Nedskæringspakker udløser modstand i hele Europa

Et billede af et koordineret generalangreb i hele EU tegner sig – men også af modstand overalt

Som en steppebrand forsøger de europæiske monopoler via EU at vælte den kapitalistiske krise over på den arbejdende befolkning i hele Europa. Mønsteret er klart: I de budgetter land efter land fremkommer med lægges der op til historisk voldsomme generalangreb på arbejdsvilkår, arbejdsløshedsunderstøttelse, lønninger og pensioner med aktuel hovedfokus på den offentlige sektor. Men et andet mønster er også ved at tegne sig: En fortsat udvikling af massemodstand i land efter land som vi ser det i Grækenland, Frankrig, Italien og Spanien.

Der er god grund til, at monopolerne frygter modstanden med omfattende massestrejker vil accellerere i land efter land og trin for trin inspirere hinanden. Derfor er det også begrænset, hvor meget der slipper igennem i de monopolkontrollerede medier om arbejdermodstanden og dens udvikling, som bare indenfor den sidste måned har manifesteret sig stærkt.

Spanien
I Spanien var der tirsdag den 22. juni massestrejker i 13 byer. 100.000 demonstrerede i Barcelona, 50.000 i Madrid og 20.000 i Sevilla. Brandmænd trængte ind i Madrids børs og foldede et banner ud, hvorpå der stod: ”Folk betaler for jeres grådighed”. Arbejdere blokerede havne, og sundhedsarbejdere slog lejr udenfor hospitaler. De protesterede mod den socialdemokratiske regerings nye lov, der fremover skal gøre det let og billigt for virksomheder at slippe af med ansatte. I slutningen af juni og begyndelsen af juli har der været trafikkaos i hovedstaden Madrid pga. af omfattende og vedvarende strejker for den offentlige trafik. Det er en strejke som retter sig imod kravet om at metroarbejderne skulle gå 5% ned i løn!

29. september: Protester over hele EU
Dele af de spanske fagforeninger opfatter de igangværende forringelser for kun lige at være begyndelsen og opfordrer til optrapning og forberedelse af generalstrejke den 29. september. Den samme dag som EFS (Euro LO) har indkaldt til europæisk aktionsdag mod budgetnedskæringer og offentlige forringelser på europæisk plan – i Bruxelles, men også med nationale manifestationer. EU-kravene til Grækenland viser EU i rollen med nye historisk grove angreb, som kopieres i let svækkede udgaver overalt: Mere usikker beskæftigelse, privatisering af offentlig tjenester, nedskæringer i pensioner og sociale ydelser. Mere indirekte skatter og i sidste ende arbejdsløshed og elendighed for arbejderklassen. Samt forsøg på opgør med kollektive faglige aftaler og overenskomstforhandlinger.

Spaniens Kommunistiske Parti (Marxister-Leninister) – PCE(ML) slår til lyd for, at der her og nu skabes en atmosfære af kampvilje og sammenhold, som trin for trin udvikler kampmodstanden. Det skal bl.a. ske ved en kampagne, som kommer ud overalt og afdækker kapitalens løgne, så man inden 29. september kan se en arbejderbevægelse i aktion og udvikling. En bevægelse, som er klar til en generalstrejkedag som et springbræt for nye kampe og modstand.

Grækenland
I Grækenland, hvor den brede modstand startede, har der siden regeringens præsentation af dens ”hestekur” med gaver til de rige og forringelser for de offentligt ansatte allerede nu været 5 endages generalstrejker for offentligt ansatte. Den 6. er indkaldt til den 8. juli af det største fagforbund GSEE (græsk LO) og ADEDY (offentligt ansatte funktionærers paraplyorganisation). Den er timet til at falde sammen med en afstemning i parlamentet om nye nedskæringer af lønninger og højere pensionsalder igen. Den nye ”nødplan” betyder også er, højere pensionsalder højere afgifter på brændstof og alkolhol Den nye lov kommer oven på 6. maj-pakken, som kostede den arbejdende befolkning 30 milliarder euro i form af lønsænkning og skatteforhøjelser over de næse 3 år. Det græske arbejdsministerium arbejder også med en plan, som skal give virksomheder lov til at skaffe sig af med 5 procent af deres ansatte. Nyansatte skal kun betales 84 pct af minimumslønnen

Frankrig og Italien
Menjuni måned har også væretpræget af massive strejker i Frankrig og Italien. Omkring 2 millioner protesterende gik på gaden i 200 byer på grund af angreb på pensioner for offentligt ansatte. Demonstrationerne var dobbelt så store som ved den sidste aktionsdag den 27. maj og strejkerne var mere omfattende. I Italien protesterede mere end 1 millioner imod regeringens budgetnedskæringer sidst i juni. Efter i månedsvis at italienerne blev fortalt, at Italien var immun overfor en græsklignende gældskrise vedtog Berlusconis kabinet en spareplan, som skærer i kommunernes budgetter og fastfryser lønninger for offentligt ansatte. I protest demonstrerede omkring 100.000 i Bologna, 40.000 i Rom og 80.000 i Milano. Arbejdere i den private sektor tog del i aktionsdagen med 4 timers strejke. Heriblandt var lufthavnspersonale,tog og buschauffører, gas og vand-arbejdere. Mange metalarbejdere nedlage arbejdet hele dagen.

Storbritannien
Den nye konservative/liberale regering har varslet historisk store budgetnedskæringer på 40 milliarder pund. Det kan kun opfattes som en krig mod den offentlige sektor og mod arbejderklassen, og bliver også opfattet sådan. Også her omfatter ”akutpakken” velfærdsforringelser, fastfrysning af lønninger og skatteforhøjelser. Det britiske budget for 2010 er blevet mødt med protester i mange byer, imen endnu ikke med almene, organiserede masseprotester. Faglige kræfter henviser til vigtigheden af at følge det græske eksempel og udvikle modstand mod det nye historiske angreb, der bringer mindelser om tiden med jernladyen, men udgør en endnu barskere udfordring.

Netavisen 8. juli 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne