DKU: Ungdomsorganisationerne må på gaden

Fra demonstration i København d. 13. februar

Danmarks Kommunistiske Ungdomsforbund  fordømmer Vækstplan.dk med en brutal SU- og kontanthjælpsreform og opfordrer ungdomsorganisationerne til at gå på gaden og organisere masseprotester mod de reaktionære reformer.

– Det er vores fremtid, der er sat på spil, siger Cathrine fra DKU og opfordrer de uddannelsessøgendes organisationer, de faglige og politiske ungdomsorganisationer til at sige fra og i den kommende tid organisere store og mærkbare protester.

– Lærernes fantastiske kamp mod den brutale lockout viser vejen. De har klar støtte fra eleverne, der vil blive ramt af heldagsskolereformen, siger Cathrine, og tilføjer:

–  De store protester i februar mod SU-reformen viste hvor stor modstanden er. Siden er også de unge på erhvervsuddannelserne gået aktivt ind i kampen og kræver praktikpladser nu. De vil ikke lade sig spise af med tomme politiske løfter.

Det er et stort reaktionnært reformkonpleks, som er ved at blive vedtaget af  SRSF-regeringen og blå blok. De står samlet om lockout og nedskæringsreformer, der rammer det store flertal. Cathrine understreger vigtigheden af ikke bare at se på en enkelt del af tingene.

– Alle dele af reformerne har konsekvenser for de unge af i dag, for fremtidens unge, der lige nu ikke får undervisning, siger hun.

– Ikke bare SU-nedskæringerne, men også kontanthjælpsreformen og folkeskolereformen betyder et ringere samfund.

Derfor må der skabes nye alliancer og nye former for samarbejde, hvis reformerne skal bremses:

– De uddannelsessøgendes organisationer er stærke, men de må ikke kun slås mod nedskæringerne af SU’en. De må tage stilling til den samlede reformpakke  og skabe de bredest mulige alliancer, der viser sig på gaderne og i markante aktioner for at  give den politiske elite modstand.

Læs også

Nul kontanthjælp til kapitalen!
Stop de asociale reformer!


Netavisen 18. april 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater