For et selvstændigt og uafhængigt Danmark

Leder Kommunistisk Politik 4,2016 –

Den herskende klasse i Danmark – kapitalistklassen – har for længst opgivet at sikre landets uafhængighed og suverænitet. For den er medlemskab af store imperialistiske alliancer en hjertesag, og vejen til den globale ekspansion, de drømmer om på deres foretagenders vegne. Den eneste vej mulige vej i en globaliseret verden af markedsøkonomi, multinationale og militær.

Demo kbh 4 feb 2016

Derfor er landet med i alle de internationale alliancer og institutioner, de mener vil gavne – om ikke nationen, så deres virksomheder. Som Mærsk, Danfoss, Lego osv.
Vigtigst blandt disse alliancer er monopolernes EU og den vestlige imperialismes militære atomnæve NATO.

Op mod 80 procent af dansk lovgivning er tilpasning af direktiver og diktater fra EU, som har neoliberalisme indskrevet som sit traktatgrundlag – det vil sige utæmmet markedsøkonomi og den private sektors dominans med svage nationalstater og svage offentlige sektorer.

Og hver eneste folkeretsstridig krig Danmark har deltaget i er ikke begrundet i behovet for at forsvare landet mod militære trusler udefra, men med USA’s og NATO’s globale strategier og målsætninger, som folkene betaler dyrt.

De to imperialistiske blokke er begge solgt til danskerne med massive løgne. EU var angiveligt et frihandelsområde med et ’indre marked’, da Danmark kom med i 1972. I dag er det noget andet – en politisk, økonomisk, juridisk og militær blok med sin egen valuta og sine egne overnationale institutioner på vej til at blive Europas Forenede Stater.

Det er også et mislykket projekt. Et projekt i dyb krise, som borgerne i medlemslandene vender ryggen til. Den 3. december 2015 sagde Danmark nej til mere union og til at opgive retsforbeholdet. Den 6. april i år sagde hollænderne Nej til EU’s associeringsaftale med det korrupte Ukraine. I stadig flere lande findes bevægelser, der kræver folkeafstemninger om medlemskab, som den briterne skal have den 23. juni. EU-eliten og EU-regeringerne frygter udfaldet, når briterne skal vælge mellem at træde ud af unionen eller tilslutte sig deres skattelysøgende premierminister Cameron EU-aftale.

Medlemskabet af EU har givet dødstødet til det danske og de nordiske (kapitalistiske) velfærdssamfund. De er blevet erstattet af et system baseret på et ræs mod bunden for arbejderne og det store flertal – og uhørt berigelse af en lille procent.

NATO var angiveligt en defensiv pagt, oprettet med det formål at afskrække det daværende Sovjetunionen og ’østblokken’ fra at angribe et medlemsland. Med Sovjets og østblokkens sammenbrud skulle også NATO være opløst, hvis militærpagtens formål var rent defensivt. Men det var ikke en forsvarspagt, men udvidede i løbet af 90erne og det første årti i dette århundrede sit operationsfelt til hele verden.

I dag er NATO aktiv i aggressionskrige langt uden for medlemsstaternes territorier og regioner – som et redskab for USA og den vestlige imperialismes røverkrige. USA, EU og NATO er også hovedansvarlige for oprustningen og den øgede krigsfare i Europa, for den ’ny kolde krig’, forøgelsen af kampklare tropper og’missilskjoldet’ i østeuropa. Faren for en atomkrig i Europa har simpelthen aldrig været større. Aldrig, større end under den seneste ’kolde krig’.

Destruktion af velfærd til gavn for kapitalisterne. Stadig mere synlig fattigdom. Sultens spøgelse, der aftegner sig også i Danmark. Flygtningestrømme som følge af de ulovlige krige. Terror i EU som en anden konsekvens. En eksplosiv verden ikke bare på vej mod sociale og politiske rystelser, men også mod en verdenskrig.

Kan Danmark ikke holdes uden for det hele, kan der dog vælges en anden vej. Vejen ud af EU og NATO. Selvstændighedens og alliancefrihedens vej.

Redaktionen 11. april 2016.

 

KPnet 15. april 2016

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater