”Samtænkt stabiliseringsindsats”: Danmark giver 10 millioner i støtte til militær indsats i CAR


I sidste uge blev det besluttet, at Danmark bevilger 10 millioner i bistand til FN’s plan for Den Centralafrikanske Republik (CAR). Pengene er øremærket ‘nødhjælp’, men pengene gives i en koordineret indsats til støtte for Frankrigs og EU’s militære indblanding.

For nylig tog EU det markante skridt at sende tropper til CAR, mens Danmark måtte melde pas til at deltage i denne militære indgriben på grund af vores forsvarsundtagelse.

Danmark har tidligere bevilget nødhjælp til området og nu giver Danmark, som det første land i verden, også bistandskroner gennem FN’s nye plan for CAR: Ban Ki-Moons 6 punktsplan.

Som daværende udenrigsminister Holger K Nielsen udtalte om problemstillingen:

”Vi er åbne for, hvordan vi kan bidrage på andre måder, men har i regeringen endnu ikke taget stilling til det”.

Det har de så nu.

Ban Ki-Moons plan for indgriben i CAR

Det første punkt i FN-planen lyder:

Hurtig forstærkning af AU’s [Den afrikanske union] og Frankrigs tropper med yderligere deployering af mindst 3.000 flere tropper og politienheder”.

Punkt seks i planen lyder:

Hurtig finansiering af humanitær bistand. Kun 15% af FN’s nødhjælpsappel for CAR er p.t. finansieret, trods tilsagn om humanitære indsatser i CAR, på donorkonferencen, som afholdtes i Bruxelles i januar 2014”.

Der sker altså en 100 % samkøring af militær og humanitær indsats, til støtte for EU’s og Frankrigs økonomiske interesser i området. Formålsparagrafferne i planen og samkøringen af hensyn gør det tydeligt, at indgriben netop ikke sker for at hjælpe afrikanerne ud af den humanitære katastrofe. Det overordnede formål er dominans.

Humanitær hjælp som del af krigsstrategi

Sammenblanding er et eksempel på strategien ‘samtænkt stabiliseringsindsats‘, hvor der ikke længere skelnes mellem militært og humanitært. Alt underordnes en krigsstrategi. Simpel nødhjælp eksisterer ikke længere.

Som Dorte Grenaa sagde på Fredsfestival Aarhus:

I de seneste årti har FN, EU, NATO, OSCE og Verdensbanken udviklet en ”samtænkt stabiliseringsindsats”. En krigsstrategi, som også danske regeringer har benyttet sig flittigt af.

Den betyder, at civil, bistands- og humanitær indsats sammenkobles med militære angreb og besættelser og tjener den samlede indsats for at få kontrol over råstoffer, markeder, energi og andre strategiske områder. ‘Stabilisering’ betyder kontrol og magt med krig såvel som økonomiske, politiske og civile midler”. (Stop Terrorkrigen 5. oktober 2013.

Udenrigspolitisk nævn holder møde i denne uge om yderligere bevillinger til Danmarks deltagelse i ‘operation Afrika’.

Se
Danmarks samtænkte stabiliseringsindsatser i verdens brændpunkter
Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Justitsministeriet

Læs også

EU i fælles militær aktion i Afrika: Danmark er med som blind passager
Netavisen 15. februar 2014

EU-topmødet: Mere militær oprustning – mere social nedrustning
Netavisen 21. december 2013

EU-topmøde med kurs mod bankunion og militær supermagt
Netavisen 19. december 2013

Danmark i EU’s militære opbygning og krige
Stop Terrorkrigen

Fokus på EU’s krigsforberedelser: Fredsbevægelse og EU-modstand i fælles aktion
Netavisen 7. oktober 2013

Militariseringen af EU og Danmarks placering
Netavisen 12. september 2013

Netavisen 24. februar 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater