Unge idømt fængsel for at deltage i demo – Kræves nu også dømt for vold – uden beviser

Kommunistisk Politik 19, 2007

Først i september blev fire unge – to mænd og to kvinder – dømt for at have deltaget i en demonstration til fordel for Ungdomshuset i december 2006, måneder før dets rydning.
Den udviklede sig til gadekampe i området mellem Kronborggade og Jagtvej.

De fire befandt sig bagerst i demonstrationen og kunne ikke høre, da politiet meddelte, at den var opløst. Alligevel blev de tre af dem idømt 40 dages ubetinget fængsel, den fjerde 50 dage (med tillæg for at sparke ud efter en betjent ved arrestationen), simpelthen fordi de ifølge dommen burde have indset, at de deltog i en ’ulovlig begivenhed’. De fire mente selv, at de ikke havde mulighed for at slippe væk fra demonstrationen, da politiet splittede den.

Den ubetingede fængselsstraf blev idømt for overtrædelse af straffelovens paragraf 134a – grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden.
Advokat Thorkild Højer udtalte efter den groteske dom:

De er dømt for at deltage i noget, man ikke kunne komme væk fra. Normalt kræver det en aktiv handling at tilslutte sig, men de har bare ikke kunne komme væk, for situationen var kaotisk. Dommen her betyder, at alle de demonstranter, som blev taget af politiet i knibtangsmanøvrer, skal dømmes med 40 dages fængsel.

Dommen opmuntrede anklagemyndigheden til at rejse en lang række tilsvarende sager mod andre demonstrationsdeltagere.

– Der vil være en hel stribe sager, hvor samme synspunkter indgår, udtalte chefanklageren i Københavns Politi Carsten Egeberg til politiken.dk.

Tilfredsheden var dog ikke total. For byretten fulgte ikke anklagerens krav om, at de fire unge også skulle straffes for vold og hærværk, selvom de befandt sig et godt stykke væk fra konfrontationerne. I dommen hedder det, at de ikke ved deres ’blotte tilstedeværelse’ har pådraget sig et ’medvirkenansvar’.

Anklageren argumenterede ellers for at få dem dømt for at have tilskyndet andre til at øve vold ved hjælp af sten, malerbomber, kanonslag og slagvåben! De fire blev anholdt forskellige steder i området, og deres sager var an anklageren udvalgt til at prøve at få skabt præcedens for domme for at tilskynde til vold.

Anklageren har nu anket dommen til landsretten med henblik på her at få de unge dømt efter paragraffen om vold og hærværk – uden at der altså er nogen beviser. Det er tværtimod dokumenteret, at de ikke deltog i de voldelige konfrontationer!

Da politiet den 1. marts ved 17-tiden gennemførte et velforberedt angreb på Nørrebrogade med en knibtangsmanøvre mod protestdemonstrationen mod rydningen af Ungdomshuset, blev mange demonstranter, som ikke kunne slippe væk, fanget. Mange af venter på at komme for retten. Men nu er mellem 200 og 300 sager mod andre demonstranter, der ligner dem mod de fire dømte, blevet sat i venteposition, indtil anken har været for landsretten.

Anklageren har allerede fået rykket og skærpet domsgrænserne på vej mod politistaten. Næste skridt bliver at få demonstranter dømt efter terrorloven.

Netavisen 25. september 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne