

– Et internationalt mod-topmøde
– En stor international demonstration
– Civile ulydigheds aktioner
– En lejr, muligheder og relevans er under overvejelse

Internationale arbejdende forberedelsesgrupper blev nedsat. Den belgiske fredsbevægelse vil stille et sekretariats kontor til rådighed. Næste møde bliver i februar, hvor den helt konkrete planlægning kan gå i gang.

Up-to-date information findes på hjemmesiden: No to War – No to NATO

Netværket ”No to NATO” har en vigtig igangsættende, koordinerende og internationalt netværkende rolle, men hvad der kommer til at ske afhænger af aktioner og forberedelser i de enkelte lande, i særdeleshed i Belgien. Fælles internationale aktioner, gensidigt støttende internationale netværk og nationale aktiviteter og aktioner er indbyrdes afhængige og styrker hinanden. En ensidig vægt på enten nationale eller internationale aspekter vil svække bevægelsen mod det internationale monster NATO.

Aktioner imod de nye NATOs krigsforberedelser r en udfordring, der må tages op af hele krigsmodstanden. Ikke mindst af de grupper og initiativer, der går ind for afvisning eller opløsning af NATO, eller for at trække deres land fra alliancen.

KPnet 13. februar 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater