Edward Snowden: Pressemøde fra Moskvas Lufthavn

Uddrag fra The Guardian af Edward Snowdens erklæring på pressemøde i Sheremetyevo Lufthavn i Moskva d. 12. juli 2013 publiceret af Wikileaks

Edward Snowden holdt i dag pressemøde sammen med menneskerettighedsorganisationerne Human Rights Watch og Amnesty International. Luftrummet på hans vej fra Moskva til et asylland i Latinamerika er umiddelbart afspærret af USA’s allierede og USA selv. Han søgte på selve pressemødet midlertidigt asyl i Rusland.

– Snowden sagde, at hans afsløringer af ’mulighederne for at man uden nogen form for varsling, kan søge efter, opfange og læse alle former for kommunikation, alles kommunikation, til hver en tid’ har peget på en ’alvorlig overtrædelse af loven’ i henhold til USA’s grundlov og de universelle menneskerettigheder.

– Han gav svar på USA’s påstand om, at lovregler omkring efterretninger legaliserer den slags overvågning, idet han sagde, at ”Disse regler korrumperer den mest grundlæggende retfærdighedssans”.

– Han påberåbte sig anden verdenskrig og nazisternes forbrydelser ved at fremføre det synspunkt, at han handlede efter principperne fra Nürnberg processerne, nemlig at det enkelte menneskes pligt overfor menneskeheden står over dets pligt overfor dets eget land.

”Enkeltindivider har en pligt til om nødvendigt, at bryde loven for at forhindre forbrydelser imod fred og menneskelighed i at ske.”

– Snowden sagde, at det aldrig havde været hans mål, at berige sig selv gennem afsløringen af sine hemmeligheder, og han var heller ikke ’gået i partnerskab’ med nogen fremmed magt for at kunne garantere sin egen sikkerhed.

– Han sagde, at USA havde gjort vold mod international lov ved at lægge pres på andre lande til ikke at tage imod ham, og at dette udgjorde en trussel imod ”de grundlæggende rettigheder, der bør gælde for ethvert menneske og enhver nation, til at leve i frihed uden forfølgelse og retten til at søge og opnå politisk asyl.

– Han sagde, at Rusland, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, og Ecuador har tilbudt ham asyl og at han har taget imod alle tilbud og vil tage imod ethvert tilbud han måtte få i fremtiden.

Idet han specielt henviste til Venezuela, sagde han, at hans asylstatus nu var formel og at intet land havde ret til at begrænse hans mulighed for at tage imod tilbuddet. Men på grund af ’den ulovlige trussel’ fra USA og europæiske lande var det åbenlyst umuligt for ham at rejse til Latinamerika og tage imod asyl.

– Han bad Human Rights Watch og Amnesty International om hjælp til at opnå en sikker transport til Latinamerika og at hjælpe ham med en asylansøgning til Moskva.

Se den fulde ordlyd

Edward Snowdens erklæring til menneskerettighedsorganisationer i Moskvas lufthavn
Wikileaks 12. juli 2013

Netavisen 12. juli 2013