Lex Laval: Et slag mod svensk fagbevægelse

Af Nettmagasinet Revolusjon

Onsdag den 24. marts blev Lex Laval vedtaget af den svenske Riksdag. Den er et alvorligt slag mod svensk fagbevægelse og mod konfliktretten. Med fem stemmers overvægt vedtog det borgerlige flertal at godkende regeringens fagforeningsfjendtlige forslag.

Baggrunden er EU-domstolens tidligere dom i den såkaldte Laval-sag (en konflikt mellem fagforbundet Byggnads og det lettiske byggefirma Laval). Domstolen slog fast at konfliktret på grundlag af værtslandets overenskomstaftaler er en diskriminerende og konkurrenceforvridende handelshindring, som ikke tager hensyn til at udstationerede udenlandske arbejdstagere i for eksempel Sverige allerede kan være omfattet af ok-aftaler i deres oprindelsesland. Disse overenskomster er sædvanligvis langt dårligere i for eksempel Polen eller Estland end tilsvarende lønaftaler i Sverige.

Men hovedpointen som EU-domstolen og kapitalen foreløbig ikke tør sige højt, er at fagbevægelse og ok-aftaler i deres natur er «konkurreceforvridende». Hele ideen med fagforeninger og overenskomster er så langt som muligt at monopolisere prisen på arbejdskraften(lønningerne) for at undgå, at den gennem fri konkurrence presses ned og under sin værdi. Kollektive ok-ataler er grundstammen i arbejderklassens faglige kamp og solidaritet. De skal forhindre kamp og konkurrence, hvor arbejdsfolk underbyder hinanden og sænker prisen på arbejdskraften.

Ifølge Lex Laval vil fagforeninger ikke have lov til at tvinge udenlandske firmaer, som påtager sig opgaver at betale samme løn og vilkår som svenske arbejdstagere. De får alene ret til at kræve mindsteløn og visse andre minimumsvilkår. Hvis en udenlandsk bedrift kan henvise til ok-aftale eller lovfæstet mindsteløn i hjemlandet, er disse minimumskravene opfyldt, og fagforeningen har ikke ret til at kræve ok-aftale eller forberede konflikt på dette grundlag.

Retten til konflikt for ok-aftale afskaffes

Lex Laval betyder også, at Lex Britannia, som giver fagforeninger konfliktret for at gennemtvinge en svensk ok-aftale, i praksis bliver afskaffet. Lex Britannia kom tidlig i 1990’erne, efter Sjømannsforbundets blokade af skibet «Britannia» med cypriotisk bekvemmelighedsflag, tysk ejer og filippinsk mandskab blev erklæret ugyldig af en domstol. Lex Britannia gav fagbevægelsen konfliktret mod et udenlandsk selskab for at presse en svensk ok-aftale igennem.

Lex Laval er et dødbringende slag mod den svenske fagbevægelse og et grundskud mod den svenske kollektive forhandlingsmodel. Loven baner vej for lavtlønskonkurrence og udnyttelse af underbetalt arbejdskraft fra andre EU-land i Sverige. I fortsættelsen truer det lønnen og alle andre betingelser for svenske arbejdere i Sverige. Det er ikke uden grund at den svenske arbejdsgiverforening omtaler Laval-dommen som «meget tilfredsstillende».

Hovedkilden til denne artikel er Nej till EU og Gösta Torstenssons artikkel Kampen mot Lavaldomen fortsätter.

Se også
Svensk regering forbyder blokader mod social dumpning
Modkraft

Netavisen 29. marts 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne