OECD medskyldig i israelske krigsforbrydelser

På trods af kraftige palæstinensiske protester har OECD optaget Israel i de 30 rige landes klub  Dermed er et væsentligt mål for israelsk udenrigspolitik nået for at imødegå den stigende isolation, som dets folkemorderiske apartheidpolitik over for palæstinenserne har ført det ud i. Den store palæstinensike paraplyorganisation BNC fordømmer beslutningen, som gør OECD-landene til medskyldige i israelske krigsforbrydelser.

Det palæstinensiske civilsamfund, repræsenteret af den Nationale Komité for Boykot, Afinvestering og Sanktioner (BNC), en bred koalition af de største palæstinensiske masseorganisationer og fagforeninger, har udsendt en kraftig fordømmelse af OECD’s – Organisationen til økonomisk samarbejde og udvikling  – beslutning i dag om at byde Israel velkommen som medlem af organisationen på dets ministermøde, der skal finde sted den 27.-28. maj.

En talsmand for BNC erklærer:
”Ved at acceptere Israel som medlem optræder OECD’s medlemslande som åbenlyst medskyldige i israelske krigsforbrydelser, hvad der ødelægger selve fundamentet for international ret. At belønne Israel er at sikre det straffrihed og er et slag mod ethvert realistisk håb om at opnå en retfærdig fred i regionen.”

OECD-beslutningen er n rapport, som viser hvordan kulminationen på en proces, som begyndte i 2007, og hvor Israel skulle bestå en række tekniske prøver og gennemføre reformer, for at opnå adgang. Ifølge ”Køreplanen for Israels indtræden i OECD-konventionen” forlangtes det, at Israel demonstrerede sin tilslutning til OECD’s ”fundamentale værdier”. BNC har tidligere udsendt en rapport, der påviser hvordan Israel konsekvent har overtrådt disse krav, og dermed diskvalificeret sig fra deltagelse.

En talsmand for BNC siger:
”Regeringsfunktionærer i OECDs medlemslande er fuldstændig klar over, at Israel ikke opfylder nogle af de objektive kriterier, som er fremsat. Alligevel har de besluttet at udvælge Israel og hæve det over alle disse objektive kriterier, belønne det for dets krænkelser af OECD, for ikke at nævne dets overtrædelser af international lov, og at gøre hele medlemskabs-processen til en farce.”

I forløbet op til OECD-beslutningen koordinerede BNC med den palæstinensiske befrielsesorganisation PLO, fagforeninger og andre dele af civilsamfundet i alle 30 OECD-medlemslande som del af en intensiv kampagne for at modsætte sig israelsk medlemskab på grund af dets vedholdende og systematiske krænkelser af palæstinensernes rettigheder, især efter dets barbariske gerninger i Gaza i 2008-09, som betegnes som ’krigsforbrydelser’ i FN-rapporten, forfattet af dommeren Richard Goldstone og hans kolleger.

Det vigtigste for OECDs medlemsstater burde være den kendsgerning, at de selv overtræder deres juridiske forpligtelser i samme øjeblik de accepterer Israel i OECD, som der nu er enighed om. PLO præsenterede med støtte fra kendte eksperter i international ret OECD og dets medlemsstater for et juridisk standpunkt, som sætter fokus på dette spørgsmål og forlangte det afklaret før en israelsk optagelse. Der mangler stadig regeringssvar.

Ved at acceptere økonomiske data fra Israel, der også omfatter dets ulovlige bosættelser på den besatte Vestbred, anerkender OECD i juridisk forstand Israels indtræden som stat og som besættelsesmagt. Den fjerde Geneve-Konvention kræver, at Israel som besættelsesmagt  sikrer den besatte palæstinensiske befolknings velfærd. Ifølge denne konvention betyder Israels bosættelser på den besatte Vestbred flytning af befolkningen, hvilket betegnes som en krigsforbrydelse.

OECD’s medlemsstater har en juridisk forpligtelse til at sikre opretholdelse af den fjerde Geneve-konvention undre international humanitær lov og loven om staters ansvar. At økonomiske data fra de ulovlige bosættelser accepteres, gør det absolut påkrævet at sikre, at den juridisk beskyttede palæstinensiske befolkning også indgår i disse data. Israels bosættelser på den besatte Vestbred udgør en folkeforflytning, som defineres som krigsforbrydelse.

Ved at acceptere Israel i OECD baseret på økonomiske data, som omfatter de ulovlige bosættelser på den besatte Vestbred, men vilkårligt ekskluderer de fire millioner palæstinensere, som lever der, udgør et direkte og åbenlyst brud fra OECD’s og medlemsstaternes side på deres juridiske forpligtelser i henhold til både den fjerde Geneve-konvention og international lov. Som underskrivere af den fjerde Geneve-konvention godkender OECD’s medlemsstater og bliver medskyldige i den israelske krigsforbrydelse folkeforflytning.

”Den eneste  juridisk holdbare handling for OECD’s regeringer ville være at stille Israels medlemskab i bero og tage de alvorlige juridiske konsekvenser i betragtning, som prominente jura-eksperter har påpeget,” siger en talsmand for BNC.

”Når man ikke gør det, betyder det, at disse stater aktivt understøtter israelske krigsforbrydelser mod det palæstinensiske folk og cementerer israelsk straffrihed i forhold til opretholden af dets besættelse og apartheid-system.”

Netavisen 12. maj 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne