Kofi Annan afviser dansk krigsbegrundelse: Stil  Anders  Fogh for retten som krigsforbryder

Af Stop Terrorkrigen

FN’s tidligere generalsekretær Kofi Annan afviser Fogh-regeringens seneste officielle begrundelse for at gå i krig mod Irak – at Saddam Hussein ikke samarbejdede med FN.

Kofi Annan siger i et interview med TV Avisen, som i sin  helhed bringes på søndag, at det er en “mærkelig” argumentation, at den danske regering hele tiden har fastholdt, at den gik i krig, fordi Saddam-regimet i Irak ikke overholdt FN’s resolutioner.

– Jeg synes, at det var mærkeligt, at de lande, der gik i krig imod Sikkerhedsrådets ønsker, påstod, at de gjorde det for at beskytte Sikkerhedsrådet. Hvordan forklarer man det? Sikkerhedsrådet ville jo ikke i krig, siger Kofi Annan til TV Avisen.

Se
Annan sætter spørgsmålstegn ved begrundelse for Irak-krigen
DR 21.3.2013

I realiteten begrundede krigsforbryderparret Fogh Rasmussen og Per Stig Møller krigen og den danske deltagelse med Saddam Husseins ’masseødelæggelsesvåben’, som de i tiden op til krigsstarten  ikke blev trætte af at fremmane som en akut trussel mod verden.

Da det ikke lykkedes at finde nogen masseødelæggelsesvåben i Irak, betonede Fogh-regeringen, at den netop ikke gik i krig på grund af Saddams masseødelæggelsesvåben, men fordi han ikke samarbejdede med FN.

Det var ikke andet end en subtil juridisk undvigelsesmanøvre, og den blev straks afsløret, da Fog på et pressemøde sidst i december 2004 stærkt betonede FN-samarbejdsforklaringen og snakkede udenom, at han før krigen ‘vidste’, at Saddam havde masseødelæggelsesvåben.

Den velafrettede danske presse greb ikke dengang fat i Foghs løgne, selvmodsigelser og bortforklaringer. Det gjorde antikrigsbevægelsen derimod.

Dorte Grenaa, dengang medlem af koordinationsgruppen i Nej til krig og ledelsen af Stop Terrorkrigen, påviste i en artikel med titlen ’Hvem snød FN?”, at det ikke var Irak, men den danske regering og krigskoalitionen, der gjorde det, da de indledte en ulovlig krig,

Dorte Grenaa skrev:
“Svaret er klart: Bush, Blair og Fogh brød med FN, Sikkerhedsrådet og dets resolutioner, da de iværksatte den ulovlige krig. Det var ikke Saddam Hussein, men USA, UK og Danmark, der nægtede at samarbejde med FN for at føre krig.
Fogh har stadig et forklaringsproblem.”

Se hele artiklen
Dorte Grenaa: Hvem snød FN?
Stop Terrorkrigen 28. januar 2004

Op til en folketingsbeslutning i maj 2005 om at forlænge den danske krigsindsats i Irak – denne gang ikke bare med VKO stemmer, men også med Socialdemokraterne og De radikale – udtalte Dorte Grenaa videre:

– Vi har i Danmark aldrig fået den virkelige historie om, hvordan Danmark blev en af Bush’s nærmeste allierede i denne ulovlige krig. Hele forløbet op til krigen viser, at Fogh-regeringen fulgte den samme linje som Bush og Blair for bevidste løgne og bedrag af offentligheden. Hvad vi ikke ved er hvornår Fogh lovede USA, at Danmark ville være med i den ulovlige krig. Vi har en formodning om, at det blev aftalt under Foghs USA-besøg i marts 2002, hvor han førte samtaler med både Bush og Donald Rumsfeld – og modtog dessiner om, hvordan han skulle agere som formand for EU’s ministerråd i det kritiske andet halvår af 2002.

Se
Hvornår aftalte Fogh Danmarks medvirken i Irak-krigen med George W. Bush ?
Stop Terrorkrigen 16. maj 2005

Den store tur
Foghs besøg hos George W. Bush 24. marts 2002
Af Klaus Riis, Kommunistisk Politik 7. 2002

Instruktøren Boris Bertrams dokumentar “Krigskampagnen” drager nogle af de samme konklusioner på baggrund af en grundig reserach og samtaler med en stribe internationale whistleblowere.

Fogh var en instrueret deltager og kollaboratør i en kriminel international kampagne for at sælge en ulovlig krig på bevidste løgne.

Det er ikke smigrende for den ’kritiske’ danske presse, at det kræver en tidligere generalsekretær for FN og hans kommentarer ti år efter krigsstarten, før den opdager, at den danske regerings krigspåskud ikke stemmer og ikke hænger sammen.

Men det er da et fremskridt.

Vil den nu også være med til at kræve at NATOs generalsekretær bliver stillet for retten som den krigsforbryder, han er? Der kunne han få chancen for at forkllare sig rigtigt!

www.stopterrorkrigen.dk

Netavisen 22. marts 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater