Beslutning i EU’s ministerråd: Miljøministre enes om tvivlsomt ‘ret’ til at tage nationale beslutninger om GMO


D. 12.juni blev EU’s miljøministre enige om, at støtte et forslag, der vil gøre det lovligt at indføre nationale forbud mod dyrkning af konkrete genmodificerede afgrøder. Om man kan tale om en egentlig ret, er dog yderst tvivlsomt.

For det første skal det land, der ønsker et forbud, give en begrundelse, og denne begrundelse må ikke gives ud fra en risikovurdering af miljø og sundhed, men skal have andre årsager, og for det andet ligger der et krav i loven om, at GMO-firmaerne skal høres i sagen.

Miljøministeriet giver i deres pressemeddelelse det indtryk, at det enkelte land fuldstændigt frit kan indføre et forbud, hvilket er direkte vildledende.

Med forslaget vil det være den danske regering, der beslutter, hvilke GMO’er vi vil have på dansk jord. Hvis virksomheden mod forventning ikke vil lytte til medlemsstaternes ønsker, så er det godt, at vi nu får mulighed for at udstede et forbud”, siger Kirsten Brosbøl.  

Hvorfor overhovedet indføre denne regel om ‘at høre virksomhederne’, hvis der ikke følger nogle rettigheder med for GMO-firmaet, og hvad kræver det at få EU til at godkende det nationale forbud ?

Det sidste kommer miljøministeren slet ikke ind på.

Mute Schimp fra Friends of the Earth udtalte op til behandlingen af forslaget til Information, at det måske i de mindre lande, hvor befolkningen er stærkt imod GMO vil blive accepteret af firmaerne, at man indfører et forbud, men på de store markeder som Tyskland, Frankrig eller Polen vil det være noget andet.

Det er politisk naivt at forestille sig, at biotech-firmaer vil acceptere at miste disse markeder”

Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU gik også klart imod forslaget:

Det er besynderligt, at en folkevalgt regering skal spørge en virksomhed om lov – også selv om virksomheden ikke har vetoret. Især fordi der ikke kan herske tvivl om, at de her virksomheder har en særlig økonomisk interesse i at få en regering til at træffe en bestemt beslutning,”

At lade firmaerne gå direkte ind og vurdere lovgivningen minder om de idéer, der ligger i forhandlingerne om en frihandelsaftale mellem EU og USA, hvor et råd bestående af multinationale firmaer skal vurdere ny lovgivning før den kan vedtages. Det bliver kapitalens direkte diktatur over samfundet, hvor nationale beslutninger og demokratiske rettigheder sættes ud af kraft.

En formel mulighed for at gennemføre et nationalt forbud vil også gøre det lettere for GMO-firmaerne at ‘få foden indenfor’ i EU gennem tilladelser i en del af EU-landene.

Ingen indflydelse på sikkerhedsgodkendelsen

EFSA (Den europæiske Fødevareautoritet) står for sikkerhedsgodkendelsen og dens vurdering kan de enkelte lande ikke modsige. Men når landene ikke må argumentere med risiko for miljø og sundhed, bliver der tale om uklare begrundelser, der kan blive svære at fastholde og argumentere for.

Jan Søndergaard, politisk rådgiver i Greenpeace udtaler:

Uanset at det her forslag har en overskrift, der hedder, at man giver landene ret til nationalt at forbyde gmo’er, mener jeg ikke, at det her forslag sikrer den ret” …og…

“Problemet med EFSA’s risikovurdering er, at den ikke tager høje for langtidseffekter ved udsætning af gmo’er, og at den ikke tager højde for eventuelle effekter af den sprøjtegift, der hører til, på såkaldte ikke-målorganismer”

EFSA er desuden berygtet for at tale industriens sag og være meget utilbøjelig til at inddrage forskning, der peger på miljøproblemer og sundhedsrisiko.

Organisationen for det danske storlandbrug Landbrug og Fødevarer mener slet ikke, at der skal eksistere en national ret til at forbyde GMO:

Hvis man lægger et ekstra lag ovenpå, som skaber individuelle regler for de enkelte lande, er hele ideen om det indre marked tabt på gulvet”, udtaler chefkonsulent Bruno Sander Nielsen.

Hvor Landbrug og Fødevarer kører lige på og hårdt forsøger regeringen og forslagsstillerne at give indtryk af, at EU tager hensyn til den store modstand og skepsis overfor GMO uden reelt at gøre det.

Miljøministeriet oplyser, at forslaget skal ‘behandles på plads’ i EU-parlamentet senere på året.

Denne artikel er en opdatering af

Forslag behandles i EU: GMO-firmaer skal høres inden nationalt forbud
Netavisen 28. maj 2014

se denne for flere links

Se pressemeddelelse

EU’s ministre enige om GMO-forslag
Miljøministeriet 12. juni 2014

Netavisen 13. juni 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater