10 år efter Seattle

Strøtanker
Kommunistisk Politik 6, 2009

KlimaX demo

I indkaldelsen til det første globale planlægningsmøde i København stod der bl.a.:

”30. November 2009 er ti-året for lukningen af  World Trade Organization (WTO) i Seattle. Det viser globalt koordinerede bevægelsers magt. Vi opfordrer folkene over hele planeten til at mobilisere og aktionere i København og over hele verden mod årsagerne til klimaforandringerne og de hovedansvarlige”

og

”Involver dig! Vi opmuntrer alle til straks at starte mobilisering i sit eget nabolag og lokalområde. Det er på tide at tage magten tilbage. Magten er i vores hænder. Håb er ikke kun at føle, det er at handle.”

Initiativer på flere planer

Den 10.-12. marts mødtes 300 studerende fra mere end 40 forskellige lande på DTU i København for ”i tre dage at skabe deres egen energi- og klima fremtid” i Energy Crossroads Global et globalt samarbejde om en ren, rig og sikker energi-fremtid.

Deres mission: Som generationen der skal arve, mobiliserer vi til et samarbejde mellem kommende nye ledere på tværs af sektorer, discipliner og grænser, for at fremme ren energi som en fælles konkurrencedygtig løsning på nationale sikkerheds-, klima- og økonomiske udfordringer.

13-15 marts: Internationalt klima-koordineringsmøde i København

Målet for dette møde er ”Udvikling af vores grundlag for enighed, aftaler omkring aktioner og diskussion af opbygningen og udviklingen af bevægelsen op til COP15. ”

Deltagerne er ”Alle grupper, netværk, organisationer og enkeltpersoner, som bekymrer sig om klimaet og klima-retfærdighed, og som er interesseret i at organisere mobilisering omkring COP15”.
Der er tilmeldinger fra hele verden.

Vi står ved en korsvej. Fakts er klare. Global klimaændring, der skyldes menneskelige aktiviteter, er i gang. Den truer livet og levevilkår for milliarder samt eksistensen for millioner af arter. Sociale bevægelser, miljøgrupper og forskere fra hele verden opfordrer til omgående og radikal aktion mod klimaforandringerne.

Den 15. FN-klimakonference finder sted den 7. december i København. Tidligere konferencer har ikke resulteret i andet en ”business as usual”.

Forberedelsesgruppen udtrykker sin glæde over mangfoldigheden og forskelligheden i taktik og strategi for protesterne og ser det som sin opgave at give plads for denne forskellighed i processen. Målene for mødet er at udvikle basis for enhed, at klargøre hvilke aktions forslag der er og opnå enighed om samarbejde, at diskutere på hvilken måde vi kan opbygge en bred bevægelse for klima-retfærdighed, der er både global og systemkritisk.

COP15

KlimaX:
Svaret på spørgsmålet om vi skal forsøge at lukke COP15 mødet og hele processen eller lukke de delegerede inde, indtil de har underskrevet en protokol vi er enige i, er JA!

Climateaction:
”Der er alternativer til den nuværende kurs som fremmer falske løsninger såsom markeds baserede løsninger og …biobrændstoffer. Hvis vi sætter mennesker før profit og solidaritet over konkurrence kan vi leve et fantastisk liv uden at ødelægge vores planet. Fossilt brændsel må blive i jorden. I stedet må vi investere i samfundskontrolleret vedvarende energi. Vi må stoppe overproduktion og over-forbrug. Alle må have lige adgang til de globale fælles goder) gennem samfundskontrol og rettighed til energi, skov, jord og vand. Og naturligvis må vi anerkende den globale elites og det rige globale nords historiske ansvar for denne krise. Lighed mellem nord og syd er essentiel.”

Se også
Not Your Business-initiativet: Aktivister blæser til kamp mod erhvervslivets klimatopmøde 24.-26. maj

Informationer om Studenternetværket:
www.energycrossroads.org
www.our-opportunity.com

Internationalt klima-koordineringsmøde og tilmelding:
www.climateaction09.org

KlimaX: klimax2009.org

Netavisen 13. marts 2009


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne