Østersøen – atomernes hav

Finland vil udbygge A-kraft: Danskerne mest udsatte for Østersø-radioaktivitet

Kommunistisk Politik 16, 2010
Opdateret

Blokade af Olkiluoto 28. august 2010
Østersøen er verdens mest radioaktive hav, har en arbejdsgruppe under Helsinki-kommisionen, Helcom MORS, dokumenteret.

Blokade af Olkiluoto 28. august 2010

Forklaringen er dels geografisk: der er næsten lukket for vandudskiftning. Dels historisk: atomprøvesprængninger og nærheden til Sellafield og Tjernobylkatastrofen.

I dag er de to svenske værker ved Østersøens kyst, Oskarshamn og Forsmark, den vigtigste årsag til forureningen p.gr.a. deres affaldshåndtering. Ved Forsmark er en affaldsbeholder rustet i stykker på 10 år (!). Finlands atomindustri bruger lige så lemfældige metoder og der er en fælles plan om at begrave affald i tunneller under Østersøen.

Danskerne er de mest udsatte af alle Østersølandenes befolkninger. Vi er til og med mere udsatte end f. eks. svenskerne, som ellers er det land i verden som har flest atomreaktorer pr. indbygger. At danskere modtager en større individuel dosis af radioaktivitet, forklares med at vi har en større kyststrækning og er i nærmere kontakt med havet, som fører radioaktiviteten fra andre landes atomindustri med sig. Vi mangler endnu data for om dette har indflydelse på den store kræftdødelighed i Danmark.

Disse hårde fakta har bl.a. foranlediget et medlemsforslag i Nordisk Råd, som kræver et moratorium, dvs. et stop, for alle nye placeringer af atom-anlæg ud til Østersøen.

Olkiluoto-aktionen den 28. august

Ikke desto mindre vedtog den finske rigsdag den 1. juli 2010 at bygge to nye atomreaktorer. De skal bygges af den EON-styrede atomselskab Fennovoima. EON fører sig frem i Danmark med biogas og vindmøller, men i Finland bygger de altså atomreaktorer!

I Finland er der dannet en gruppe, der går til modstand mod bygningen af flere atomreaktorer. Danskerne bør deltage i disse protester. Den 28. august blokeredes hovedvejen til Olkiluoto-værket af aktivister fra en lang række lande – se

International protestors blockade Finland’s Olkiluoto NPP for 10 hours

I indkaldelsen til protesten hedder det:

“Skulder ved skulder er atomindustrien og den finske regering gået i offensiven for mere atomkraft I Finland. Midt i april, lige før Tjernobyl-dagen, offentliggjorde den finske regering deres forslag om at bygge endnu to atom-reaktorer.
Vores svar på denne ufattelige udmelding er en blokade af atomkraftværket Olkiluoto den 28. august 2010, et signal for at vise den folkelige modstand mod de regerendes uansvarlighed.

Når industri og regeringer handler uansvarligt, bliver det vores pligt at forsvare vores liv og fremtid. Den 28. august vil vi blokere vejene til Olkiluoto atomkraftværk i én dag med farverige, forskellige aktioner – siddende på vejen vil vi bruge vores kroppe til fredeligt at blokere atomkraft.
Blokaden indbefatter picnic ved vejen, informations events og andre aktioner for at gøre det klart at atomkraft ikke er en mulighed – ikke i Finland eller nogen andre steder!”

Luk atomanlæggene!

Det er ikke bare den finske regering, som vil bygge to nye akraft-værker, den ene på et endnu ikke besluttet sted. Det er også en politik, som fortsættes af den borgerlige svenske regering fortsætter sammen med Angela Merkels Tyskland. For EU er atom-strategien en vgigtig del af både energi- og rustningspolitik.

Men hvad er konsekvenserne af den finske atomkraft-politik i Østersøregionen? Den finske atommodstandsgruppe siger:

  1. Der vil blive produceret endnu mere farligt atomaffald, trods det at det intetsteds i verden er lykkedes at finde en sikker opbevaring. Det er simpelthen ikke muligt.
  2. Valget at lade energi infrastrukturen basere sig på atomenergi forhindrer en  udvikling af alternativer i Finland af betydning og efterlader os med en kortsigtet energipolitik og et langsigtet affaldsproblem.
  3. Strålingen fra atomkraftværker er i flere nye studier forbundet med en betydelig stigning af leukæmi, børnecancer m.fl. sygdomme
  4. Også sandsynligheden for alvorlige ulykker stiger med antallet af atomfaciliteter og den dermed forbundne brændsels- og affaldstransport.
  5. For at drive atomkraftværker skal der bruges uran. Uranminer er ofte forbundet med udnyttelse og undertrykkelse af områdets indbyggere og fuldstændig ødelæggelse af deres livsbetingelser med radioaktive og meget giftige affaldsgrave og uraniummalm rester
  6. Afhængigheden af atomkraft øger militariseringen af de arealer som er potentielle mål.

Ingen nye atomkraftanlæg og ingen uranudvinding i Finland eller nogen andre steder!
Luk alle atomanlæg nu!
Intet atomaffald under Østersøen!

Se mere om Olkiluoto-aktionen her:
www.olkiluotoblockade.info

Baltic Sea Region Radioactivity Watch
www.bsrrw.org

NOAH: Østersøen – Stop for nye atomanlæg er nødvendigt!

Netavisen 10. september 2010