Wisconsin, US: Stop the War on the Workers

Kommunistisk Politik 5, 2011


Fra besættelsen af regeringsbygningen Capitol i Wisconsin, USA

Den 28. februar udløb et ultimatum fra politiet til demonstranterne, der i to uger har besat delstatens regeringsbygning. The Capitol i Madison, Wisconsin, er blokeret af offentligt ansatte, arbejdere og studerende, der resolut har sat sig op imod den republikanske guvernør Scott Walkers forsøg på at gennemføre en lov, der vil ophæve fagforeningernes forhandlingsret.

Samtidig er planen at beskære de offentligt ansattes lønninger og pensioner bl.a. ved at øge egenbetalingen.

Der er med andre ord tale om et groft nyliberalt angreb på de arbejdende og deres rettigheder. Af mange opfattes det som et forsøg på et endeligt opgør med den amerikanske fagbevægelse, der er blevet gradvist svækket gennem en lang årrække, både med hensyn til medlemmer og indflydelse.

Det er delstatens elendige finanser, der motiverer angrebet. Og Wisconsin er langt fra den eneste stat eller storby i USA, der økonomisk kører på pumperne. Et forstemmende billede tegner sig over hele landet som følge af den enorme udpumpning af skattemidler, som er gået til at redde banker og finansinstitutioner under krisen, der eksploderede i 2008.

Det er de almindelige skatteborgere og i særdeleshed de offentligt ansatte – herunder skolelærer, sundhedspersonale og mange andre – der har fået regningen. De regnes i USA til ’middelklassen’ sammen med de faglærte arbejdere, hvoraf et mindretal er medlemmer af en fagforening, om end procentvis flere end ufaglærte. Denne amerikanske ’middelklasses’ levevilkår er blevet stærkt forringet gennem en årrække, og dramatisk gennem de sidste år.

Men Scott Walkers lovforslag – og i særdeleshed det indeholdte angreb på fagforeningenre og de faglige rettigheder – blev for meget for borgerne i Wisconsin, der har holdt protesterne kørende, mens demonstrationerne er blevet stadig større. Titusind er blevet til titusinder, og den første protestmarch er blevet til protestmarcher over hele USA i solidaritet med Wisconsin – og til forsvar for alle arbejdendes rettigheder. Og 4000 er blevet inde i delstatsparlamentet for at forhindre lovforslaget i at blive vedtaget.

Der er tale om en regulær krig mod arbejderne og fagforeningerne. Wisconsin har længe været en slags socialt forsøgslaboratorium, når det gælder om at barbere rettigheder væk. Den nyliberale demokratiske præsident Clinton pralede allerede i 1990’erne om “at gøre en ende på velfærden, som vi kender den”, da han stoppede det føderale velfærdsprogram.

Det var selvfølgelig ledsaget af løfter om at tingene ville blive endnu bedre på nyliberal maner: Man skulle gå fra velfærd til arbejde, fra passiv forsørgelse til firmanyttig slavetjeneste.  Fattige enlige mødre blev tvunget til at arbejde for fattige sociale ydelser. Gennemsnitslønnen lå på 7 dollars i timen, stadig flere børn blev tvangsfjernet og børnedødeligheden blandt de sorte steg med 37%. Da den økonomiske boble bras,  eksploderede arbejdsløshed og fattigdom.

Det er den udvikling, den ‘hvide middelklasse’ af faglærte og folk med mellemlange uddannelser nu ser åbne sig for dem: et gigantisk fald ned ad den sociale rangstige mod et bundløst dyb.

Den første protestmarch i Wisconsin den 7. februar ramte plet og udløste, hvad der allerede nu er den mest omfattende massekamp af arbejdende i USA i flere årtier, der også har taget usædvanlige midler i brug: Demonstranterne gik ikke hjem, da de havde afleveret budskabet. Nogle af dem besatte Capitol-bygningen i Madison og blev der. Det var den 15. februar. Det blev sammenlignet med Tahrir-pladsen i Cairo, og stemningen med ånden fra 1968.

Politiet opgav at fjerne de 4000 demonstranter den 28. kl. 16, vel vidende at det ville fore til endnu kraftigere protester.
Så længe demonstranterne fortsat adlyder loven, sagde politichefen for Wisconsin Capitol Charles Tubbs, vil der ikke være behov for arrestationer.
– Folk her har handlet lovlydigt og ansvarligt, tilføjede han.

PS til netudgaven

Natten til den 2. marts forlod demonstranterne efter 14 dages besættelse – fredeligt og i højt kamphumør – Wisconsins Capitol efter at en dommer havde beordret en voldelig rydning. Men arbejdernes og de offentligt ansattes kamp i Wisconsin fortsætter, og har bredt sig over hele landet.

Det reaktionære angreb på de offentligt ansatte er en principiel og afgørende styrkeprøve om arbejderklassens ret til at organisere sig, til at forhandle noverenskomster og til at strejke (de offentligt ansatte iWisconsin skal fratages deres strejkeret). I sidste ende handler det om, at kapitalen vil knuse fagbevægelsen.

Men for de amerikanske arbejdere og offentligt ansatte kan det også være et startskud til en ny amerikansk arbejderbevægelse.

Se
Wisconsin: A New American Workers’ Movement
Af Dan La Botz

Netavisen 10.marts 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne