Krigernation Danmark

Oven på Anden Verdenskrigs umådelige menneskelige lidelser og ofre og massive ødelæggelser opstod det naturlige krav om ‘Aldrig igen’. Aldrig mere nazisme, aldrig mere krig. Og et af svarene herpå var De Forenede Nationer. Men i de sidste 13 år har Danmark reelt set befundet sig i krig. Mere end 40.000 danske soldater har været udsendt de seneste årtier. Kun et fåtal med FN’s blå hjelm.

Leder, Håndslag 4, 2014

Oven på Anden Verdenskrigs umådelige menneskelige lidelser og ofre og massive ødelæggelser opstod det naturlige krav om ‘Aldrig igen’. Aldrig mere nazisme, aldrig mere krig. Og et af svarene herpå var De Forenede Nationer. FN skulle være det internationale og mellemfolkelige forum, der kunne og skulle forebygge og bilægge stridigheder og krig.

FN blev stiftet på San Francisco-konferencen i 1945. I grundlæggelsen deltog delegationer fra 51 lande, der havde været med til at nedkæmpe nazisme og fascisme. Heriblandt Danmark, der blev betragtet som allieret på baggrund af den danske modstandsbevægelse indsats og det danske folks afvisning af samarbejdspolitikken gennem folkestrejkerne i august 1943. I dag tæller FN 193 stater.

Karnovs lovsamling sammenfattede betydningen således: ‘Efter at Danmark igennem internationale aftaler har afstået fra krig som middel for sin udenrigspolitik, kan anvendelse af militære magtmidler mod andre stater kun forekomme som forsvar under angreb eller som deltagelse i sanktioner i overensstemmelse med FN-pagten’.
Dette stod uafbrudt og uændret i lovsamlingen frem til den 23. udgave i 2008!

I mange år var dansk udenrigspolitik kendetegnet og lanceret sådan. Der blev opbygget en ganske høj profil med et forholdsvist stort antal blåhjelmede danske soldater i FN-ledede, fredsbevarende operationer i verdens konfliktpunkter.

Men I de sidste 13 år har Danmark reelt set befundet sig i krig. Mere end 40.000 danske soldater har været udsendt de seneste årtier. Kun et fåtal med FN’s blå hjelm. Den 13. december 2001 fremsatte regeringen beslutningsforslag om at sende danske soldater i krig i Afghanistan fremsat i Folketinget. Klokken 12.10 fredag den 14. december var debatten slut. Få sekunder efter vedtager et flertal i Folketinget en krigserklæring: Efter bare tre timer og 40 minutters debat fordelt over to dage har politikerne besluttet sig. Danmark er i krig. 101 folketingsmedlemmer stemmer for, 11 stemmer imod.

I praksis var den danske krigsdeltagelse indladt allerede den 19. oktober. Samme dag etablerede antikrigsbevægelsen FredsVagten ved Christiansborg, der ville blive der til dansk krigsdeltagelse ophører. Den har stået der lige siden!

Historien gentager sig. Med regeringens og blot 61 folketingsmedlemmers stemmer den 18. marts 2003 besluttes det at kaste Danmark ud i en angrebskrig i Irak. Folkeretsstridig, uden om FN. I dag er det til fulde dokumenteret, at amerikanske og britiske efterretningstjenester leverede det trusselsbillede, de blev beordret til af deres regeringer, som allerede havde besluttet sig for krigen.

Den 19. marts 2011 kan aviserne berette om at et enigt Folketing har besluttet dansk deltagelse i krig i Libyen. Og til datolisten kan nu tilføjes den 28.september 2014 og danske bombefly i en ny krig i Irak og Syrien.

Der er grundigt vendt op og ned på mange års udenrigspolitisk praksis . Det kaldes en ’aktivistisk udenrigspolitik’. Danmark er blevet en højt profileret krigernation.

13 år i uafbrudt krig. 13 år hvor flygtningestrømmene bare er vokset og vokset til det højeste niveau siden Anden Verdenskrig. Dræbte i undredtusindevis. Regimeskift, kaos og ødelæggelser. Terror og modterror. De danske bomber har på ingen måde bragt fred og frihed med sig. For i modsætning til Anden Verdenskrig er den nuværende endeløse terrorkrig ikke en retfærdig krig.

Med det planlagte milliardindkøb af nye F16-fly deltager Danmark i militariseringen oprustningsgalskaben, som igen griber om sig. I stedet for at investere i velfærd og fremskridt, investeres i destruktion og kaos. Våbenindustrien og krigens købmænd har kronede dage og kan se frem til nye gigantiske profitter.

Netavisen 23. oktober 2014

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne