Tunesien: Revolutionen strukturer sig

Nationalkongres til forsvar for revolutionen på vej

Den tunesiske revolution fortsætter med at udvikle sig i hurtigt tempo. De fortsatte protester på gaderne mod den midlertidige regering, der ikke er udsprunget af folkerevolutionen, og som har krævet et fuldstændigt brud med Ben Ali-regimet fik den 27 januar dens leder Mohamed Ghannouchi til at trække sig. Ghannouchi var også regeringsleder under Ben Ali.

Dagen efter fik han følgeskab af industri- og teknologiministeren Mohamed Afif Chelbi, og kort derefter nedlagde også ministeren for internationalt samarbejde Mohamed Nouri Jouini sit job. Begge tilhørte Ben Alis gamle garde. Nu er der kun en enkelt tilbage fra denne: den midlertidige præsident Fousad Mebazza, der har været formand for Ben Alis parlament.

Efter Ghannouchis afgang udnævnte Fousad Mebezza med det samme den 84-årige Beji Caid Sebsi som regeringsleder. Han har tidligere været udenrigsminister under Tunesiens første præsident Habib Bourguiba.

Der er ingen tvivl om, at Tunesien er det land, hvor de revolutionære kræfter og den revolutionære bevægelse er klarest struktureret, og har udviklet en fælles front på en minimumsplatform- Fronten af 14. januar.

Den 11. februar dannedes et endnu bredere initiativ – en komité, der vil indkalde en national kongres til forsvar for revolutionen – eller med andre ord en grundlovgivende forsamling. Det marxistisk-leninistiske parti PCOT er en af de drivende kræfter bag initiativet.

Hvordan Beji Sebsi vil forholde sig til de krav, som den organiserede opposition i Fronten af 14. januar og Komiteen til forsvar for revolutionen rejser, er endnu uvist. Meget tyder på at han er et nyt (eller gammelt) ansigt på en fortsættelse af den kurs, den midlertidige regering har fulgt indtil nu – og som folkemasserne afviser.

Den 15. februar rapporterede journalisten Baudouin Deckers i nedenstående artikel om de nye skridt, den revolutionære bevægelse har taget

Komiteen for Nationalkongressen til forsvar for revolutionen dannet

Fredag den 11. februar mødtes alle oppositionskræfterne mod Ghannouchi-regeringen for at danne en Komité for Nationalkongressen til Forsvar for Revolutionen (CNSR). Det er et nyt og vigtigt skridt for udviklingen af den tunesiske revolution. Disse kræfter omfatter 10 venstrefløjs-, demokratiske og patriotiske partier, som i forvejen var forenet i ’Fronten af 14. januar’, samt andre partier som det islamiske Ennadha og Kongressen for Republikken (CPR, stiftet 2001), og også – særdeles betydningsfuldt – den faglige landsorganisation UGTT. Sammenslutninger af advokater, journalister og forfattere har tilsluttet sig initiativet. I alt har 28 organisationer skrevet under på dette projekt.

Det anmoder den nuværende interim-præsident om at anerkende Komiteens legitimitet og dermed legitimiteten af den kongres, den vil sammenkalde. Komiteen kræver også ret til at efterprøve alle den midlertidige regerings beslutninger og også til at forkaste dem. Den forlanger også opløsning af de tre kommissioner, som Ghannouchi-regeringen har nedsat, den ene som skal undersøge volden, en anden som skal beskæftige sig med korruptionen og svindelen under Ben Alis diktatur og en tredje, som skal behandle politiske reformer. Disse kommissioner ledes af folk, som var tæt på  diktatoren Ben Ali og hans parti RCD (som allerede er opløst). Komiteen forlanger at disse tre komiteer erstattes af andre, som dannes af CNSR.

Samir Hammouda, repræsentant for Tunesiens Kommunistiske Arbejderparti (PCOT) i Frankrig udtalte:

“I realiteten betyder dette dannelsen af en modmagt. Det er stadig ikke, hvad Fronten af 14. Januar forlanger, nemlig at denne kongres konkret udpeger en folkelig provisorisk regering. Det er et kompromis mellem oppositionens 28 kræfter, som tillader at revolutionen udvikler sig. Enten accepterer præsidenten det, hvad der vil tillade det at vedtage skridt for at gå fremad, eller også afviser præsidenten Kongressens og dens platforms legitimitet.

Dette ville skærpe modsætningerne endnu mere, hvad der vil stimulere revolutionen yderligere. Mødet den 11. februar besluttede at skabe Komiteer til værn for revolutionen på alle niveauer, regionale og lokale. Strejker, demonstrationer og møder bliver stadig talrigere i Tunesien, CNSR bliver populær og folk organiserer sig i lokale komiteer. Revolutionen bliver stadig mere struktureret.”

Lørdag den 12. februar afholdt ‘Fronten af 14. januar’ et stort møde i Tunesiens kongrespalads, en kæmpehal med 5000 pladser, der alle var besat, mens mere end tusinde ikke kunne komme ind på grund af pladsmangel. Hallen var fyldt med begejstring, folk råbte entusiastisk slagord … og talsmændene for frontens forskellige dele opfordrede deres medlemmer til at tilslutte sig og deltage i dannelsen af komiteerne for Nationalkongressen til Forsvar af Revolutionen, og også til at gå ind i de lokale og regionale komiteer for Fronten af 14. januar.

Netavisen 1. marts 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne