Fænomenet Trump, kræfterne og politikken bag – Af Flemming Agri Jensen på KPnetBlogs

Siden Trumps valg’sejr’ har det myldret med karakteristikker om manden: Klovn, nar, tåbe med en vulgær politik og erklæringer, der ikke kan føres ud i livet. Intet kunne være mere forkert, end at dømme ham ude på forkant, som mange håber

Donald-Trump-USS-Iowa
Af Flemming Agri Jensen

Trump er en despot, populist, folkeforfører og løgner, der har etableret sig grundigt i verdens mest magtfulde embede (militært og politisk set) med en regering, der ikke blot repræsenterer milliardærer og generaler – de er det også selv – og samtidig, og det er værst af alt, repræsenterer de en politisk fløj i USA, som vi måske indtil videre kun har set toppen af isbjerget af

De er blevet båret ind i Det hvide hus af kredse i det absolut øverste og mest magtfulde monopolborgerskab, som ønsker et skift i den politiske retning

Trumps og hans regerings mange dekreter i de første 10 dage ved magten understreger med al tydelighed, at kræfterne bag skal tages alvorligt. Befolkningerne verden over er tidligere blevet taget med bukserne nede grundet naivitet og forfejlede analyser

Nar eller despot

Det kom totalt bag på ’the danish establishment’, at Donald Trump blev valgt til USA’s præsident. Ingen fra det højere erhvervsliv, folketingspolitikere eller pressefolk fra de landsdækkende medier havde set det komme. Det var i sig selv en sensation, at han blev kåret som republikanernes kandidat. Den tidligere danske statsminister og generalsekretær for NATO erklærede i sensommeren, at Trump ville forårsage ustabilitet i Verden med grufulde konsekvenser. Kort efter Trumps sejr erklærede samme krigsforbryder og løgner, at Trump ville kunne stabilisere modsætningerne mellem klodens store lande. Tag den!

Det mest groteske er, at bedømmelsen af Trump som værende gal og nærmest sindssyg fortsætter uanfægtet. Holger K. Nielsen karakteriserede ham som ”skør” i Go’ Morgen Danmark en lille uges tid efter Trumps indsættelse; – altså efter Trump blandt andet havde dekreteret stop for ’Obamacare’ og opsagt TTP-aftalerne.

På selve valgnatten – eller rettere døgnet derefter – fandt den globale herskende klasse ganske den rette mine, der måtte passe sig. Jorden rundt erklærede man respekt og accept for resultatet af det amerikanske folks vilje. Der kunne ret beset også have været rejst en debat om, hvorvidt demokratiets sande vogter og politibetjent i virkeligheden har demokrati set i lyset af, at flertallet i befolkningen igen var blevet stemt ude af et totalt udemokratisk valgmandssystem.

Lederne tilpassede sig resultatet for at behage verdens mægtigste mand – eller embede. Langt hovedparten hældte med diplomatiske udsagn til nogle spage vendinger, hvori de gjorde sig forhåbninger om, at han måske alligevel ikke – når alt kom til alt – ville føre en protektionistisk politik, bygge en mur til Mexico, kræve langt større betalinger af NATO-lande og nok slet ikke dæmpe krigen mod Rusland osv. osv.

Man gjorde regning uden vært, fordi man stadig ikke forstod og stadig ikke har forstået baggrunden for valget af Trump.

Det er jo ikke tumpen Trump, der er blevet valgt på baggrund af hans ekstremt mandschauvinistiske udtalelser gennem årtier – endsige hans behandling af kvindekønnet i praksis, eller ytringer og opførsler, der har været endnu værre. Han er blevet båret frem af mægtige kræfter i USA, som kræver en anden retning end Obamaadministrationen, der ellers med rette kan erklæres for dybt sort og reaktionært – sandsynligvis det mest voldelige præsidentembede, USA nogensinde har haft.

Den del af USA’s borgerskab, som kræver en ny kurs, har ikke haft nogle problemer med Obamas voldelige undertrykkelse af andre nationer og befolkninger, hvorfor de sandsynligvis i endnu større grad vil fortsætte. America first vil frigøre sig fra forpligtelser til handelsaftaler til fordel for den hjemlige kapitalistklasse, samt sætte spørgsmål ved fordelingen af imperialismens fordeling af rovet.

Denne fraktion af det amerikanske borgerskab stod med millioner og atter millioner af $ bag Trump, som den tyske rustningsindustri stod bag og fik valgt Hitler. Trump benytter i øvrigt den samme retorik som den lille mands (middelklassen) beskytter og benægter fakta, ligesom løgne bliver bragt til torvs i et hurtigere tempo end Goebbels kunne formå.

Når det er sagt – og det er uhyggelig retorik, og ligeså stygge og reaktionære løgne som andre præsidenter i de sidste årtier (blot mere åbenlyse) – så er det forkert, at erklære Trump for nazist. Det vil være ligeså forkert, dum og farligt, som at betragte ham som ’skør’.

Læs hele indlægget på KPnetBlogs

Se også

Trump vil beskytte USA: Så indstil krigene, træk tropperne hjem og nedlæg 800 militærbaser i 74 lande!
KPnet 29. januar 2017

 

 

KPnet 1. februar 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater