Fredsorganisationer siger NEJ til krig – Ingen danske tropper, fly eller krigsskibe til Syrien!

Mens opmærksomheden fokuseres på enkeltdele af USA’s politik under Trump fortsætter USA’s krige. Vores egen regering er ikke i tvivl – nu skal indsatsen frem mod en opsplitning og deling af Syrien intensiveres. Danske specialtropper bevæger sig over grænsen og ind i Syrien, og Danmark sender mere krigsskyts i form af fregatten Peder Willemoes.
VALBY OG SYDVEST MOD KRIG og ÅRHUS MOD KRIG OG TERROR siger begge Nej til dansk krigsdeltagelse. Stop for optrapning af krigen – skab mulighed for fred og respekter folkeretten og Syrien som nation. Se de to udtalelser fra fredsbevægelsen nedenfor

fregat peder willemoesFregatten Peder Willemoes – er sejlet mod Middelhavet for at tilslutte sig gruppen af amerikanske krigsskibe i krigen i og mod Syrien


Valby og Sydvest mod krig udtaler
5. februar 2017


UDSENDELSEN AF FREGATTEN PEDER WILLEMOES ER EN KRIGSHANDLING

Folketingsbeslutningen om udvidelse af mandatet for specialstyrker til operationer i Irak og Syrien og beslutningsforslaget, der behandles torsdag den 9. februar om udsendelsen af en fregat til samme krig er en krigshandling. Men hvorfor lige nu?

Udsendelsen af kamptropper og fregat, der angiveligt skal bekæmpe terrorgruppen Islamisk Stat, er endnu en krigshandling. Dermed optrappes en krig, hvor de vestligt støttede oprørere netop har lidt en række nederlag. Det er således nu koalitionens strategi at opsplitte Syrien i regioner med hver deres ledelse. Danmark skal ifølge forsvarsministeren deltage aktivt i denne opdeling. Bekæmpelsen af Islamisk Stat er kun et skalkeskjul for at kunne gå ind i Syrien.

At opdeling er masterplanen har hr. Hjort Frederiksen bl.a. fremlagt i ”Vi ses hos Clement” på DR med billedet af et østligt kurdisk område, terrorgrupperne ”Den Fri Syriske Hær” som Danmark samarbejder med der kunne få den nordlige del, og Assad et meget begrænset Syrien og endelig den irakiske hær der så kan tage sig af den sydøstlige del.

Det er en imperialistisk plan for nyopdeling af et suverænt land med en valgt præsident. Hjort Frederiksen mente da også, at der efterfølgende ville blive brug for stabilisering i en længere periode. Det kaldes med andre ord en besættelse.

Fred i Syrien opnås først når de udenlandske magter, herunder Danmark, der har opildnet til krig i Syrien og understøttet og bevæbnet terrorgrupperne, trækker sig ud – og det syriske folk får mulighed for at bestemme sin egen fremtid gennem forhandlinger.

Krigskoalition under USA’s ledelse har bevisligt støttet og bevæbnet en række terrororganisationer med den hensigt at vælte Assad-styret. En sådan indblanding kan ikke føre til fred. Konfliktløsning kan kun opnås gennem en forhandling mellem de demokratiske kræfter i landet.

Danske soldater sendes med denne beslutning endnu engang på en umulig opgave, hvor de skal skelne mellem fjenders fjender og venners venner ved behandlingen af forskellige terrorgrupper samtidig med, at de skal bevæge sig på en knivsæg i balancegangen til syrisk, russisk og tyrkisk militær.

Fra fredsbevægelsen opfordres alle freds-ønskende medlemmer af Folketinget til at møde frem torsdag den 9. februar og nedstemme beslutningsforslag B56.

Nej til dansk krigsdeltagelse
– Hverken kampfly, tropper eller krigsskibe til Syrien og Irak
– Stop krigen i Syrien

Kontakt Gerd Berlev, formand tlf. 51780906

…………………………………………………….

Århus mod Krig og Terror
3. februar 2017

NEJ TIL KRIG I SYRIEN
Støt fredsprocessen – Træk dansk militær ud

Den 20. januar besluttede Folketinget at udvide det danske krigsmandat i Syrien og Irak og sende landtropper ind i Syrien – og et par dage efter blev fregatten Peder Willemoes afskibet til Middelhavet, hvor den skal støtte amerikanerne i krigen fra søsiden. Selvom denne beslutning rent faktisk først er sat på Folketingets dagsorden d. 9. februar!

Folketinget vil igen sende danske soldater ind i en håbløs krig i Mellemøsten der ikke vil skabe fred, men kun forlænge krigen. Der findes ikke et FN-mandat og hvilke grupper Danmark kommer til at alliere sig med holdes hemmeligt.

Dette sker samtidig med, at der er forhandlinger om våbenhvile og fred i Syrien.

Indsættelsen af danske tropper kan kun medvirke til at forlænge krigen og skade muligheden for at opnå en forhandlingsløsning.

Der findes ikke et FN-mandat for krigen, og de danske soldater kommer til at operere sammen med jihadister og mulige terrorister, herunder også grupper, der har en tæt tilknytning til al-Qaeda og Det muslimske Broderskab.

Vi kan igen stå i en situation, som da amerikanerne satte danske fly til at bombe den syriske regeringshær, så IS med dansk luftstøtte kunne indtage en vigtig stilling.

Syrien er ødelagt af 6 år krig. En optrapning og forlængelse af krigen vil betyde mere død og ødelæggelse og flere flygtninge.

Syrien har desperat brug for, at der bliver våbenhvile og en fredsaftale.

I stedet for at optrappe og fortsætte krigen burde Danmark understøtte fredsprocessen.

Hensynet til syrerne må veje højere end USA’s, Saudi-Arabiens og Qatars ønske om at opsplitte Syrien og få en sunni-kontrolleret korridor i det østlige Syrien.

Desværre er forsvarsminister Claus Hjorts prioritering netop at opnå denne opsplitning af Syrien.

Derfor er det nødvendigt, at vi som almindelige fredselskende danskere protesterer overfor folketinget.

STOP DANMARKS KRIGSDELTAGELSE!

– Ingen kampfly, fregatter eller tropper til Syrien
– Stop krigen
– Nej til opsplitning af Syrien –
følg folkeretten og respekter Syrien som en suveræn nation

Århus mod Krig og Terror
Kontakt Helge Ratzer – tlf. 20 47 96 99

Følg Århus mod Krig og Terror på Facebook

KPnet 6. februar 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater