Ny dansk besættelsesaftale på vej

Kommunistisk Politik 13, 2008

Kabul: Afghansk protest mod besættelsen
De seks krigspartier i folketinget er nu blevet enige om en formel som skal forsøge at sikre ”bred” dansk deltagelse i besættelsen af Afghanistan i årene fremover.

Krigspartierne skal nævnes ved navn: Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti, Ny Alliance, De Radikale og Socialdemokraterne.

 Den samlede aftale,  der foreløbig går til 2012, er indtil videre ukendt for offe tligheden i sine detaljer, men ventes offentliggjort i sin helhed i nærmeste fremtid.

Aftalen om at forlænge den danske krigsdeltagelse i Afghanistan med mindst 4 år er garneret med pseudo-humanitære tiltag som opstilling af et felthospital og en fordobling af det, der kaldes civil bistand, fra 200 til 400 millioner kroner som led i forsøget på at blødgøre den stadig større danske modstand mod dansk medvirken i den ulovlige kolonikrig, som Afghanistankrigen er.

Der mangler soldater: Send hjemmeværnet ud

Aftalen indeholder også en passus med en hensigtserklæring om at ’der skal ske en gradvis nedtoning af den militære tilstedeværelse til fordel for den civil, når situationen tillader det.’
En omkostningsfri gummierklæring.  

Det har aldrig været hensigten, at Danmark skal blive i Afghanistan i 1000 år, siger Venstres udenrigspolitiske ordfører Søren Pind til TV 2 NEWS.

Tidligere har Helle Thorning Schmidt åbenbaret sin  vision for Afghanistan med udtalelser om at en langsigtet besættelse vil være nødvendig –  måske de næste 40 år.

Tilsyneladende en endnu mere langsigtet plan end hendes plan om at slå Fogh.

De stor danske tab af soldaterliv i Afghanistan har skabt en akut mangel på villig kanonføde. Officerer står i kø for at forlade hæren.
Hvad gør man i den situation? Man sender HJEMMEVÆRNET ud fo0r at føre krig i udlandet – et tiltag der er i skærende modstrid med dettes erklærede formål og opgaver.
Kommunister har akltid betragtet hjemmeværnet som et borgerkrigskorps, hvis vigtigste opgave er at bekæmpe sociale omvæltninger i Danmark.

Nu må det også kaldes et kolonikrigskorps.

Besættelsen af et folk vil ikke blive tålt

Men det er ikke sådan lige at påtvinge et folk en udenlandsk besættelse, Det er USA´s situation i Irak  et udtryk for, men også i Afghanistan. Stadig flere er tvunget til at erkende at de heller ikke kan underlægge sig det afghanske folk i en krig i strid med folkeretten, som føres under dække af ”kamp mod terror”.

Den afgåede amerikanske øverstbefalende  for NATO tropperne i Afghanistan General Dan McNeill udtaler, at besættelsen vil kræve 400.000 NATO-tropper for at imperialisterne kan ”pacificere” landet.

Det vil være næsten en seksdobling af de 65.000 soldater, der er i dag, og mere end en fordobling i forhold til besættelsestropperne i Irak, hvor der er op mod 200.000 udenlandske soldater (fraregnet de private lejetropper hos Blackwater og lignende).
Maj 2008 var den næstmest dødelige måned for besættelsestropperne i Afghanistan siden krigens start. De sidste 12 måneder har samtidig været den dødeligste  periode siden krigens start.

I alt er 14 danske soldater blevet dræbt i Afghanistan siden 2002. Danmark har omkring 690 besættelsessoldater udstationeret. Heraf befinder ca. 550 sig i Helmland provinsen i den sydlige del af landet, hvor modstandsbevægelsen står stærkest. Med den nye aftale skal antallet af danske besættelsessoldater i Afghanistan yderligere øges.

Modstanden styrkes

Den danske aftale indgås på et tidspunkt, hvor besættelsesmagten må konstatere modstandsbevægelsen vinder stadig større terræn og kontrollerer stadig flere byer og områder. Lige nu styrkes modstandens greb omkring byen Khandahar med 10 landsbyer, hvor NATO tropper spekulerer i at udkaste løbesedler, der opfordrer folk til at flygte og bombarder området fra luften.

Netop disse bombeangreb gennem  hele besættelsesperioden har kostet utallige civile døde og gjort besættelsestropperne med deres fly, raketter og bomber dybt forhadte – mindst lige så forhadte som de russiske besættere var det.

Sammenholdt med den seneste spektakulære aktion, hvor modstandsbevægelsen uden store tab kunne sikre at 1100 fanger, de fleste modstandsfolk, blev befriet ved en masseflugt fra et fængsel, tages de forstærkede modstandsaktiviteter af mange som et udtryk for, at en storoffensiv fra modstandsbevægelsens side er i gang.

Se også:

Afghansk fælleserklæring: Besættelsen er problemet

Canadiske arbejdere: Omgående stop for krigen i Afghanistan!

Norge: Krigsforbrydere med ”fredsprofil”

Netavisen 18. juni 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne