EU-aftalens partier stemmer imod beskyttelse af konfliktretten

Fra Växholm blokaden

Regeringspartierne, Ny Alliance, Det Radikale Venstre, Socialdemokraterne og SF har indgået en ny Europa-politisk aftale. Aftalen handler især om Lissabon-traktaten og de problemer på arbejdsmarkedet, som er skabt af EF-domstolens afgørelse i Vaxholm- og Viking Line-sagerne. Men i EU-parlamentet stemmer de imod, at strejkeretten ikke skal være et EU-domæne.

– Aftalen lægger ”stor vægt på at fastholde retten til at tage kollektive kampskridt, der er en vigtig del af den danske arbejdsmarkedsmodel. Partierne vil derfor vende sig mod EU-tiltag, der er i modstrid med konfliktretten”, udtaler Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU

– Dagen før stillede Folkebevægelsen mod EU et forslag i EU-parlamentet om, at ”retten til kollektive kampskridt fortsat skal henhøre under medlemsstaternes eksklusive kompetence”, siger Søren Søndergaard og fortsætter:
– Parlamentarikerne fra regeringspartierne, Det Radikale Venstre, SF samt to af socialdemokraterne stemte imod dette forslag. Ja-partiernes handlinger modsiger deres pæne ord og stiller den nye EU-aftale i totalt utroværdigt lys fra starten af.

Netavisen 25. fabruar 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater