KPml Norge har holdt landsmøde

Kommunistisk Platform (KPml) i Norge blev stiftet i 2007 og er aktiv i Oslo, Bergen og en række andre byer og regioner. Den arbejder på at opbygge et stærkt marxistisk-leninistisk kommunistisk parti.

For kort tid siden afholdt KPml sit årlige landsmøde. Her følger pressemeddelelsen om det.

kpmlflagg1

Kommunistisk plattforms landsmøde fastslog,  at den økonomiske krise nu for alvor har nået Norge. Nedlæggelser, fyringer og hurtigt voksende arbejdsløshed er blandt de mest synlige konsekvenser.

Bare at kæmpe mod angreb og forværringer er ikke nok. Det er også nødvendigt med et revolutionært og socialistisk perspektiv.

Mens kapitalismen synes at være ude af stand til andet end at nedbryde og ødelægge vores liv, oplever vi en stærkt svækket venstrefløj i Norge og over hele Europa – som helt er holdt op med at tale om socialisme.

Såkaldte venstreradikale organisationers tænkning bevæger sig i stadig mindre grad udenfor de ideologiske rammer og de vedtagne sandheder i det borgerlige samfund. De traditionelle ‘venstrepartier’ taber da også opslutning – både i forhold til påvirkningskraft, medlemstal og valg.

“Det gælder for kommunister og revolutionære om at udfordre de vedtagne sandheder og synliggøre vejen frem mod socialismen og videre til det klasseløse kommunistiske samfund”, hedder det blandt andet i den politiske og organisatoriske landsmødeberetning, som de delegerede drøftede.

Landsmødet fastslog, at organisationen er på rette kurs og vinder indpas blandt nye folk flere steder i landet. Men den er fortsat lille og må styrke og synliggøre sig på en række områder, særligt i forhold til arbejderklassen og den faglige kamp.

Gode diskussioner og analyser vidnede om en høj grad og politisk og ideologisk enhed. Dette gjorde sig også gældende ved valget af  kammerater til ledende tillidsposter i organisationen.

Landsmødt vedtog følgende  politiske udtalelser:

Se også

KPmls hjemmeside

Nettmagasinet Revolusjon

Revolusjon på facebook

 

KPnet 10. maj 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater