Derfor sanktioner mod Israel

Bogen ‘Derfor sanktioner mod Israel’ er netop udkommet på forlaget Solidaritet. ‘Boykot Israel’ peger i deres forord på, hvor magtfuldt boykotvåbnet kan være og hvad målet med sanktionerne er. Bevægelsen for boykot af Israel blev startet af palæstinensiske græsrodsorganisationer og NGO’er i 2005 efter inspiration fra boykotkampagnen mod Sydafrikas apartheid.

Forord ved Boykot Israel:

Boykot af Israel fremkalder ofte voldsomme reaktioner. Vi hører ofte udtalelser som: Er det ikke at gå for vidt?

Bosætterne, ja dem kan man vel gå med til at boykotte, men Israel er jo et jødisk demokratisk land, så her vil en boykot få direkte negativ effekt. Og Israel er trods alt ikke Sydafrika, hvor det var skrevet sort på hvidt, at der var tale om apartheid.

Som nærværende bog dokumenterer, så er Israel ikke et demokratisk land. Israel er en apartheid-stat, og det er uvæsentligt at skelne mellem selve Israel og de besatte områder.

Hvis man tager udgangspunkt i zionismens mål, at Israel skal omfatte hele Palæstina – må det også være logisk at boykotte både Israel og de israelske bosættelser i de besatte områder. Israel, Golanhøjderne, Vestbredden og Gaza er blot navne på områder på forskellige trin i den israelske koloniseringsproces hen imod at blive annekteret og udråbt som en del af Israel.

Et blik på Vestbredden dokumenterer også, at dette et målet. Alle Israels handlinger er dikteret af dette endegyldige mål, og alle diskussioner om grænsedragninger, en- eller to-statsløsninger er blot skinmanøvrer.

I den virkelige verden ændres forholdene hen imod zionismens mål med brug af eksproprieringer, fordrivelser, mord, vold og generel undertrykkelse – apartheid.

Oslo-aftalerne var en foreløbig kulmination på denne udvikling. Med Oslo-aftalerne iværksattes den endelige opsplitning af de palæstinensiske områder i bantustans, som reelt gør en levedygtig palæstinensisk stat umulig.

PLO blev på det nærmeste likvideret i og med etableringen af det palæstinensiske selvstyre, som blev det nye beslutningscenter for palæstinenserne – og som er dybt sammenspist med besættelsesmagten.

I 2004 blev den israelske apartheidmur inde på Vestbredden dømt ulovlig ved Den internationale Domstol i Haag. Regeringerne blev opfordret til at presse Israel til at fjerne Muren. Men intet skete.

Herefter besluttede palæstinensiske græsrodsorganisationer og NGO’er i 2005 at starte en international boykotkampagne mod Israel. Kampagnen, der var inspireret at boykotkampagnen mod Sydafrikas apartheid, opfordrede til boykot, de-investering og sanktioner (BDS) mod Israel. Kampagnen har tre krav:

1. Afslutning på besættelse og kolonisering af al arabisk jord som blev besat i juni 1967 og nedrivning af Muren

2. Anerkendelse af fuld ligestilling for de arabisk-palæstinensiske indbyggere i Israel

3. Respekt for, beskyttelse og fremme af de palæstinensiske flygtninges ret til at vende tilbage til deres hjem og ejendom som beskrevet i FN resolution 194

Så enkelt er det!

Over hele verden er BDS-opfordringen blevet positivt modtaget. Der er dannet tusindvis at netværk og grupper nationalt og internationalt. Israel har reageret med fordømmelse, lovinitiativer og anklager om anti-semitisme. Ikke mærkeligt har BDS-aktiviteterne været stærkest i Sydafrika som har leveret inspiration fra sin egen kamp mod apartheid i 1980’erne.

Nu har enhver borger i verden mulighed for at give sin mening om Israels besættelsespolitik til kende. Du kan boykotte i din hverdag ved at undlade at købe israelske produkter, du kan deltage i det organiserede arbejde for at isolere Israel økonomisk og politisk og fx være med til at sikre at offentlige institutioner, kommuner og regioner lever op til de forskellige etiske og sociale krav til ordentlig virksomhedsførelse.

Det er Boykot Israel der har oversat bogen. Boykot Israel er med i BDS-bevægelsen. Vi kom til verden i 2002 og gik allerede fra starten ind for en generel boykot af Israel. Siden da har vi deltaget i massevis af butiksaktioner hvor vi opfordrer kunderne til ikke at købe israelske varer; vi har demonstreret når der har været venskabskamp mellem det israelske og danske landshold og opfordret det danske landshold til at boykotte kampen. Vi har demonstreret når kunstnere der repræsenterer staten Israel har optrådt på fx Louisiana. Og vi vil fortsætte vores boykotaktiviteter med endnu større vægt og ildhu.

Boykot Israel

København, oktober 2012

BDS-bogen ‘Derfor sanktioner mod Israel’ er redigeret af Audrea Lim og udkommer på forlaget Solidaritet. Pris 100 kr. plus porto 40 kr. Yderligere oplysninger her

Læs mere om boykotbevægelsen her

Netavisen 4. december 2012