Chilcot-rapporten: Tony Blair sendte Storbritannien i krig uden berettigelse

Tony Blair var som premierminister ansvarlig for at UK gik med i angrebskrigen mod Irak fra 2003. Han kritiseres kraftigt i den længe ventede Chilcot-rapport. Den konstaterer at Bush og Blair valgte krigen uden at alle fredelige muligheder var opbrugt og ved at sætte FN til side. Kritikpunkterne vil direkte kunne overføres til den daværende danske statsminister Anders Fogh Rasmussen, deres nære våbenbroder.

bush_blair

I Storbritannien er der en vis tradition for at undersøge en regerings fejltrin med henblik på at drage lære af dem. Derfor er der nu 13 år efter Irak-krigen blev indledt kommet en længe ventet rapport om den britiske rolle i krigen og Blairs personlige ansvar.

Kritikken er hård:
– Storbritannien gik i krig, før man havde afsøgt, om der var fredelige løsninger på konflikten. Militær handling var ikke den sidste udvej, siger Sir John Chilcot, formand for kommissionen bag den britiske Irak-undersøgelse.

Se udtalelsen om rapportens hovekonklusioner
Sir John Chilcot’s public statement, 6 July 2016

Ligesom Anders Fogh præsenterede Tony Blair præsenterede oplysningerne om, at Saddam Hussein havde masseødelæggelsesvåben ‘med en sikkerhed, som ikke kunne retfærdiggøres‘. Som bekendt fandtes de ikke.

Beslutningen om at gå i krig i Irak blev baseret på efterretninger fyldt med fejl, siger Chilcot. Det gælder helt sikkert ikke i mindre grad for den danske krigsdeltagelse.

Den britiske Irak-kommission har arbejdet med dokumenter og afhøringer i de seneste syv år. Den har blandt andet haft fokus på 29 notater udvekslet mellem Tony Blair og den amerikanske præsident George W. Bush i årene 2000-2003.

Tony Blair og Anders Fogh Rasmussen arbejdede tæt sammen som væbnere for George W. Bush. Hvad Blair kritiseres så hårdt for, kan næsten direkte overføres på Fogh. Men i Danmark skal der dækkes over fejltagelser og forbrydelser. Den første handling som regeringsparti fra den nuværende Løkke-regerings side var at nedlægge den Irak-kommission, der var nedsat efter britisk mønster.

Chilcot-undersøgelsen har lagt en dæmper på Blairs muligheder på den internationale scene efter hans fratræden som premierminister i 2007. Fogh blev som bekendt belønnet med posten som generalsekretær for krigsalliancen NATO.

På trods af at der er et massivt folkeligt ønske i Danmark om at få genetableret Irak-kommissionen, afviser Løkke-regeringen det blankt. Et folkeligt initiativ Tribunalforeningen til undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan arbejder på at få belyst de spørgsmål,  den nu opløste Irak-kommission skulle besvare.

Den britiske antikrigsbevægelse og andre demokratiske kræfter vil se Blair retsforfulgt og dømt for hans rolle i en forbryderisk krig. Chilcot-rapporten frikender ham ikke, men giver tværtimod skyts til tunge anklager. Den rammer også krigsforbryderen Anders Fogh Rasmussen.

Samtidig har Chilcot-rapporten sine begrænsninger. Det er en rapport fra og til det britiske establishment. Den kan finde en eller flere personer at hænge et ansvar op på – men den vil aldrig sætte det britiske politiske eller økonomiske system under anklage.

Se
OVERBLIK Det står der i den britiske Irak-rapport
DR 7. juli 2016

LÆS HELE RAPPORTEN PÅ ENGELSK HOS THE IRAQ INQUIRY

Se også

Irak-kommission lukkes:  Fogh og Co. skal for et krigsforbrydertribunal
Udtalelse fra Stop Terrorkrigen  3. juli 2015

Bush, Blair, Sharon & Fogh
KPnet 15. marts 2003

Udtalelse fra Fredskonferencen 28.-29. september 2002
Stop Terrorkrigen

 

 

KPnet 6. juli 2016

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater