Arbejdsgiverregeringens program: Børn, studerende, arbejdere, ældre – det store flertal skal betale

Det ny regeringsgrundlag fortsætter hvor den handlingslammede Venstre-regeringen slap, nu med LA og K inde i folden. Regeringens program lægger op til omfattende nedskæringer for børn, ældre, uddannelsessøgende, arbejdsløse og syge. Pensionsalderen skal sættes op. Nye EU-reformer skal ramme på arbejdsmarkedsområdet. Privatiseringen skal speedes op og militærbudgettet skal give plads til kampfly og øget NATO-oprustning.

vlak-regering
Retningen fra 2025-planen fastholdes. VLAK varsler ny jobreform, pensionsreform, fuld fart på privatiseringer, højere pensionsalder, nedskæring af SU’en og store forringelser på velfærden. Gennem nye trepartsforhandlinger skal fagtoppen inddrages for at forsøge at sikre arbejdsro på arbejdspladserne for en regering, der vil føre politik for arbejdsgiverne. En ‘revideret 2025-plan’ bebudes til foråret.

Partiernes krumspring for at markere en selvstændig holdning i hver deres retning har givet det ønskede afkast i form af 9 ministerposter i en regering, der udvides med fem – til 22 –  alle med ret til bil og pension og børnehjælp. Nye ministerier er skabt. Et særligt ældreministerium er dannet og et ministerium for offentlig innovation.

 Udliciteringer og nedskæringer

Regeringen bryster sig af at gå ind for en beskeden vækst i den offentlige sektor, men den såkaldte vækst på 0,3 % årligt i de offentlige udgifter vil i realiteten betyde nedskæringer på velfærd. Det vil dreje sig om 14,25 milliarder frem mod 2025, når befolkningsudviklingen med flere ældre indregnes. Ifølge vismændene i Det Økonomiske Råd vil 1,1 % forøgelse af det offentlige budget være et minimum for at opretholde det nuværende niveau.

Konsekvensen vil være nye voldsomme forringelser af den offentlige sektor. Der vil blive skåret ned på børn, uddannelse, ældre og syge, udtaler Jørgen Goul Andersen til Information. Uden at ramme bredt vil så stort et beløb ikke kunne findes. Det betyder også flere fyringer og flere totalnedslidte medarbejdere

Ministerium for ‘offentlig innovation‘ og skattelettelser for de rige

For at sikre hurtige tiltag i retning af privatisering og ‘effektivisering’ på det offentlige område har man skabt et helt nyt ministerium for ‘offentlig innovation’. Et af de annoncerede effektiviseringsforslag er mere IT i forvaltningen.

Man mindes her hvordan SKAT blev høvlet ned til sokkeholderne med løftet om effektivisering gennem IT-systemet EFI, der aldrig kom til at fungere. I stedet har den ene skatteskandale afløst den anden, hvor svindlere i årevis kunne trække penge ud af SKAT, og gæld på et to-cifret milliarder ikke er inddrevet. Til gengæld kunne systemet godt klare at inddrive gæld fra kontanthjælpsmodtagerne samtidig med at kontanthjælpsloftet trådte i kraft.

Der skal nedsættes en ledelseskommission, så en ‘moderne’ ledelse sikres. Det betyder bl.a. mere samkøring mellem offentligt og privat og med et større boost for den EU-dikterede liberalisering med forhøjet tempo i udliciteringer.

Det er regeringens klare mål at fortsætte med at benytte skattesystemet til yderligere omfordeling til fordel for landets velhavere. Målet er stadig, at topskatten skal lettes mærkbart for de rigeste, og med regeringsgrundlaget fortsætter fastfrysningen af skatten for husejere i de næste 4 år.

Kampfly og NATO-oprustning

VLAK-regeringen lægger op til en markant forøgelse af militærbudgetterne. En politik lige til tiden, hvor man planlægger indkøb af kampfly uden at have pengene. Hele argumentationen for købet har kørt på, at dette kunne klares indenfor det eksisterende militærbudget. Vel vidende at et nyt forsvarsforlig var på vej fra 2017.

Her vil regeringen nærme sig NATO’s krav om 2 % af BNP. Penge der betales med velfærd og giver grundlaget for at Danmark kan fortsætte som krigsførende nation.

Mindretalsregering båret oppe af DF

De konkrete forslag til gennemførelse af hele denne nyliberale plan ligger stadig forude og vil blive fremlagt i de kommende måneder. Herefter skal der findes flertal i Folketinget, hvor Dansk Folkeparti ser frem til rollen som tungen på vægtskålen, der først og fremmest vil sikre symbolpolitik omkring ‘den danske grænse’ og indvandrerfjendsk lovgivning, uden at gå op imod EU eller sikre mod angreb på velfærden.

Socialdemokratiet ser også frem til at “regeringen kommer i arbejdstøjet” og opfordrer til ‘brede aftaler’, der sikrer gennemførelse af mere stabile nyliberalistiske reformer. Den overordnede retning for de to varianter af regering er den samme – begge er EU- og NATO-regeringer.

Den nye regering vil være lige så upopulær som den afgåede. Positive forventninger kan ligge på et meget lille sted, og den folkelige modstand må på gaden igen.

VLAK-regeringens ministre

Læs også

Ingen tillid til Løkke 3: Arbejdsgivernes VLAK-regering
KPnet 27. november 2016

 

KPnet 28. november 2016

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater