Krigspolitikken forstærkes: Danmark skal i første frontlinje i Irak og Syrien

 Et betydeligt flertal i folketinget har i dag besluttet sig for endnu en ulovlig krig – denne gang i Syrien. Krigspåskuddet er at bekæmpe terrorbevægelsen IS eller Daesh. Samtidig protesterede krigsmodstandere igen uden for Christiansborg. Denne krig vil føje sig række af kriminelle og mislykkede krigseventyr, som Danmark har deltaget i siden starten på ’krigen mod terror’ i 2001, siger Arbejderpartiet Kommunisternes formand Dorte Grenaa.

it_is_a_planet_not_an_empire


’Bredt flertal i Folketinget for at Danmark skal være i front i kampen mod ISIL’ 

Sådan præsenterer Forsvars- (læs: Krigs-)ministeriets hjemmeside folketingets folkeretsstridige beslutning om at sende soldater og kampfly til en ny krig i et land, som aldrig har truet Danmark – nemlig Syrien.

Læs hele forsvarsministeriets pressemeddelelse her

Overskriften udbasuner krigspolitikernes naive ambition: Danmark skal være i allerforreste række i en krigskoalition sammen med sværvægterne i NATO.

-Det er glædeligt at et bredt flertal i dag har stemt for det udvidede danske militære engagement mod terrororganisationen ISIL. Med det udvidede mandat får vi mulighed for at bekæmpe ISIL på tværs af landegrænser, hvilket gør, at ISIL ikke kan skjule sig i Syrien. Det er vigtigt, at vi forsætter kampen og sætter endnu hårdere ind netop nu, mens ISIL er trængt tilbage, siger krigsminister Peter Christensen.

Han lader ingen tvivl tilbage om at den forstærkede danske krigsindsats for første gang vil gælde Syrien, mens den fortsætter i Irak, hvor Danmark første gang i 2003 gik med i en ulovlig krig.

Syrien har et legitimt regime, selvom nogle reaktionære arabiske magter, Tyrkiet. Israel og nogle vestlige imperialistmagter ikke bryder sig om det. Og Syrien har ikke bedt Danmark, USA eller noget NATO-land, for slet ikke at tale om Tyrkiet eller Saudi-arabien, om at gå i krig på syrisk territorium. Dermed er den danske krig endnu engang i strid med international lov.

– Det er en ulovlig krig, uanset hvor mange folketingspartier der nu tager medansvar, siger Dorte Grenaa, formand for APK og aktiv i krigsmodstanden i en lang årrække.

– Krigspolitikerne får nyt blod på hænderne, og det er på sin plads at advare om, at retsopgøret om de ulovlige danske krige endnu ikke er begyndt. Det vil komme uanset hvor mange fiksfakserier, der laves for at forhindre at de bliver undersøgt. Der er ingen forældelsesfrist for krigsforbrydelser, påminder Dorte Grenaa.

For krigsbeslutningen stemte Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Konservative, Socialdemokraterne og De Radikale. Imod SF, Alternativet og Enhedslisten.

Kampfly – specialstyrker – propaganda

Krigspolitikerne vil sende fire F16-kampfly ud for at bombe med 110 militærfolk til at betjene dem. Det er præciseret, at civile ofre vil være uundgåelige, og efter krigspolitikkernes opfattelse berettigede.

Af beslutningen fremgår at de også vil bombe i Syrien foruden Irak, hvor danske bomber længe har drønet. Der sendes derudover transportfly bemandet med omkring 60 personer, samt specialoperationsstyrker (a la Jægerkorpset) med et tilsvarende antal. Disse skal følge presseforlydender bistå bombningerne i de to lande fra terrænet.

Ifølge beslutningen afsættes også penge til en såkaldt civil ’stabiliseringsindsats’ i begge lande, til modvirkning af propaganda fra IS og stoppe dens finansieringskilder – samt ’midler til at stoppe tilgangen af fremmedkrigere’ – hvormed formentlig tænkes på evt. terrorister af IS-type i Danmark.

Med terror som påskud

Alle de danske krige er ført med løgnagtige påskud. I Irak var påskuddet løgnen om Saddam Husseins masseødelæggelsesvåben. I Libyen var det Gadaffis påståede nedslagtning af civile.

Begge disse krige førte til at relativt velstående og velfungerende arabiske lande blev smadret og i stedet for relativt sekulære regimer er der kommet islamistiske regimer eller stridende islamistiske fraktioner.

De terrorgrupper, den vestlige krigskoalition angiveligt har villet bekæmpe siden krigen mod Afghanistan og Al Qaeda startede, er derimod blevet stærkere og har forgrenet sig til stadig flere lande.

De islamistiske terrorgrupper er først og fremmest et produkt af reaktionære arabiske regimer som det saudiske og af Vesten selv. Man vil stadig huske et berømt foto af den nuværende statsminister, hvor han som VU-formand personligt overrakte store pengebeløb og finansierede jihadister i Afghanistan.

I Afghanistan var det faren for islamistisk terror, der var påskud for krig med dansk deltagelse. Det samme er igen tilfældet i dag for både Irak og Syrien. Islamisk Stat er  trænet og støttet af lande som Saudiarabien og Tyrkiet, og direkte og indirekte også¨af USA og NATO.

Nu har også unge, der er vokset op i krigsførende vestlige lande, fået kamptræning i terror. Ikke mindst i Syrien, hvor de blev sluppet løs angiveligt som ’oprørere’ for at bekæmpe Assad-styret.

Nogle af dem er vendt tilbage til Frankrig eller Belgien og har sluppet terror løs der. Angiveligt er mange flere angreb blev forhindret af myndighederne.

– Det er klart at terrorfrygten og krigspropagandaen får mange til at tro, at løsningen består i at smide med bomber langt fra Danmark, siger Dorte Grenaa.

– Men det er ikke en løsning af sende bombefly til stadig flere lande, dræbe stadig flere, indbefattet civile, ødelægge hvad der er tilbage og drive nye menneskestrømme på flugt. Død og ødelæggelse skaber ikke fred, men fremmer utvivlsomt islamistisk terror.

Hun tilføjer:
– Man kan heller ikke befri sig for en mistanke om, at Danmarks og krigskoalitionens reelle krigsmål i Syrien ikke er IS, men at opnå et regimeskifte og vælte Assad-styret.

– Ser man på de tidligere krige, har påskuddene været løgne, og resultaterne det modsatte af, hvad der blev lovet. Der er ingen grund til at tro, det vil være anderledes denne gang.

 
Se også

Syrienskrig skal stoppes!
KPnet 1. april 2016

Danske soldater i ny krig: Men hvordan er situationen i Syrien egentlig?
KPnet 6. marts 2016

Ny ulovlig dansk krig under opsejling: Stop udsendelsen af elitesoldater og F-16 fly til Syrien!
KPnet 4.  marts 2016

 

nej_til_krig_mod_syrien_banner

 

KPnet 19. april 2016

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater