KPnetTV og vores udsendte

Et rødt medie tager form: KPnetTV med sine reportager fra gaden er hurtigt blevet en succes på youtube, hvor der på et halvt år er lagt mere end 50 indslag ind  Men hvad er ideen  med det hele?

Kommunistisk Politik 13, 2010

Klik på billedet for at linke til KPnetTV

Kommunistisk Politik har taget en snak med KPnetTV’s ofte udsendte reporter om projekt KPnetTV.
Det blev til nedenstående interview med en oplagt KpnetTV-reporter, der udstråler lige så lidt tro på janteloven som tro på objektiv journalistik.

– KPnetTV er blevet en stor succes. Antallet af seere, abonnenter og venner vokser hele tiden. Videoerne bliver flittigt brugt af forskellige aktionerende organisationer og bevægelser. Hvorfor rammer KPnetTV i plet lige nu?

– Vi ser, og har gennem længere tid set, medierne gå med den almene politiske dagsorden mod højre. Dækningen af politiske tema’er hos DR, TV2 osv er en dækning af blok-S kontra blok-V, hvor den journalistiske opgave jo nærmest bliver at lede med lys og lygte for at finde forskellen på de 2 blokke, og så spørge lidt ind til det. Vores vinkel er at der ikke er nogen nævneværdig forskel, og at det er fra ‘gaden’ forandringen kommer. Derfor rammer vi et publikum, som selv er en del af bevægelser mv. eller som er interesserede i den historie, reportagen fanger.

– Det er der ikke nogen andre, der gør, heller ikke blandt de progressive medier, og samtidig har vi jo lynhurtigt udviklet et internet-TV tillæg til en netavis, som efter min mening i kvalitet slår alle de andre netaviser med mange banelængder.

–  Som den økonomiske krise skærpes, så gør modsætningerne mellem klasserne det også, og behovet for oplysning, debat, indtryk fra kæmpende bevægelser osv. øges. Ikke fordi vi ikke kunne have søsat projektet med succes for et par år siden, men krisen påvirker altså og øger behovet. Og hvis jeg må tilføje, så oplevede vi hos KPnetTV også en stærkt øget interesse efter Israels overfald på Freedom flotilla, da der jo mildt sagt er tendens til pro-Israel dækning i de borgerlige medier.

–  Hvad prøver I at afspejle og rapportere om med KPnetTV?

– Hvis jeg skal sige det kort:  de folkelige og progressives bevægelsers teori og praksis i lyd og billeder. Vi vil godt styrke de progressive stemmer og vise, at der jævnligt går rigtig rigtig mange, og mange forskellige mennesker, på gaden. Efterhånden lykkes det rigtig godt, og vi får meget positiv respons fra demonstrations-arrangører og deltagere, og derudover også fra seere og bekendte, der ærgrer sig over de ikke selv var med til den ene eller anden demonstration.

–  Hvad synes du selv I virkelig har haft held med og har kunnet gøre noget, andre medier ikke kan.

– Vi kommer meget mere rundt om emnerne, det er ikke ‘pligt-interviews’ vi laver, men interviews der kan udvide horisonten hos nogle seere. Vi kan også fange og indkapsle forskellige protesters indhold og stemning meget bedre, og kæle mere for udtrykket i den færdige video. Vores nyere videoer er jo nærmest kortfilm, med grafik og lyd, der understøttter hinanden.

– Når vi kommer til demonstrationer her, omkring 7 måneder efter vi startede, bliver vi også genkendt af diverse fotografer, journalister og arrangører, samt folk vi tidligere har interviewet. Mange smil, og en tillid der gør at vi kan orientere os godt, og komme i kontakt med mange mennesker.

–   I definerer jer som KPnets TV-kanal – altså for den dagligt opdaterede hjemmeside for Kommunistisk Politik.  Hvordan supplerer disse medier hinanden og hvad er forskellene? Og hvordan står KPnetTV i venstrefløjens mediebillede

– Mange spørgsmål, og mange store spørgsmål! Det startede jo alt sammen for 13 år siden med udgivelsen af et blad, sat op og trykt og sendt med posten til abonnenterne. Så blev nettet virkelig en vigtig medie-platform –  og den greb og brugte kpnet –  og i dag er det sådan, at langt de fleste medier har et net-TV. Bladet er jo koncentratet af en 14-dages periode, både bagud og fremad, og afspejler en sammenhæng i tingene, samt en prioritering af stof.

– Nettet er den hurtige daglige opdatering, opdatering af nyheder, aktivitets-kalender, links til orienterende stof og en hel verden i kamp. Net-TV supplerer de to andre former, med billeder og meget mere. Det gør nogle historier mere spiselige, trækker politiske sammenhænge op med billeder, viser den politiske udvikling og bevægelsernes modsvar, uden at det bliver en artikel der starter med ”igen og igen…”.

– Det viser ‘live’ hvordan mange går på gaden med gejst og kloge ord, man er med også uden at være der rent fysisk. En reportageartikel kan opfattes lidt trøstende som ordene ”Der er nogle der ude et sted der kæmper”. Sådanne artikler har selvfølgelig deres berettigelse,  men som opløfter for politisk halvdeprimerede røde (og dem er der nogle stykker af), og som kontra til håbløsheds-snak virker TV-mediet rigtig godt. Mobiliserende, Som befordrer af energi.

– I venstrefløjens mediebillede står KPnetTV som det eneste reelle internet-TV som den tredje side i trekanten blad-net-billed/lyd, og det gør, at vores produktioner bliver brugt flittigt. Det er meget positivt for os, hvordan vores videoer ender på demonstartions-arrangørers hjemmesider og facebook.

– KPnetTV rammer nok også ret godt den yngre generation, det er rutinerede net-surfere, youtubere, facebook’ere osv. Med al respekt for skrivemaskine-generationen, der jo efterhånden er kommet godt efter det, så er de unge en gruppe, som KPnetTV nok appellerer relativt mere til.

–  I er selvfølgelig et helt hold bag kanalen, selvom man kun ser reporterne med mikrofonen. Hvem er det?

– Ja, vi er næsten altid et team på minimum 2 ude, en reporter og en kamera-mand. KPnetTV-redaktionen har så derudover en gennemsnits-alder, der gør,  at vi ikke kan huske, hvornår der sidst var det modsatte af nedskæringer på det offentlige område. Det er kammerater fra og omkring DKU, yngre APK-kammerater mv. alle sammen unge og friske fok der har masser at tage sig til med studier og arbejde. Så vi er nødt til at være en større håndfuld omkring for at få bare næsten alle demonstrationer mv. med. Og på trods af det er der jo mange reportager og dokumentarer mv. vi ikke når at lave, men vi har et ret godt stabilt niveau med den gruppe,  der er omkring projektet nu,. Og så har vi jo som sagt livet foran os.

– Hvad er egentlig teknikken og omkostningerne ved at lave nettv? Er det noget alle kan gå i gang med?

Tja, i sådan en krisetid vil jeg nødig sige ”Alle kan bare købe et kamera, en mikrofon osv.”. Omkostningerne ved at lave net-TV er meget lavere end for bare nogle år siden, og de fleste vil kunne gå i gang med det. Bedst er det jo at være en gruppe omkring sådan et projekt, for ellers kan indkøb til opstart af projekt internet-TV godt koste en mindre sommmerferie for den enkelte arbejder. Men noget af det vi oplever, når vi er ude, er at vi langt fra er de eneste, der har gang i filmrullerne. Flere af vores youtube-venner laver selv lignende videoer, og selvom de er præget af mindre hold bag  – og  måske endda enkeltpersoner med håndholdt kamera – har deres videoer en værdi, og vi har flere gange linket til andre youtube-kanalers videoer.

I forhold til økonomi vil vi derudover anbefale dem, der godt vil lave TV og ikke har de store midler, at bruge det gratis/open source (computer)styresystem Linux, når videoer skal redigeres. Der kan man få en stak forskellige og gratis video og lyd-programmer . Det vi bruger hedder Kdenlive.

– I er også begyndt at tekste nogle af indslagene på engelsk Er der også international interesse for kanalen?

– Det er der i allerhøjeste grad. Anledningen til at tekstning blev et presserende spørgsmål er, at vi har lavet et interview med Niels Harrit, lektor i kemi på Københavns universitet, om 11 september 2001, de 3 tårnes kollaps, Newtons love osv. Fra engelsktalende seere fik vi opfordring til at tekste videoen, og det er også et tema med almen international interesse, så det var en god anledning til at søsætte en tekstning.

– Og så åbner det nu en ny verden, eller måske bare den gamle verden på ny… Det er i hvert fald noget vi skal dykke lidt ned i. Både gennem DKU og APK, og gennem forskellige personlige kontakter har vi jo indsigt i, og kontakt til, progressive bevægelser i mange andre lande, og vi har planer om at bruge dette netværk til interviews mm. Så tekstning er relevant ved særlige anledninger til at udbrede et dansk politisk spørgsmål, der kan have international interesse, og så til at formidle de progressive vinkler fra andre lande til vores danske hovedpublikum. På den måde kan vi skabe en kommunikation med ligesindede i andre lande, og er ikke hensat til at høre hvad utroværdige statsledere fremturer med.

– Hvad vil I ellers prøve at udvikle fremover – har I gang i nogle spændende projekter lige nu?

– Om vi har! Lad mig starte med at sige lidt om udviklingen inden jeg overlevere dig vores mange sider lange liste med gode ideer. KPnetTV og internet-TV er et nyt medie, 7 måneder gammelt for os, og relativt nyt for hele medieverdenen. Vi mener allerede vi har taget en førertrøje på i denne kategori for de røde medier, og vi lægger fortsat afstand til forfølgerne!

– Lad mig også sige at KPnetTV jo ud fra et politisk-ideologisk udgangspunkt hovedsageligt dækker og styrker taktiske spørgsmål, eller såkaldte ‘dagskampe’, men derfor stadig er en strategisk satsning for KP/kpnet, og tankerne om hvad og hvorhen dækker et længere tidsrum fremad.

– Vi har tanker om ugentlige nyhedsudsendelser, der sendes live med gæster i studiet, og indslag fra hele landet, der er produceret i løbet af ugen. Dvs. også hen ad mere reel TV-produktion, selvom vi nok ikke skal tro, at vi ligefrem bliver budt velkommen på antennekablerne, og derfor tænker mere på live-stream a la DR’s net-player.

– Vi har tanker om længere dokumentarer og vi er i gang med én,  der har vores gode kammerat, modstandsmanden Frede Klitgård, og hans historie, i en hovedrolle. Rundbords-samtaler, internationale net-interviews, indslag der går i dybden med ideologi, marxisme-leninisme, skolings-indslag, humoristiske indslag, og meget meget mere.

– Så der er nok at tage sig til, og jeg kan ikke lade vær med at tænke lidt på filmen ”Outfoxed” om Murdoch’s imperium, som jeg så forleden(uden nogen politisk sammenligning) og smile lidt. Men jeg vil anbefale at man ser en af vores oldgamle videoer fra for et halvt års tid siden, og så en af de nyeste, og bemærker den udvikling, der har været indtil nu. For det lover alt sammen rigtig rigtig godt for KPnetTV.

Netavisen 24. juni 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater