Udtalelse om situationen i Korea

Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea har i dag (24. november 2010) afholdt sin årlige generalforsamling, der har vedtaget følgende udtalelse:

Den langvarige og særdeles højspændte situation i Korea blev i går desværre til direkte væbnet konflikt i området omkring øen Yonpyong i farvandet tæt på sydkysten i den nordkoreanske Sydhwanghaeprovins. I samme område afholder Sydkorea og USA i disse dage en stor aggressiv krigsøvelse med bl.a. landgangsfartøjer vendt imod DDF Korea. Øvelsen har kodenavnet Hoguk og i den deltager over 70.000 soldater.

Under denne krigsøvelse har sydkoreanske flådefartøjer gentagne gange overskredet den nordlige grænselinie i farvandet og endog skudt flere granater i havet ind i DDF Koreas territorialfarvand. Efter gentagne advarsler så DDF Koreas væbnede styrker i går ikke andre muligheder end at besvare provokationerne ved at angribe en militær base på Yonpyong, der beklageligvis også medførte få civile ofre.

Da advarslerne ikke havde effekt fandt DDF Korea, at man ikke havde andre valg end at vise, at advarslerne ikke blot var tom tale.

Vi finder, at Sydkoreas myndigheder og USA må bære det fulde ansvar for den meget alvorlige udvikling i Korea, samt ansvaret for ofrene for angrebet på militærbasen på Yonpyong. Ved afholdelse af aggressive flådeøvelser og afskydning af granater helt op til og ind over DDF Koreas farvande har Sydkorea og USA ensidigt eskaleret situationen til det ekstreme. Dertil kommer, at Sydkorea og USA leger ekstra uansvarligt med ilden ved at afholde flådeøvelse i et konfliktområde, hvor Nord-Syd demarkationslinien fra våbenhvileaftalen i 1953 aldrig er blevet færdigforhandlet og endelig fastlagt, hvad angår farvandene ud for Koreas vestkyst.

Vi er meget bekymret over den militære højspændte udvikling i Korea. Vi finder, at USA’s og Sydkoreas nærmest permanente afholdelse af krigsøvelser skal ses som forsøget på at eskalere situationen, således at der opstår påskud til en konflikt, der kan føre til det socialistiske Koreas fald.

Som led i denne optrapning er et amerikanske hangarskib nu på vej til området, og senest har en USA ledet ”undersøgelseskommission” endeligt fastslået, at den sydkoreanske korvet Cheonan blev sænket af DDF Korea i marts i år. Det til trods for at DDF Korea i en ny rapport grundigt har dokumenteret, at der er tale om falske fabrikerede ”beviser”, og til trods for Sydkoreas og USA’s kategoriske afvisning af nordkoreansk og kinesisk deltagelse i de tekniske undersøgelser.

Konfrontationen og den militære optrapning og krigsøvelser i Korea må omgående stoppe. Vi finder, at den eneste farbare vej er at vende tilbage til en fredelig dialog ved genoptagelse af 6-partsforhandlingerne, start på forhandlinger om en fredsaftale til erstatning af den gamle våbenhvileaftale og endelig en genstart af den Nord-Sydkoreanske dialog og samarbejde på grundlag af indholdet i Nord-Syd Fælleserklæringerne fra 2000 og 2007.

Netavisen 25. november 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne