EU-parlamentet godkender Lissabon-traktaten

Af Folkebevægelsen mod EU

EU-parlamentet godkender Lissabon-traktaten og mere magt til sig selv – men over 100 parlamentarikere stemte imod, herunder Folkebevægelsen mod EU

EU-parlamentet besluttede onsdag med stort flertal at støtte den Lissabon-traktat, som i øjeblikket er under godkendelse i EU’s 27 medlemslande. Beslutningen var ventet eftersom et flertal i EU-parlamentet længe har presset på for at få den ny EU-traktat, som bl.a. vil give mere magt til EU-parlamentet.

Medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen, Søren Søndergaard, stemte imod rapporten om godkendelse af Lissabon-traktaten. Forinden havde han dog – uden held – forsøgt at få vedtaget en række konkrete ændringsforslag, f.eks. en opfordring til afholdelse af folkeafstemning om traktaten.

Heller ikke hans forslag om at parlamentet skulle fastslå, ”at retten til kollektive kampskridt fortsat skal henhøre under medlemsstaternes eksklusive kompetence” kom igennem, men blev forkastet med stort flertal.

Søren Søndergaard siger:

– For mig er det ikke overraskende at et flertal i EU-parlamentet støtter en traktat, som vil give EU-parlamentet mere magt på bekostning af parlamenterne i de enkelte lande.
– Resultatet bliver desværre at debatten og beslutningerne flyttes endnu længere væk fra den enkelte borger. Det synes jeg er synd for demokratiet.

– Jeg er både meget skuffet og forundret over, at et flertal i EU-parlamentet nedstemte mit forslag om at strejkeretten skal være et nationalt anliggende.
– Ikke mindst i lyset af EU-domstolens afgørelse i Vaxholm-sagen, hvor strejkeretten blev indskrænket, er det fuldstændig afgørende for fagbevægelsen at få fastslået, at strejkeretten er ukrænkelig og ikke kan begrænses af beslutninger i EU.
– Man må virkelig frygte hvad EU-parlamentet vil bruge sine øgede magtbeføjelser til når et flertal overhovedet kan finde på at stemme imod en sikring af strejkeretten.

Atomafskrækkelse – hemmeligholdt mulighed i EUs forsvarspolitik

– Der er en betydelig fare for, at EU bliver en supermagt, der bygger sit forsvar på atomvåben, udtaler Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen mod EU

I et dokument fra den Vesteuropæiske Unions parlamentariske forsamling fremgår det, at spørgsmålet at atomafskrækkelse altid har været en del af tankerne bag et EUs forsvar, men at spørgsmålet har været holdt skjult for offentligheden:
”Throughout the process of setting up European defence, the issue of deterrence has been an underlying factor, something carefully hidden from view.”

Dokumentet rejser spørgsmålet om hvorvidt EUs solidaritetsklausul også skal inkludere brugen af atomvåben. Samtidigt nævner dokumentet tre fremtidsscenarier for EUs fælles forsvar, hvori brug af atomvåben indgår i dem alle – herunder nævnes den tidligere franske præsidents Jaques Chiracs idé om at gøre franske atomvåben centrale for sikkerheden i Europa.

– EU-tilhængere giver ofte et billede af EU-militæret, som en humanitær organisation. Men i virkeligheden er spørgsmålet langt større og der er risiko for at EU bliver en supermagt, der bygger sit forsvar på atomvåben, udtaler Søren Søndergaard, som er medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU.

– Med den danske forsvarsundtagelse i EU står vi heldigvis uden for disse planer. Men Danmark bør alligevel og under alle omstændigheder kræve, at EU aldrig bliver en atomvåbenmagt. Den kolde krig er afsluttet, og det burde også være gået op for EU og den Vesteuropæiske Union.

Link til dokumentet fra den Vesteuropæiske Union:

www.assembly-weu.org

Netavisen 20. februar 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater