Fjerde sejr til Chávez i Venezuela

Kommentar
Netmagasinet Revolujion, Norge

Det er nødvendigt at bekæmpe reformistiske illusioner, som siger at den socialistiske revolution er mulig uden at ødelægge den borgerlige stat, siger Venezuelas Marxistisk-Leninistiske Kommunistiske Parti

Endnu engang triumferede Hugo Chávez og hans bolivarianske alliance ved præsidentvalget i Venezuela den 7. og 8. oktober. Valgdeltagelsen var rekordstor, over firs procent afgav deres stemme, Chávez indhøstede 55 procent af dem. Tre millioner marcherede i gaderne i Caracas som en understregning af præsidentens enorme popularitet.

Ikke desto mindre er det en stærk og sammensat opposition, som vil bremse og dreje de sociale processer i Venezuela om. Med USA i ryggen består den af storborgerskabet, finans- og oljekapitalen, men også betydelige deler af småborgerne i byerne og et pjalteproletariat som lader sig købe af politiske løfter eller bestikkelser.

Nyliberalisten Capriles’ højrealliance er et redskab for den venezuelanske reaktion, for borgerskabet og imperialismen. Den består af alt fra kræfter med tætte bånd til paramilitære og terrororganisationer, fascistiske organisationer, til socialdemokratiet (AD) og kristelig-sosiale (COPEI) samt nogle ’venstre’-grupperinger.

Til trods for flere valgsejre i træk, har og vil Cháves ikke lade sin ’21. århundredes socialisme’ tage et endeligt opgør med borgerskabet og den amerikansk finansierede opposition. På trods af kupforsøg, sabotage, CIA-infiltration og blokader får de reaktionære lov til at fortsætte deres propagandavirksomhed og undergraving , blandt andet gennem en række private TV-stationer og mediekanaler.

Modkandidaten Capriles Radonsky var i front for den brogede koalition Forenede demokrater (MUD) som har været sponseret med gigantsummer af USA-imperialismen lige siden det kontrarevolutionære kupforsøgt mot Chávez i 2002 slog fejl.

Capriles anlagde en populistisk demagogi for ikke at komme til at stå i gabestokken vis a vis de sociale reformer, som Chávez beviselig har fået i stand til fordel for landets fattigste, uden at dette hjalp ham. Venezuela er socialt stadigvæk et af de mest polariserede lande , med udstrakt fattigdom.

Op til valget har højrealliancen spillet maksimalt på utilfredsheden med varemangel, strømafbrydelser og prisstigninger, samtidig med at de selv har gennemført og forberedt forskellige former for leveringsboykot og bidraget til tomme hylder i butikkerne. De reaktionære spekulerer i en voksende utilfredshed i store befolkningsgrupper, og forbereder med al sandsynlighed forskellige former for sabotage og paramilitære aktioner i fremtiden.

«Chavez’ sejr i denne valgkamp er et vigtigt skridt til videre fremgang og for at udvide det revolutionære handlingsrum», skriver Venezuelas marxist-leninistiske kommunistiske parti PCMLV i en udtalelse.

«Men», understreger partiet, «man må være klar over, at borgerskabet ikke vil stå passivt og se på efter valget, det vil fortsætte med at modarbejde de gevinster, som arbejderne har opnået, derfor er det nødvendigt at bekæmpe reformistiske illusioner, som siger at den socialistiske revolution er mulig uden at ødelægge den borgerlige stat.

Vi må handle i samsvar med marxist-leninistiske principper og opfordre arbejderne og bønderne til at bruge deres magt til en socialistisk revolution.»

Til trods for Chávez’ ubestridelige popularitet og progressive rolle i mange sammenhæng, står den venezuelanske revolution i stampe. Landets store olieindtægter og en massiv opslutningen om varianter av revolutionære og socialistiske ideer er ikke nok til at skabe socialisme. Skal det ske, må borgerskabet og imperialismen have vingerne stækket af landets organiserede arbejderklasse, som opretter sit klassediktatur og opbygger socialismen.

At skabe den nødvendige enhed og bevidsthed om denne opgave er det erklærede mål for Venezuelas marxist-leninistiske kommunistiske parti.


Se også


Hugo Chavez og ’Det 21. århundredes socialisme’

Af Henning Paaske Jensen, KP 3, 2007

Netavisen 15. oktober 2012


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne