Ruslands skammelige valg

Af Nettmagasinet Revolusjon


Svindel ved valget i Rusland har udløst omfattende protester

Valgene til statsdumaen og en række regionale lovgivende organer den 4. december 2011 er endnu et skammeligt kapitel i det kapitalistiske Ruslands historie. De officielle resultater er velkendte.

Med en valgdeltagelse på lidt mere end 50 procent er statsdumaen sammensat af fire partier, der tjener som demokratisk skærmbræt for et mafialignende diktatur: Det herskende Forenet Rusland sammen med Det liberal-demokratiske Parti og Retfærdigt Rusland, suppleret med Den Russiske Føderations Kommunistiske Parti (KPRF), som er fuldt ud integreret i Putins politiske system.

– Regimet har igen via sit diktatur forhindret folket i frit at udtrykke sin vilje. Apparatet har bestukket vælgere og tyet til vold og banditmetoder, såsom bortførelse af agitatorer for rivaliserende partier og andre beskidte metoder, som er karakteristiske for den russiske kapitalisme. På valgdagen var der et rekordhøjt antal falske stemmesedler på Forenet Rusland, siger centralkomiteen i Unionens Kommunistiske Parti (Bolsjevikkerne) – VKP (b) i en udtalelse om dumavalget i Rusland.

I modsætning til Den Russiske Føderations Kommunistiske Parti (formand Sjuganov, KP) bliver dette parti – sammen med andre marxist-leninistiske kræfter – aktivt forfulgt og undertrykt i dagens Rusland.

Den sociale basis for det nuværende regime er de vigtigste magtstrukturer, herunder generalerne og dele af oligarkiet. Kort tid før valget tredoblede regimet lønningerne til bureaukrater og toppen af den ortodokse kirke. Det er også uddelt støttemidler til ungdomsorganisering betalt over statsbudgettet.
Men de fleste folk i Rusland bliver fattigere, og levealderen synker stadig.

Antallet af russere, der lever under fattigdomsgrænsen, er øget med to millioner i første halvår af 2011. Dermed er 21 millioner russere officielt fattige. Det udgør 15 procent af landets befolkning.

Regimet udnytter visse faktorer, der gør det muligt at tale om ’folkelig støtte’. Det drejer sig f.eks. om statslige tilskud og overførsler til regioner, der har sådanne overførsler som eksistensgrundlag, f.eks. afsidesliggende områder og landsbyer i Rusland, eller områder med konstant national spænding og uro som Tjetjenien eller Dagestan.

Valget er også skammeligt på grund af ”kommunistpartiet” og dets leder Sjuganov rolle. RFKP har øget sin repræsentation i dumaen, og Sjuganov taler om en ’ny situation’ og muligheden for at danne en koalition med Sjirinovskij (leder af det nationalistiske Liberal-demokratiske parti, KP). Selvsamme Sjirinovskij har gentagne gange krævet et fuldstændigt forbud mod kommunismen i Rusland.

Sjuganovs parti sår illusioner om det russiske ”demokrati” og er medskyldig i forbrydelserne imod det russiske folk. KPRF er en ventil for den folkelige utilfredshed med kapitalismen, og partiet omformer denne utilfredshed til forestillinger om at valg kan føre til ændringer. Partiet har indgået overenskomster med Putin-regimet og deltager i operettespillet om at  ’forme fremtiden’  og vise ’nationalt ansvar’  sammen med regimet.

RFKP har nægtet at støtte de revolutionære kræfter i Rusland og den russiske arbejderbevægelse. På trods af fremgang ved valget (19 %) er entusiasmen i arbejderklassen for Sjuganov som ’oppositionsleder’ dalende.

– Valget og valgsvindelen viser, at uden aktivitet og en højnelse av bevidstheden, uden afsløring af den parlamentariske fordummelse og valgillusionerne, uden, at både de styrende partier og deres medspillere bliver klædt af, er udviklingen af den revolutionære kamp og af politisk kamp overhovedet, umulig, siger VKP (b).

Hjemmeside: Unionens Kommunistiske Parti (bolshevikkerne) – VPK(b)

Netavisen 15. december 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne