Studenterdemo i London for uddannelse, arbejde og en fremtid   

Tusinder af studerende ventes på gaden til en national demo i London onsdag den 21. november mod regeringens politik, der gør det økonomisk umuligt for brede dele af de studerende at gennemføre eller påbegynde en højere uddannelse.

Gennem de seneste måneder har de studerendes organisation NUS organiseret en kampagne for onsdagens demo, hvor de studerende fra hele landet går på gaden med krav om uddannelse muligheder og arbejde.

Regeringen har det sidste år 3-doblet den afgift de studerende skal betale for at studere med store konsekvenser for dem, der ikke lige har fars og mor bankbog i ryggen.

Studieafgiften til universiteterne er nu oppe på 76.000 kr. pr. år. Næsten 6.500 kr. om måneden – også i feriemånederne. Regeringens løfte om, at tre-doblingen ikke ville betyde højere afgifter end 55.600 kr., var fra start af en løgn.

Samtidig er leveomkostningerne steget voldsomt for hele befolkningen og dermed også for studerende. En ny rapport fra NUS viser, at forskellen på det årlige beløb,  en studerende har at leve for med studielån og studiestøtte,  og så de faktiske leve- og studieomkostninger, nu er vokset til et beløb på 79.462 kr.

En studerende på 18-20 år – der arbejder på minimumsløn 46,20 kr. i timen – skal arbejde 34 timer om ugen i 52 uger for at tjene dette beløb før skat.  

Tidligere kunne studerende bo billigere på universiteternes kollegier. Her er huslejerne fordoblet de sidste 10 år som følge af den nyliberale politik, så de nu nærmer sig priserne på det private udlejningsmarked.

Ifølge NUS har regeringens politik også store konsekvenser for hele fremtidens uddannelsessystem,

Tredoblingen af studieafgiften er en meget kortsigtet gevinst. Langt flere må opgive deres studie og endnu flere når aldrig at påbegynde et. Men universiteter og højere læreranstalter får statsstøtte pr. antal studerende. Det vil således skære en del af det økonomiske grundlag væk.

 Og det  vil igen gøre højere uddannelse til et privilegium for de højere klasser.

Se mere på

demo2012

Se også

Quebecs gode eksempel: Den vigtigste civile ulydighedsaktion i canadisk historie

Netavisen 21. november 2012

 Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne