Vi fordømmer den sydkoreanske regerings chokkursskifte

Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea har i dag afholdt sin årlige ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen har vedtaget følgende udtalelse:

Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik KoreaDet er med den største bekymring, vi ser på den aktuelle udvikling i Korea. Den ellers lovende nord-sydkoreanske forsonings- og samarbejdsproces fra 2000 blev afsluttet i februar i år. Det skete, da Sydkoreas nuværende meget Bush-tro højreregering fik magten. Sydkoreas præsident Lee Myong Bak kaldte Nord-Syd-topmødeaftalerne fra 2000 og 2007 for ”aftaler kun til gavn for Nordkorea”, og forsonings- og genforeningsprocessen blev kaldt ”spildte år”. Alle principperne i Nord-Syd-aftalerne blev hældt ud med badevandet, og Lee-styret anvender et mere Nordkorea-fjendtligt sprogbrug end selve Bushadministrationens.

15. juni 2000 Nord-Syd-Fælleserklæringens ideal om samarbejde, forsoning og genforening ved nationens egen kraft kalder Lee-styret for ”eksklusiv nationalisme”, som den ønsker erstattet med ”pragmatisme”. En pragmatisme, der betyder, at DDF Korea gennem krigskonfrontationspolitik, trusler og tvang skal ”åbnes”, så Lee kan give befolkningen i Nord en indkomst på minimum 3000 dollars årligt og ensidigt skrotte republikkens a-våben. Til brug for en sådan ”åbning” findes de amerikanske militære operationsplaner OPPLAN 5029 og OPPLAN 5027-04, som jævnligt afprøves i krigsøvelser for en militær invasion af DDF Korea. Her deltager op imod 100.000 amerikanske og sydkoreanske soldater. I disse øvelser indgår også test af ”forebyggende” angreb på DDF Korea med små a-våben.

Det sydkoreanske Lee-styres politik har igennem de sidste otte måneder medført en gradvis nedlukning af Nord-Syd-samarbejdet og trafikken på tværs af DMZ-zonen i det delte Korea er på vej til sit ophør. Og aftalerne fra sekspartsforhandlingerne om Korea kan ikke føres ud i livet. Konfrontation og kold krig er igen ved at være dominerende i Korea.

Vi fordømmer på det kraftigste Lee Myong Bak-regeringens chokkursskifte i de inter-koreanske relationer, der har bragt otte års positive forsonings, samarbejds- og genforeningsbestræbelser i Korea til ophør og gjort Sydkorea endnu mere afhængigt af USA og andre udenlandske magter.

Vi kræver, at Sydkoreas regering omgående udskifter sin Nordkorea-fjendtlige politik og vender tilbage til sporet fra Nord-Syd-Fælleserklæringerne fra 2000 og 2007. Erklæringer, som har massiv opbakning i hele den koreanske befolkning, og som Lee Myong Bak ingen ret har til blot at annullere.

Vi kræver også, at Lee Myong Bak-styret ophører med at medvirke til afholdelse af aggressive amerikanske-sydkoreanske krigsøvelser vendt imod Nordkorea. Disse øvelser truer alvorligt freden i Korea og blokerer også for genoptagelse af Nord-Syd-forsonings- og samarbejdsprocessen ligesom de planlagte forhandlinger om afskaffelse af a-våben og om en fredsaftale og fredssikring i Korea.

København, den 26. november 2008

Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea

Netavisen 28. november 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne