Spræng Rammen – og bliv klædt på til konflikt

SPRÆNG RAMMEN

Stormøde d. 5. april på Zahles Seminarium

Nu rykker vi for ligeløn, respekt for de offentlige ansatte, mere tid og mindre stress

Den offentlige sektor er presset. Men nu siger vi fra overfor lav løn og dårlige arbejdsvilkår. 

Den afsatte økonomiske ramme på det offentlige område er for lille til at indfri de offentlige ansattes lønkrav. Derfor har en stor del af den offentlige sektor varslet konflikt.  

Overenskomst08 er muligheden for at opprioritere den offentlige sektor og få ligeløn på arbejdsmarkedet. Vi vil have en offentlig sektor med tilfredse ansatte, der kan passe vores børn, pleje vores syge, hjælpe vores gamle og sikre alles tryghed.

Vil du være med til at virkeliggøre kravet om ligeløn og velfærd til alle?

Så kom til stormøde d. 5. april. kl. 12-00- 18.00
Zahles Seminarium, Linnésgade 2
(2 min fra Nørreport st.) 
Taler, workshops, musik, mad og netværk

Her skal vi diskutere OK-forliget, klæde os selv på til konflikt, skabe netværk og forberede støtte-aktiviteter for de offentlige ansatte.

Arrangør  Ligeløn Nu Initiativet
Mere info: www.ligelonnu.dk

Netavisen 30. marts 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne