Nordiska Fredssamtal i Degerfors: Nej til krig – Nej til NATO

Det svenske tidsskrift og kulturfront “Folket i Bild” står bag det årlige møde “Nordiska Fredssamtal”, der på 5. år blev afholdt i Degerfors i Sverige fra d. 12. – 14. august, med kræfter som bl.a. Jan Myrdal og Eva Myrdal i front. Det samler fredsfolk fra hele Norden til debat og udveksling. Indgangsvinklen er antiimperialistisk, og dagene var koncentreret ind omkring NATO’s oprustning, der inddrager de nordiske lande i en spiral af krigsforberedelser. Arrangementet var spækket med oplæg, samtaler deltagerne imellem og diskussioner om fredskampen i de nordiske lande.

no to war - no to NATODer var samlet utrolig stor viden og mange beretninger fra fredsbevægelsen på arrangementet i Degerfors, og de nedenstående eksempler er blot et mindre udpluk. Alle oplæg kan ses på video.

Emnerne spændte vidt fra NATO’s og USA-imperialismens overordnede strategi til en lang række delemner, der følger af denne. Tilsammen var det brikker, der tegner et billede af en yderst farlig situation, hvor det haster med at organisere et omfattende oplysningsarbejde og stærke protester mod de kræfter, der kynisk forbereder og gennemfører krige for verdensomspændende dominans.

Fredssamtalerne i Degerfors satte fokus på USA og dets militæralliance NATO, som i dag i en verden af stridende kapitalinteresser er den mest militariserede og mest aggressive magt på verdensplan. En supermagt i krise, der stræber efter af blive global enehersker og udnytter alle midler, fra økonomisk kontrol gennem handelsaftaler til militær dominans, aggression og angrebskrige. En yderst farlig situation, hvor en gnist kan antænde en større krig, også på europæisk eller nordisk grund.

Dagene var bygget op med 4 temaer: Igangværende konflikter og krige, nordisk samarbejde for fred og alliancefrihed, fred og afspænding i Norden og NATO og Norden/FN og folkeretten.

Sverige – nej til NATO

At inddrage og underlægge sig hele Norden som et springbræt til krig og oprustning er et væsentligt led i NATO’s strategi, men et flertal i den svenske befolkning ønsker at bevare landets neutralitet og selvstændighed. Aktionsgruppen Nej til NATO har gennemført en langvarig og omfattende kampagne mod den såkaldte Värdlandsaftale (Værtslandsaftale), der åbner Sverige for NATO-baser og øvelser. Aftalen blev vedtaget i det svenske parlament denne sommer, og betyder bl.a., at regeringen frit kan tage det næste skridt og tilslutte Sverige til NATO uden folkeafstemning.

stoppa vardlandsaftalenSverige er allerede dybt integreret i NATO’s planer. Efter opløsningen af Sovjetunionen oprettede NATO ‘Partnerskab for fred’, hvor Sverige blev medlem, og Sverige har siden bl.a. deltaget i krigen i Afghanistan, i bombeangrebene på Libyen og deltager nu i den USA-ledte koalition i Irak. Sverige har i stor stil stillet øvelsesområder til rådighed for NATO, der træner realistiske krigsscenarier i de omfattende øvelsesområder i nord og giver desuden plads til et centralt NATO satellitsystem ”Esrange” i Norrbotten, der bl.a. styrer våbensystemer, der er bygget til at føre krig fra rummet. I området foregår der også tests af og øvelser med droner. Alle de nordiske lande deltager i stor stil i disse.

Satelitterne indsamler data til krigsførelse. Når Sydkoreas militær ønsker billeder af Nordkorea eller Israel ønsker billeder over Gaza hentes de ned fra Esrange.

Centralt i Sverige – som i de andre nordiske lande – står spørgsmålet om atomvåben, som medlemskab og Värdslandsaftale vil åbne op for. Vil NATO’s baser i Sverige juridisk blive betragtet som hørende under svensk lov, eller under NATO’s råderet? Vil et løfte om atomvåbenfrihed være en illusion? Afvisningen af medlemskab og opsigelsen af Värdslandsaftalen vil under alle omstændigheder være afgørende og står i centrum for Nej til NATO’s arbejde.

Det giver ny forståelse i en dansk sammenhæng, når svenskerne skaber klarhed ved at sige NATO= kommende krige, skal vi arbejde for fred, skal vi sige Nej til NATO.

Nej til NATO, der har fået nye grupper i en række byer og er mobiliseret til at fortsætte kampen mod NATO stifter en egentlig landsorganisationen i løbet af efteråret, og brugte også Degerforsmødet til at udveksle synspunkter omkring grundlag, metoder og paroler. Deltagerne i kampagnen lægger stor vægt på at møde folk ansigt til ansigt og tage debatten – at ‘face’ som det hedder på svensk!

NATO på Gotland – at øve krig mod Rusland under realistiske forhold

Nye krigsøvelser er på vej, og i 2017 planlægger NATO at holde øvelsen Aurora 17, den største militærøvelse på svensk grund i 20 år og med 16.000 deltagere. Den skal koncentrere sig omkring Göteborg Havn og Gotland. På Gotland ligger en nedlagt militær flyveplads, som NATO nu ønsker genåbnet. Gotland har nemlig det fortrin, udover beliggenheden – at øens kyst til forveksling ligner den russiske kyst mod Den finske Bugt. Dette har ført til en lokal protest med kobling til miljømæssige krav, da Gotlands sårbare natur vil være truet. Øens lider desuden af mangel på drikkevand.
Grundvand eller våben?

Finland og fredskampen

Fra Finland hørte vi, hvordan ‘Fredskämparne’ stædigt har fastholdt deres protester, selvom de ikke er mange i antal. Området Rovajärvi på 11.000 kvkm er Europas største militære øvelsesområde og strækker sig mod den russiske grænse. Her træner NATO realistiske krigsscenarier, bl.a. brugen af kampfly. ‘Fredskämparne’ siger Nej til udenlandske tropper på finsk jord, og har gennemført aktioner og demonstrationer mod krigsøvelserne. Med sig i den historiske bagage har de nazisternes anvendelse af ‘den brændte jords taktik’, da de ved 2. verdenskrigs afslutning nægtede at overgive sig, og først forlod det finske område efter at have nedbrændt en række landsbyer.

De nordiske lande og krigene

De nordiske lande har i de seneste år været dybt inddraget i de USA-ledte krige og har spillet væsentlige roller i forberedelsesfaserne. Det gælder f.eks. kuppet i Ukraine og skabelsen af et ‘oprør’ internt i Syrien med formålet at vælte den syriske regering. I Sverige fik denne ‘opposition’ f.eks. støtte fra bistandspuljen.

Der spilles et voldsomt farligt spil med freden med flere eksisterende sprængfarlige konfliktområder. Vesten involverer sig konstant i krige og forberedelser til krige, der indeholder risikoen for at kunne udvikle sig videre til direkte konfrontation mellem stormagterne – med en indbygget risiko for brug af atomvåben.

Flere oplægsholdere var inde på spørgsmålet om at vinde kampen om ‘fortællingen’, og hvad dette betyder for muligheden for opbakningen til en krigene betyder. Vi massivt står overfor en massiv propaganda for at føre krig mod dagens fjender – den aggressive Putin, den bestialske Assad overfor ‘oppositionen’ eller ligeså bestialske ISIS mod ‘vore vestlige værdier’. Fjendebillederne opbygges som systematisk og kynisk for at forhindre oprør mod krigene.

Godt hjulpet af de politiske partier og kræfter, der eftersnakker denne propaganda.

Nej til at være lydig brik i NATO’s krigsspil

Norden er udset til at være en vigtig brik i NATO’s krigsforberedelser – som baseområde, lyttestation, øvelsesområde, økonomisk bidragyder, opmarchområde mod Rusland og deltager i de amerikansk ledte krige. Stemningen på mødet i Degerfors var præget af en stærk bevidsthed om disse forhold og om nødvendigheden af at organisere fredskampen overalt – at finde effektive metoder til at samle en bevægelse der kan stå op imod krigskræfterne.

Dette var blot et udpluk af Fredssamtalernes temaer og emner. Det kan anbefales at høre oplæggene, der findes på video.

Se oversigten her

Videoer her

Se også
“Danmark – et krigsførende NATO-land” – Af Tine Spang Olsen
Oplæg på Nordiske Fredssamtal, Degerfors 12.-14. august  2016
Af Tine Spang Olsen
Stop Terrorkrigen – Ud af NATO

Se også
Nej til angrebskrig – Nej til NATO-medlemskab
Til ‘Nordiska Fredssamtal’ i Degerfors, Sverige
Stop Terrorkrigen 18. august 2015

 

 

KPnet 22. august 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater