På vej mod ny omgang ‘krig mod terror’: Vil du købe en brugt krig af denne mand?

Hver gang en ny krig skal sættes i værk dukker Anders Fogh Rasmussen op i medierne og på din TV-skærm. Nu skal Danmark i krig i Syrien. Anders Fogh skal sælge den fire år gamle krig. Der skal gang i en ny stor ’krig mod terror’.

Af Kommunistisk Politik

stop_krigsforbryderne_fogh_

Islamisk Stat i Syrien og Irak er det direkte resultat af Anders Foghs kriminelle handling,  da han i 2003 som dansk statsminister sendte landet i krig mod Irak efter forhåndsaftale med den amerikanske præsident George W. Bush.

-Irak har masseødelæggelsesvåben. Det er ikke noget, vi blot tror. Det er noget, vi ved, sagde han dengang.
-Det er for sent, når først giftgassen er spredt over én af vores store byer.

Det lød af noget, men det var ren løgn. Samme løgn som George Bush og resten af hans  krigsforbryderalliance brugte for at  invadere Irak, fremtvinge et ’systemskifte’ og indsætte et lydregime.

Det gik ikke som proklameret. Irak blev ikke et ’demokratisk’ land. Det blev ødelagt. Krigen har kostet millioner af liv og ødelagte eksistenser. Den store ’krig mod terror’ førte til terrorgrupper som IS, der fra Irak har forplantet sig til Syrien.

Fogh var generalsekretær for NATO og stod i spidsen for at forberede krigen mod Libyen med det formål at vælte Gadaffi og indsætte et lydregime. Igen og igen gentog Fogh og krigsalliancen – indbefattet den daværende danske Thorning-regering- at Gadaffi dræbte sit eget folk og NATO måtte beskytte civile.

Før Gadaffi-regimet faldt, proklamerede den libyske statsanklager, at man ville retsforfølge Fogh Rasmussen internationalt:

– Som NATO-generalsekretær er Rasmussen ansvarlig for denne organisations handlinger, som har angrebet et ubevæbnet folk, dræbt 1108 civile og såret 4.537 andre i bombardementer af Tripoli og andre byer og landsbyer.

Han beskyldte Fogh for at prøve at myrde Muammar Gaddafi og anklagede ham for ’overlagt aggression mod uskyldige civile, børnedrab og forsøg på at vælte det libyske regime.’

Det sidste lykkedes som bekendt. Fogh er ikke blevet draget til ansvar for noget som helst.

Resultatet var ødelæggelsen af et relativt velstående land, der skabte masser af arbejdspladser også til afrikanske immigranter, og udgjorde en prop for den afrikanske indvandring til Europa. ’

Det blev splittet i klaner og blev en rugeplads for islamisk fundamentalisme og terrorbevægelser, selvom Rasmussen og daværende udenrigsminister Søvndal svor, at ’demokratiet’ og  ’friheden’ var kommet til Libyen.

Danske kampfly var i forreste angrebsrække i Libyen. Hvor mange børn og civile de slog ihjel er aldrig kommet frem. Det tilhører de velbevarede krigshemmeligheder.

Nu vil danske Fogh-kloninger direkte bombe civile områder i Syrien og Irak uanset om det vil forøge antallet af dræbte kvinder og børn og andtre civile dramatisk. Danske bombefly har igen drønet over Ira. Den danske krig skal udvides til også at foregå i Syrien.

Terroren i Paris har sat gang i krigen og bombardementerne med et voksende antal civile dræbte til følge. Ikke bare USA og Frankrig bombarderer fra luften. Nu er Rusland begyndt at bruge krydsermissiler og optrapper sin krig, utvivlsomt som gengældelse for bombesprængningen af et russisk passagerfly over Sinai-halvøen. Sprængningen af det var IS’ gengældelse for at Rusland gik ind i krigen til støtte for Assad-regimet, som Vesten, NATO og IS vil vælte.

Terroren mod civile i Paris var IS’ hævn for at Frankrig for nogle måneder siden begyndte bombningerne i Syrien. Nu vil Frankrig hævne sig i Syrien, og har påkaldt en klausul i Lissabon-traktaten, der svarer til NATOs ‘ musketer-paragraf’: Hvis eet land bliver angrebet, betragtes det som et angreb på alle. Frankrig vil have alle EU-lande til at bidrage til dets ny terrorkrig.

Fogh og tilhænger-partierne afviste en folkeafstemning om Lissabon-traktaten med en påstand om, at den ikke betød suverænitetsafgivelse. Den blev underskrevet på Danmarks vegne af Anders Fogh i 2007. Det danske forsvarsforbehold burdegælde i forhold til EUs militæred. Men om det er sådan, er usikkert. I praksis slås de danske krigspolitikere om at være i forreste række i krigen mod IS – og gerne også mod Assad.

IS er gået ud over alle grænser, skrevne og uskrevne, med de barbariske halshugninger og nedslagtninger i Syrien og Irak og med terroren mod tilfældige uskyldige civile i Paris.

Men IS er et produkt af USAs, NATOs, Vestens og Danmarks grænseløse og endeløse ‘krig mod terror’, der har massakreret og slagtet langt flere uskyldige civile end IS kommer i nærheden af, og dermed skabt grobunden rekrutteringen til terror. Hvordan kan medierne fremstille det, som om luftbombardementere er mindre grusomme end selvmordsbomber og skudsalver?

Ingen af krigspolitikerne kender en anden vej end mere krig. Ingen anden politik end krigspolitikken, som kun skaber mere krig og mere terror.

Fogh er som et krigens genfærd på farten med et budskab om,  at det ikke er nok med bombardementer fra luften i Syrien og Irak. Der skal tropper på landjorden til. Men ikke amerikanske eller danske eller europæiske. Der skal indskrives kanonføde fra nabolandene og regionen.

Han fortæller at ’Vesten og udlandet intet har haft at gøre med krigen i Syrien’. Det er altså de gale arabere selv, der har det fulde ansvar.

Måske lige bortset fra, at IS er et produkt af Fogh, Bush og Blairs ryggesløse Irak-krig og ’krigen mod terror’.

Måske lige bortset fra at det væbnede oprør mod Assad-regimet blev antændt af USA og at Vesten har leveret materiel og rekrutter til krigen i årevis.

Måske lige bortset fra at det ulykkelige Syrien er blevet et stridspunkt mellem masser af regionale og globale magtinteresser – hvor ikke bare USA, EU og Tyrkiet er indblandet, men også Rusland, der støtter Assad, og Saudi-arabien og Golfstaterne, der støtter IS.

Sjældent har en konkret konflikt været mere internationaliseret. Den er sprængfarlig.   Fogh Rasmussen puster til ilden, skønt han burde være bag lås og slå for sine forbrydelser.

Når det endelige regnskab gøres op, vil han skulle stå til ansvar for en hovedrolle i ødelæggelsen ikke bare af en række konkrete lande, men af en hel region, og for udløsningen af de største flygtningestrømme siden anden verdenskrig.

Men lige nu prøver at sælge en brugt krig. Den danske regering og Socialdemokraterne har allerede købt den.

Se også

På tærsklen til krig
Stop Terrorkrigen 15. februar 2003

Stop det krigsgale folketing! Nej til angreb på Libyen! Nej til udenlandsk indblanding!
Stop Terrorkrigen 17. marts 2011

Terrorkrigen er en katastrofe: Stop al udenlandsk indblanding i Irak  
Stop Terrorkrigen 14. juni 2014

Nej til ny ulovlig krig i Syrien

Stop Terrorkrigen 14. september 2014

Erdogan erklærer ’krig’ mod IS – men angriber kurdere og venstreorienterede
KPnet 25. juli 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne