Arbejder-, Demokrati- og Frihedsblokken opnåede valgsejr

Af Selma Gürkan, formand for EMEP

Selma Gürkan, formand for EMEP
Selma Gürkan, formand for Arbejderpartiet (EMEP)

Parlamentsvalget den 12. juni tegnede et billede af store problemer, som viser at den kommende tid ikke bliver nem for det regerende parti AKP og andre systempartier.

Den væsentligste faktor bag AKPs stemmetal var ikke en øget folkelig støtte til AKPs politik, men opløsningen af højrepartier, hvis stemmer gik til AKP. AKP blev centrum for det konservative højre. Og i det kurdiske område led AKP et stort nederlag.

CHP (det socialdemokratiske parti) fik ikke tillid nok som et alternativ blandt folket; og ”det nye CHP” m.fl. var færdige, før de fik begyndt. CHP fik 26 pct. af stemmerne og vandt 135 parlamentspladser, men blev øjeblikkeligt et parti med indre problemer.

Med næsten 50 pct. af stemmerne og 326 parlamentspladser ser AKP ud til at have held med at narre folket, men den kommende tid bliver ikke god for vort folk, og vi behøver ikke være spåmænd for at forudsige, at der venter AKP en hård tid.

Det er fordi Tyrkiet er et land med en lang række problemer – i økonomien, udenrigspolitikken, det kurdiske spørgsmål, pres mod og diskrimination af mindretal, kvindespørgsmålet, miljøproblemer, problemer i uddannelsessystem og sundhedsvæsen, arbejdsløshed o.s.v. Løbende underskud, indlands- og udlandsgæld, voksende skatter, højre priser og øget inflation viser, at AKP vil stjæle en smule brød fra folket hver eneste dag.

AKP-regeringen, som spillede et demokratisk falskspil ved at besmykke kup-forfatningen med en folkeafstemning, var heller ikke i stand til at afkøle den voksende kurdiske bevægelse og arbejderbevægelsen med vage løfter.

Vi, Arbejderpartiet (EMEP), lægger vægt på demokratiske fremskridt for arbejdere og arbejdende, kurdere, tyrkere og alle folk i Tyrkiet. Fra vores grundlæggelse har vi insisteret på at forene alle kræfter, som kæmper for arbejderne, for fred, demokrati og frihed for at skabe et alternativ til AKP og andre systempartier.

Som resultat af dette deltog vi i valget med uafhængige kandidater i Arbejder-, Demokrati og Frihedsblokken. BDP – den kurdiske bevægelses politiske parti i Tyrkiet  – og vi (Arbejderpartiet) var hovedkræfterne i denne blok. Der deltog 16 partier og organisationer i den.

På trods af alle de udemokratiske valglove, en spærregrænse på 10 pct, arrestationer, drab (2 kurdiske born og en pensioneret lærer blev dræbt af politi under valgkampen) er Arbejder-, Demokrati og Frihedsblokken den virkelige vinder af dette valg.

Vores tidligere formand Levent Tüzel blev valgt til parlamentet fra Istanbul med 143.000 stemmer. Med samlet 36 parlamentspladser har denne blok vist, at den er en offentlig bevægelse. Med 11 kvindelige parlamentsmedlemmer viste blokken også en anden tilgang end de andre partier.  Med kandidater fra alle nationaliteter (tyrkere, kurdere, syrere) og alle trossamfund blev denne blok den virkelige oppositionskraft i kampen for en demokratisk forfatning og et Demokratisk Tyrkiet.

Alle arbejder-, demokratiske og progressive kræfter i Tyrkiet bør anaalysere resultaterne af dette valg omhyggeligt og forene deres kræfter i denne blok.

Se også
EMEP: Nej til NATO og missilforsvars-systemet

Netavisen 21. juni 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne