OK2015: Det første krav der blev solgt ud var løft af mindstelønnen

Der er indgået et OK-forlig mellem finansminister Corydon og de statsansattes forhandlere. Der er allerede solgt ud af hovedkravet om et løft af mindstelønnen.

 Fra lærerlockouten 2013:
Det er de samme skamløse arbejdsgiverrepræsentanter med regeringen, folketingsflertallet og EU i ryggen, de offentligt ansatte er oppe imod ved OK2015

Traditionelt er det i den offentlige sektor overenskomsterne for de 182.000 statsansatte, der afsluttes først. De fungerer samtidig som retningsgivende for de øvrige offentligt ansatte.

De kommunale overenskomster dækker omkring en halv million – heriblandt mange af de lavest lønnede i den offentlige sektor, deraf mange medlemmer af FOA.

Overenskomsterne blev forhandlet mellem Bjarne Corydon og finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU). De aftales som treårige.

Aftalen rummer  lønstigninger på 0,50 procent i 2015, 0,80 procent i 2016 og 3,20 procent i 2017. Med en lokal løndannelse på skønsmæssigt 2,1 procent er den samlede lønudvikling i perioden på 6,6 procent.

I betragtning af den øjeblikkelige lave inflation (som der ikke er nogen garanti for vil holde sig gennem tre år) forventer parterne, at reallønnen er sikret.

De, der kan huske bare nogle få overenskomster baglæns,  vil genkende dette mantra: LO-toppen er hver eneste gang gået ud og har lovet, at reallønnen er sikret.

I virkeligheden er den gået baglæns fra OK til OK-aftale.

For at gardere sig i alle ender har Corydon sikret sig en garanti for, at den statslige lønudvikling ikke kan overstige den private i perioden.

Sikringen af et kraftigt lønløft for de lavest lønnede og en mindsteløn på 19.500 kr. om måneden blev opgivet af forhandlerne.

– Det kan ikke kaldes andet end en skammelig kapitulation og endnu en kniv i ryggen på de lavest lønnede, der har set deres realløn falde mere end nogle andres, siger Dorte Grenaa fra APK.

– Det er samtidig et signal om, at de lavest lønnede ikke skal forvente et gennembrud i forhold til kommunerne. Det vil være helt uacceptabelt, og et gigantisk forræderi hvis fagtoppen accepterer dette. Det er i 2015, hullet skal slås til mindstelønnen.

– Noget tyder på, at der skal forberedes en Stem Nej-kampagne.

Se også


OK 2015: Lavtlønnen skal løftes

Netavisen 10. december 2014
Kvindeuligeløn på 30 pct. i forhold til uddannelse – og lavtlønnen falder
Af Dorte Grenaa
Netavisen 11. december 2014

OK15 : Kamp om arbejdstidsregler og løn i kommuner og regioner
Netavisen 21. januar 2015

 

Netavisen 10. februar 2015

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne