10 perspektiver for fremtiden- hvis TTIP gennemføres

 

EU og USA forhandler handels- og investeringsaftalen TTIP på et mandat dikteret af den multinationale kapitals lobbyister fra begge sider af Atlanten. TTIP vil være et kæmpe slag mod det store flertal af befolkningerne i EU-landene og USA. Stop TTIP! Det er nu det gælder.

 

Hvis TTIP går igennem

 1. Vil USA’s og EU’s forhandlere sætte standarderne for miljø, kemikalier, gift i madvarer, mærkningskrav, arbejderrettigheder, privatlivsbeskyttelse, patentsystemer mm. i alle deltagerlande udenfor demokratisk kontrol.
 2. Vil multinationale firmaer få langt større frihed til at producere uden begrænsninger. Miljøbeskyttelse vil henregnes under ‘erhvervslivets administrative byrder’
 3. Vil lovmæssig mindsteløn betragtes som en handelshindring
 4. Vil forbud mod fracking, atomkraft, og GMO betragtes som en handelshindring
 5. Vil muligheden for politisk pression være en del af aftalen. I USA er det bl.a. foreslået at boykot af Israel bliver forbudt i alle lande der indgår handelsaftaler med USA
 6. Vil alt der kan gøres til en vare og give profit kunne tvangsprivatiseres. Offentlige løsninger på samfundsopgaver vil kunne betragtes som en handelshindring og afprivatisering vil ikke være mulig
 7. Vil den øgede konkurrence og det frie råderum for de multinationale monopoler skabe millioner af ‘overflødige arbejdere’ – arbejdsløsheden vil stige
 8. Vil et overnationalt ‘regulerende råd’ fremover skulle vurdere og forhåndsgodkende al lovgivning der berører handel i videste forstand i alle deltagerlande
 9. Vil firmaer have ret til at lægge sag an mod landes lovgivning, hvis den begrænser firmaets profitmuligheder. Alt der lovgives om kan anfægtes
 10. Vil TTIP’s beslutninger og standarder stå over national lovgivning og EU-lovgivning
  Hvis TTIP bliver til virkelighed er vejen banet for en udvikling hvor befolkningerne i USA og i EU-landene vil miste enhver form for demokratisk indflydelse på samfundet indenfor alle de nævnte områer.Arbejderrettigheder, sundhed, offentlig velfærd, privatlivsbeskyttelse, miljøbeskyttelse – og demokrati – vil være en handelshindring der kan fjernes.

  STOP TTIP!

  Se mere i Kommunistisk Politiks tema

  Alt skal privatiseres og under de multinationales kontrol:
  Sig NEJ til handelsaftalerne TTIP, CETA og TISA

   

  Netavisen 13. maj 2015

   


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater