Klassekamp i USA

Kommunistisk Politik 13, 2012

Obama posterI årene 2007-2010 forsvandt 40 % af den fattigste halvdel af amerikanernes formue, mens den gennemsnitlige samlede indkomst for den fattigste halvdel af familierne faldt med 7,7 % til 49.600 dollar eller ca. 300.000 kr. Det fremgår af den omfattende forskningsrapport Survey of Consumer Finances, som den amerikanske centralbank FED udgiver hvert tredje år, og som kom i mandags sidste uge.

Det kommer ikke som nogen overraskelse for FED, som påpeger, at den amerikanske økonomi i den periode har været igennem sin vanskeligste tid siden depressionen i 30’erne.

USA’s bruttonationalprodukt, BNP, faldt med over 5 %, og arbejdsløsheden blev i perioden fordoblet til 9,5 %.

Der er således en håndfast årsag til, at utilfredsheden forstærkes i det amerikanske samfund.

Virksomhederne gør, som de plejer, men mere aggressivt, hvad de kan for at forringe arbejdsomkostningerne og lønningerne. 1.300 arbejdere på American Crystal Sugar har været lockoutet siden 1. august sidste år fra roesukker-fabrikkens afdelinger i North Dakota, Minnesota og Iowa. Sidste gang parterne mødtes, var i februar.
Tonen på strejkevagterne er da også derefter. På et skilt står der således ”Berg [direktøren] sagde, at selv aber kan udføre arbejdet. Hvad er jeres undskyldning, skruebrækkere?”

Den 31. juli 2011 stemte arbejderne nej til virksomhedens ’tilbud’, og dagen efter blev de lockoutet.

Efter de nyeste samtaler med medlemmerne har afdeling 167G af bageri-, konfekture-, tobaks- og kornstofarbejdernes fagforening nu besluttet, at der den 23. juni skal stemmes igen om Crystal Sugars ’seneste, bedste og sidste tilbud’, et tilbud, der ifølge formanden John Riskey i det væsentlige er det samme, som blev nedstemt 1. november sidste år. En aftale, der undergraver jobsikkerheden. Et modforslag fra fagforeningen blev i sidste uge afvist af Crystal Sugar.

Før de forhandlinger den 8. juni, der førte til Crystal Sugars ’bedste og sidste tilbud’, rejste arbejderne fra den 31. maj 200 miles (322 km) til fods og med høstvogn fra Drayton i det nordøstlige North Dakota til hovedsædet i Moorhead, Minnesota for at skabe opmærksomhed om lockouten. Men der er ikke noget, der umiddelbart tyder på, at Crystal Sugar vil opgive sine krav.

Arbejderne mener, at produktionen er blevet dårligere med de strejkebrydere, der er hyret af virksomheden, men uanset resultatet af denne lockout så har American Crystal Sugars arbejdere vist vejen for flere arbejdskampe mod forringede lønninger og arbejdsvilkår, og andre virksomheder vil betænke sig, før de går i gang med sådan en omgang.

Også på stats-niveau ser man tegn på oprør, som f.eks. i delstaten Rhode Island. Onsdag i sidste uge stemte deres repræsentanternes hus for en resolution, der forlanger en ophævelse af reglerne om ubegrænset tilbageholdelse, som Obama tillod kort før nytår, da han underskrev loven National Defense Authorization Act for 2012 (NDAA).

Det hedder bl.a. i resolutionen: ”For første gang i vores nations historie indfører NDAA en ikke tidsbestemt militær tilbageholdelse uden anklage eller retssag af civile tilfangetaget langt fra nogen krigszoner og bryder hermed konstitutionen og ødelægger vores nations forpligtelse til at være det retssamfund, som generationer har kæmpet for at bevare … ”

Og videre: ”Den tidsubestemte militære tilbageholdelse af enhver i USA uden anklage eller retssag bryder Artikel III og den 5. og 6. ændring (amendment) i USA’s konstitution .. ”

Netavisen 25. juni 2012


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne