Stop en ny israelsk massakre i Gaza: Boykot Israel nu!

Af den palæstinensiske BDS-nationalkomite
15. november 2012

bombardement_Gaza
Bombardement af Gaza

Den 8. november gennemførte Israel et angreb på civile i den besatte og belejrede Gazastribe og skød den 13 år gamle Ahmad Abu Daqqa, mens han spillede fodbold med sine venner.

I dagene frem til 14. november har Israel intensiveret sine angreb på Gaza og er begyndt at iværksætte en intensiv plan for aggression, der i skrivende stund har dræbt mindst 15 palæstinensere, herunder mindst 6 børn, og såret over 150, altovervejende civile.

Trods de forudindtagne vestlige mediers reportager om det modsatte er det klart, at Israel har påbegyndt og udvidet dette nye angreb [1] som optakt til valget til parlamentet, idet det understreger den hævdvundne israelske formel, at palæstinensiske lig giver stemmer [2].

Det er værd at bemærke, at det store flertal af befolkningen i Gaza er flygtninge for etnisk udrensning foretaget af zionistiske militser og senere af staten Israel under Nakba 1948, og at Israel har nægtet dem deres FN-sanktionerede ret til at vende tilbage til deres oprindelige hjem.

Denne krigeriske aggression er det mest morderiske og umenneskelige israelske angreb på det palæstinensiske folk siden massakren i Gaza i 2008-9, der dræbte over 1.400 og sårede over 5.000 palæstinensere, fortrinsvis civile.

USA og Europa har indtil videre haft helt med at forhindre palæstinenserne i at søge til internationale retsinstanser med deres anklage for de israelske forbrydelser mod menneskeheden, der fandt sted under massakren og blev dokumenteret både af en FN-undersøgelsesmission og af et hold internationale juridiske eksperter udsendt af Den arabiske Liga.

Hurtig udrykning er påkrævet for at forhindre Israel i igen at handle lige så ustraffet.

De 1.6 million palæstinensere, der bor i Gaza, har været udsat for de værste former for israelsk straffrihed og vold, herunder at være underlagt en middelalderlig belejring og udsat for bevidst etableret fødevareusikkerhed og hyppige tilfælde af israelsk statsterrorisme.

Det er en pligt for alle, der støtter international lov og almene menneskerettigheder, at holde Israel ansvarligt gennem effektive forholdsregler som dem, der opfordres til i den globale, palæstinensisk ledede bevægelse for boykot, dis-investering og sanktioner (BDS).

Den palæstinensiske BDS-nationalkomite (BNC), den bredeste koalition i det palæstinensiske civilsamfund, der omfatter alle større politiske partier, fagforeninger, sociale bevægelser og NGO-netværk, opfordrer

– samvittighedsfulde mennesker overalt i verden til at intensivere BDS-kampagner for at holde Israel ansvarligt, og presse deres regeringer til øjeblikkeligt at standse enhver våbenhandel med Israel, iværksætte handelssanktioner, og sende alle de israelere for retten, der som embedsmænd eller militærpersonel, på ethvert niveau, har deltaget i Israels forbrydelser mod palæstinenserne i Gaza,

– civilsamfundets organisationer, herunder fagforeninger, universiteter, studentergrupper og NGOer, til at boykotte israelske varer, afholde sig fra enhver investering i israelske eller internationale selskaber, der er medskyldige i Israels besættelse og apartheid, og tilskynde regeringer til at indføre militær embargo og handelssanktioner mod Israel,

– regeringer, især arabiske og venligtsindede regeringer, til at overholde deres juridiske forpligtelser til at beskytte palæstinensisk ret til liv og selvbestemmelse; de må påføre Israel sanktioner for straks at få standset dets overfald på den besatte Gazastribe og dets ulovlige belejring af den, og få gjort en ende på dets kolonialistiske apartheidpolitik, der undertrykker det palæstinensiske folk.

Som dette nye angreb på Gazas befolkning viser, vil Israel fortsætte dets krigeriskhed, aggression og statsterrorisme, hvis det ikke tvinges til at betale en ordentlig pris for dets forbrydelser mod det palæstinensiske, libanesiske og andre arabiske folk.

Som både de sidste syv års globale BDS-bevægelse og den tidligere langvarige historie om international solidaritet i kampen mod apartheid i Sydafrika har vist, er den mest effektive, gennemførlige og moralsk konsekvente form for solidaritet med de undertrykte, at det internationale civilsamfund og samvittighedsfulde mennesker verden over anvender boykot, dis-investering og sanktioner mod undertrykkeren og alle de institutioner, der samvirker til at opretholde og legitimere undertrykkelsen.

Det er på høje tid at anvende BDS mod Israel. Det er den mest direkte vej til frihed, retfærdighed og ligeret for palæstinenserne og hele regionen.

BDS-nationalkomiteen (BNS)

[1] For en kronologisk redegørelse for hvordan Israel har påbegyndt dette nye angreb, se http://imeu.net/news/article0023227.shtml

[2] http://www.thedailybeast.com/articles/2012/11/15/bodies-for-ballots.html

For yderligere info se Boykot Israels hjemmeside  

Oversat fra engelsk for Boykot Israell af Minna Skafte Jensen

Netavisen 21. november 2012


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne