Folkebevægelsen siger det højt: Danmark skal ud af EU


Det fælles mål for EU-modstanderne er at Danmark forlader Den Europæiske Union. Og Folkebevægelsen mod EU er den eneste politiske kraft på den parlamentariske scene, der siger det klart og tydeligt.


Fotos: KP


Niels Hausgaard på scenen foran Folkebevægelsens hovedparole i valgkampen

Danmark skal forlade EU. Det var et af budskaberne fra talerstolen ved Folkebevægelsens landsdækkende valgtræf den 12. april i Østerbrohuset i København.


Sven Skovmand

Den tidligere radikale MF’er Sven Skovmand understregede betydningen af fremgang ved EU-parlamentsvalget og vigtigheden af at Folkebevægelsen ikke bare bevarer sit ene mandat, men får et til – og tilføjede så under stort bifald:

– Men det er jo ikke det, det drejer sig om til syvende og sidste: Vi skal have Danmark ud. Men det forudsætter jo, at vi kan gøre folk det klart, at det ikke koster penge at gå ud af EU. Tværtimod: Vi vil kunne tjene på at gå ud af EU.

De radikale er som regeringsparti overordentlig unionsglade, ligesom det forhenværende modstanderparti SF er det. Men modstanden mod EU blandt partiernes vælgere er stærk.

 

Jørgen Grøn – kandidat for liste N ved EU-parlamentsvalget og eksklusionstruet fra SF

SF vil ved følgende EU-parlamentsvalg ekskludere partimedlemmer, der stiller op for Folkebevægelsen mod EU. FB-kandidaten. SF’eren Jørgen Grøn konstaterede, at en måling fra Altinget på hvordan SF’s vælgerkorps fordeler sig viser, at Margrethe Aukens linje kun deles af en fjerdedel, mens tre fjerdele er EU-kritiske eller vil have Danmark ud.

Generationsskifte: Lave Broch og Rina Ronja Kari – Folkebevægelens to spidskandidater

Den voksende EU-modstand er en realitet overalt i EU, og markant i alle de nordiske lande. At et øget nordisk samarbejde er en realistisk mulighed for Danmark uden for EU er en pointe, der ikke mindst understreges af Lave Broch, nr. 2 på Folkebevægelsens kandidatliste.

Briterne er af den nuværende premierminister Cameron blevet lovet en folkeafstemning om EU-medlemskab i 2017. En ny folkeafstemning om dansk medlemskab eller udtræden er ikke umulig.

Rina Ronja Kari, Folkebevægelsens nuværende enlige medlem af EU-parlamentet, opfordrede fra mødet folketinget til at afholde en ny folkeafstemning om det danske medlemskab.

Hun påviste, hvordan EU har fået stadig mere magt med traktat efter traktat, pagt efter pagt, forordning efter forordning – uden at vælgerne er blevet spurgt. Med store konsekvenser for såvel Folketingets ret til selv at vedtage love som for forholdene på arbejdsmarkedet og velfærdsydelser som børnechecken.

Rina Ronja Kari opfordrer folketinget til at følge UK og lade danskerne semme om EU-medlemsskabet

Derfor lød hendes  opfordring sådan:

 EU har fået mere og mere magt, uden at befolkningen er blevet spurgt, og alt tyder på, at det bliver endnu mere efter valget.

 - Kære Folketing: Kig på Storbritannien – man kan ikke ignorere befolkningen i længden. Så, giv os en folkeafstemning ligesom i Storbritannien. Lad os tage stilling til, om vi ønsker at fortsætte EU-medlemskabet.

Den 25. maj gælder det om at sikre fremgang for liste N – og Nej til patentdomstolen.Rapperen Zaki: Nej til patentdomstolen

KPnetTV har lavet en glimrende reportage fra Folkebevægelsens valgtræf i Østerbrohallen – se videoen

2 X Nej den 25.maj – Træf i Folkebevægelsen mod EU

Se også

EUs patentdomstol: Folkebevægelsen netter med Nej-kampagne

Netavisen 27. marts 2014

Folkebevægelsen: 13 håndgribelige argumenter mod EUs patentdomstol

 

Netavisen 17. april 2014

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater